Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
| ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
«Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα βελΤιώνονται σταθερά, εξέλιξη η
οποία αναμένεται να δώσει ώθηση
στην κερδοφορία της Τράπεζας» δή.
λωσε ο δ.σ. της ΕΤΕ Παύλος Μυλωνάς.
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Την πεποίθηση ότι η επτυχία του
Τουρισμού θα συνεχιστεί και τα
επόμενα χρόνια, εξέφρασε η υπ'
Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, από
TO βήμα του Διεθνούς Φόρουμ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΊΝΗΣΗ
ΣΤις προτάσεις της ΝΔ και στην
προώθηση της ηλεκτροκίνησης,
αναφέρθηκε ο πρόεδρος Κ. Μηοοτάκης, εστιάζοντας στην κλι,
Δεκεμβρίου 2018 . [email protected] φύλλου '924. 0.50 ευρώ
ENUXEIPH.M A TeNK H
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Η ΛΡΑΓΜΑΤΙ
ΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡ
KAAYEAPEET
ης οικονομιας
,0Καμηλό ρυθμοί
Ο κίνδυνος Των
κόκκινων δανείων
της χρεοκοπας
#ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στις σημαντικές επιχειρηματικές
προοπτικές και επενδύσεις που πα
ρουσιάζονται, εστίασε ο πρόεδρος
της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολά
πουλος, επισημαίνοντας τη θετική
συμβολή που αυτές μπορεί να έχουν
στις διμερείς σχέσεις.
#ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
Την βεβαιότητα ότι οι ΑΠΕ σε όλες
τις μορφες τους ειναι η ενεργεια
του μέλλοντος, εξέφρασε ο πρό
εδρος του ομίλου Ευάγγελος Muπληναίος, υλοποιώντας το επόμενο μεγάλο βήμα στη διαδρομή της
απορροφώντας την Μέτκα
EGN(Egnatia)
4 Δεκεμβριου 2018-Apiepog φυλλου 924
ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτυπώνει τις θετικές
ενέργειες των θεσμών
Έχουμε διανύσει ήδη το του
τριετούς προγράμματος ανακαταταξης και η σημερινή ανακοίνωση
αποτελεί μια ακόμα σημαντική εξέ
λιξη προς αυτήν την κατεύθυνση
δήλωσε την ο CEO της SIA Goh
Choon Phong
ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Από την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, ανααμβάνει νέος διευθύνων σύμβουλος
στην Alpha Bank, ο γενικός διευθυντής Βασίλης Ψάλτης, η υποψηφιότητα του οποίου, συγκέντρωνε εδώ
και καιρό τη στήριξη και του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού.
Μπορείτε ιστότοπο www.vradini.μερινά