Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

3

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 47ος / Αριθµ. φύλλου 2466

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

Με παροχές για
τους κτηνοτρόφους

∆ιονύσης Καραχάλιος
Νίκος Νικολόπουλος

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΕΛ. 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Α. Μαζαράκης
στο ψηφοδέλτιο
του Ν. Φαρµάκη
ΣΕΛ. 39

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΜΑΕΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, Α. ΛΙΒΑΝΟΣ,
ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Γ»

«Παλεύουµε για
τα αυτονόητα
και για την
επιβίωσή µας...»

Απόστολος Κατσιφάρας

ΣΕΛ. 5

Ηρακλής Ρούπας

ΣΕΛ. 7

Αντώνης Χαροκόπος

Τ

ην παύση της δίωξης σε βάρος του αποφάσισε το Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων Πατρών, µε απόφαση
που χαρακτηρίζεται «σπουδαία και εµπνευσµένη» µετά

το περιστατικό µε την καθαρίστρια του Βόλου, που προκάλεσε πανελλήνιο θόρυβο.
ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 12

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ Ι.Χ.
ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ∆ΥΜΑΙΩΝ

«Ρηµαδιό» το Παρίσι
µετά τα επεισόδια

Παρέσυρε ποδηλάτη
στο πεζοδρόµιο

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΜΙΑ ΛΑΘΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ
ΣΤΕΡΗΣΕ ΤΟ «∆ΙΠΛΟ»

Χάνει έδαφος,
δίνει «δώρα»

ΑΧΑΪΑ: ΜΕ ΠΟΙΟ
ΣΚΕΠΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΑΠΗΛΛΑΓΗ
ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟ ΤΙΤΛΟ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ,
ΒΑΝ∆ΑΛΙΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΛ. 4

Η τελευταία
διανοµή ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ.12

Πήρε απολυτήριο
µετά την
πρόσληψή του

ΣΕΛ. 13

11 π.µ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΝΗ

ΣΕΛ. 5

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ
ΤΟ EURO 2020

Οι αντίπαλοι
της Εθνικής
Ελλάδος
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΣΤΟ Β’ ΗΜΙΧΡΟΝΟ,
ΑΛΛΑ 1-1
ΜΕ ΤΗ ∆ΟΞΑ
ΣΤΗ ∆ΡΑΜΑ

Ισοπαλίες
για ∆ιαγόρα
και Ριόλο
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΕΛΛΑ∆Α-ΡΩΣΙΑ 10-11

Ήττα στην
πισίνα, νίκη
στην εξέδρα
ΣΕΛ. 19-33

ΣΕΛ. 2