Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

4

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 5006

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΙΧΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗ «ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

«Τελείωσε
το ταξίδι που
ξεκίνησε το 2016»

ΝΕΑ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΑΙ
ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ «ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ∆ΡΟΜΟ»
ΣΕΛ. 17-25

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

«Βέτο» για
τη Νοµική
στην Πάτρα

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

Επιστροφή στο 2015
µέσω... Καλαβρύτων

ΥΠΕΡ ΤΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ, Θ. ΖΟΥΠΑΣ
ΣΕΛ. 7

O AΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Στο Κογκρέσο
Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών
ΣΕΛ. 13

ΑΚΑΡΠΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καµία
παράταση στα
«οκτάµηνα»
ΣΕΛ. 11

ΑΠΟ ΤΙΣ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Γιορτινό
ωράριο στα
εµπορικά
ΣΕΛ. 5

ΚΙ ΑΛΛΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Ο

πρωθυπουργός θυµήθηκε επίσης το θέµα των γερµανικών αποζηµιώσεων. Για «ρεσιτάλ υποκρισίας»
κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα η Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.∆., Φωτεινή Αραµπατζή.

∆ιασταύρωση-καρµανιόλα
ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3

ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ
ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΥΠΡΟΥ

∆εν τους
χώρισε
ούτε ο
θάνατος
ΣΕΛ. 4