Πρωτοσέλιδο Παρατηρητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
ραδιόφωνο
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ tera
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΕΤΟΣ 28., Αρ. Φύλλου 7707 . Τιμή 0,70 €
www.paratiritis-news.gr
Οι φορείς της Ροδόπης | | Πρόσβαση στο φυσικό | | EU
συσΠειρωνονται
Ευήκοα ώτα από πλευράς
ΥΠουρΥείου στις
αντιδράσεις των ΣΕΦΑΑ
αέριο αΠΟκτούν έξι
κατά της 4ης Νομικής | | Πόλεις της AM
της έκδοσης
Επίκαιρος, αλλά και απαραίτητος,
To, ΟΧΙ σημα im 1000 Ποτέ ο ΜΠοστ
στο ΟΧΙ σημαίνει
οσο Ποτε ο ΜΠοστ
Θανατο
YIIEL: Πάνω α110
11 εκατ. ευρώ η
Χρηματοδότηση
Υια ερΥα στη
Ροδοιτη, την
τετραετία ΣΥΡΙΖΑ
451.300 ευρω
στους δήμους
της Ροδότης
Από τα τέλη Ακίνητης
Περιουσίας και Δαφιμοης
Συνολική ενημέρωση
για τον Αυτισμό
Τις Πολλαπλές Πτυχές του έργου του ανέδειξε το Συνέδριο του Τμήματος
Ελληνικής Φιλολογίας στην Κομοτηνή
Παρουσια του γιου του αλλα και ανθρωΠων των Υραμματων και των τεχνων
Που έζησαν τον ουγγραφέα-καλλιτέχνη και υΠηρέτησαν το έργο του
All οσύρει τη διάταξη
για τα Μουσικά και
Καλλιτεχνικά Σχολεία
το υΠ. Παιδείας
Β' Επιστημονική Συνάντηση
των Φοιτητών του Τμήματος
Παρευξεινίων
Σε «ΜαΥεμένο Πάρκο»
μετατρέπεται η Κομοτηνή
Αγορά εργασίας
Ένα ξεχωριστό
Χριστουγεννα.
τικο ταξίδι
Περυμένει
μικρά αλλά
μεΥάλα Παιδιά
θέσεις και npoyoau ματα σε εξελιξη
MAPKO
Ερχεται Πρόγραμμα για
ένταξη στην εργασία 3.000
Παράταση για το πρόγραμμα
απασχόλησης 5.500 άνεργων4 θέσεις στην ΑΜΘ για τη
στελέχωση δομών του ΣΕΠΕ