Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2018 | ΕΤΟΣ 180 1 ΦΥΛΛΟ 4343 | 1,00€ | ΚΩΔΙΚΟΣ 6197
Θα επαναλάβει και μέσα στο επόμενο (κρίσιμο για Το μέλλον των νησιών μας) διάστημα η νυν δημοΤΙκή αρχή Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων Τα λάθη που κατά τα τελευταία έτη έκανε και τα οποία αφορούσαν στον χρόνο καταρτίσεως Του προυπολογισμού; Να
θυμίσουμε μήπως ότι (μόλις) τον περασμένο Ιούνιο επικυρώθηκε η νομιμότητα Του προϋπολογισμού του πολυνησιακού Δήμου από
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου; Ένα επαναληφθεί το ίδιο περσινό, προπέρσινο κ.ο.κ. λάθος, εν όψει Του καλοκαιριού Του
2019 θα ξε-μείνουμε από Τις απαραίτητες εκείνες παρεμβάσεις που θα εξωραϊσουν την εικόνα της πόλεως Νάξου και όχι μόνο
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΠΑΝΩΝ
TUTAO1 ΔΑΠΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΖ 2010
ENIKA EROAA
TAKTIKE
35 sod 00
35 500.00
125 000,0o
160.500,00
Σ ΕΙΔΙΚΩΝ rYNEPTATaN
000.00
2 97304
160.500,00
123.500,00
104.770.01
Σύνολο Του ΚΑ:
160 500,00
160.500,00
123.500,00
104.770,01
10 000.o0
10 000 0o
9 407 7
3 500,00
5 0oo.00
ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
2.500 00
1200,00
3.000.90
2.500 00
Marve&*υν ΕηΙΚΟΥΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΥ nar ΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΟΙΑ ΤΟΜΕΑΣ
1 000.00
13.500,00
ΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΟΑΙ ΤΟΜΕΑ!
N TEAA)
16 469,35
25.250,00
2 782 5
Πριν εισαχθεί προς συζήτηση και
Δρόμοι Των πρώτών ετών του 21ου
αι., στην χώρα Νάξου μέσα Είναι
Τσακισμένοι, ειναι μπαλωμένο, ειναι
ακατάλληλοι δρόμοι που αμαυρώνουν
Την εικόνα της πόλεως Νάξου
-Μήπως θα πρέπει να τους
O AVT|περιφερειάρχης
Αναπτύξεως και
Περιβάλλοντος, Νοτίου
OT KO Συμβουλιο.
προϋπολογισμός θα πάρει την έγκριση
από το Οικονομικό Παρατηρητήριο, που
θα τον «χτενίσει» λεπτομερώς!
Μετά την ψήφισή του, τον λόγο θα έχει η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η οποία
θα δώσει την τελική έγκριση, λύνοντας
ουσιαστικά τα χέρια της δημοτικής
αρχής να προχωρήσει στην υλοποίηση
του (εκπονηθέντος ήδη) Τεχνικού
Προγράμματος περιόδου (οικ. έτους)
2019, αφού τα «ταμεία» του Δήμου θα
είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν τα
προγραμματισμενα ργα
Στα 25 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει
το ύψος του προϋπολογισμού
Αιγαίου, ΓΙΑΝΝΗΣ
ΦΛΕΒΑΡΗΣ
μιλά σήμερα
τών καινοτόμων πολιτικώντών 1 θυμηθούμε προεκλογικά;,
συνδυασμένων μεταφορών και
του Μεταφορικού Ισοδύναμου
συντελούν στην ανάδειξη της
νησιωτικότητας
αναφερεται
στο εξαιρετικής
σημασιας
κε αλαιο που
.. Wh
MIEPH
ΚΟΥΠΟΝΙ
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ
markets ό,τι Kaartpogia. 645
: ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Ιαχύει υπό 3/12/2018
έως 9/12/2018
Με αγορές άνω των 50€

Τελευταία νέα από την εφημερίδα