Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 05/12/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Έχουμε λύσει ΤΟ Πρόβλημα του διπλού ελλείμματος
Σταϊκούρας: Επενδύστε στην Ελλάδα
Βορείου Ελλάδος
Ποιοι φόροι επηρεάζονται
Φρένο στον φόρο υπεραξίας
γκάζι στις αντικειμενικές αξίες
Στους κορυφαίους
προορι μαςΤυν
Ρώσων ανήκει
Με τροπολογία δίνεται νέα αναβολή στην επιβολή του
φόρου υπεραξίας που μετατίθεται για το 2020' Νέα
δεδομένα, όμως δημιουργεί από Γενάρη η αλλαγή των
αντικειμενικών Τιμών. Ποιοι φόροι επηρεάζονται.
ΑΠΟ ΤΟ 2014, όταν Ψηφίστηκαν
οι διατάξες για επΒολή φόρου
υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, δεν εφαρμόστηκαν ΠΟΤΕ.
Κάθε χρόνο, στα τέλη Δεκεμ
βρίου Ψηφίζεται μια Τροπολογία
μετην onoia 0 φορος υπεραξίας
na|νει στο «wUveo» νια το
επόμενο έτος, αλλά μέχρι τώρα
ΧΑ: Αύξησε το short στην Πειραιώς
η Marshall Wace
Αύξηση θέσης "short" εμπεριείχε η νεότερη
κατάσταση Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
όσον αφορά τις σημαντικότερες καθαρές
αρνητικές θέσεις που δημοσιοποιήθηκαν και
οι οποίες ξεπερνούν TO 0,5% Του συνόλου ν
μετοχών.Σύμφωνα με αυτή η Marshall Wace
LLP au5nσε Την καθαρή αρνητική της θέση
στην Πειραιώς στο 0,64%, από 0,59% την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι
λίγες μέρες πριν, το ίδιο Fund είχε μειώσει
την καθαρή αρνητική της θέση στην Πειραιώς, από 0,64%, σε 0,59%
ευρω το μηνα
σε μεταδιδακτορικούς
ερευνητες
>>( 3η
παρουσίαση των
είουτης Περιφέρει- Περιφέρειας Κεντρ- τών στρατηγικών Κεντρικής Μακε. Μακεδονικής Κου
υνας και Του Τουριδονίας στις Βρυξέλ. βρίσκεται στο διοίκησης της Περ. Στην Τελετή έναρξ στικού Προορισμού
λες θα Πραγματο- «House of Cities, ορέρειας, στην ης λειτουργίας του της Κεντρικής
Ποιήσει μεθαύριο Municipalities and κατεύθυνση της Ευρωπαϊκού Γραφ- Μακεδονίας, στο
Τετάρτη 5 Δεκεμ- Regions» (ΣΠΙΤΙ Των διεκδίκησης ακόμη είουτης Περιφέρει- πλαίσιο του Προ
βρίου 2018, στις Πόλεων, Δήμων και περισσότερων ευρ- ας Κεντρικής Μακε- γράμματος Πανευρωπαϊκών Πόρων και δονίας θα λαβουν ωπαϊκής προβολής
ηλόβαθ- Του Τουρισμού και
Των Προιόντών Της
εγκαινια
ραστικα και
εξωστρέφει
Ευρωπαϊκού Γραφ- παϊκό Γραφείο της Περιφερειάρ
ας Κεντρικής ΜακεΜακεδον
Frankfurter
Πλήγμα κατα
της ελληνικής μαφίας
του χρυσου
14.00, ο Περιφερει- Περιφερει
αρχης Κεντρικής Square de Meeus, προγραμμάτων
Μακεδο
Ano- 1000 Brussels). H
ανάπτυξη της μοι Έλληνες
την Ευρωπαίοι αξιωμα
κεδονικής γης.
υργια Του an°τελει
αβάθμιση της τούχοι.Μετά
'Οπως αναφέρετα υλοΠοίηση μιας από ζωής Των Πολιτών, εγκαίνια του Γραφσε σχετική αναIK
ενώ θα ενισχύσει είου θα ακολουθ