Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Ν tilang Kapa0άνος 1951-1974 1800 rigo-Ex δότροα Σταυρίδου L Στυλιανή ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Παρίοδος Β, (1974)*
Afh φόλλου 6880-11.764 0,50€
Οδός Αγίας Βαρβάρας
Ένας από τους πιο
κακούς δρόμους
μήτρης Σιώτης
Θέλει δουλειά
εμπιστοσύνη
και υπομονή
Εντυπωσιακή η συμμετοχή
του ΣκοπευΤΙκού
Συλλόγου Δράμας στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
Tote po ea να
σε καιρό ος τη Δράμα
των ευχών στη λίμνη
στης Αγίας Βαρβάρας
πόλης!
Σε αποχή μετατράπηκαν
οι καταλήψεις
Συνεδρίασε το Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Δρ μας
ολείων Χθες
για τη Μακεδονία
Με δυσκολίες η αντιμετώπιση έκτακτων
καιρικών φαινομένων στο Νομό Δράμας
αν για μάθημα στα υπό κατάληψη σχο
Χωρίς χειριστές μηχανημάτων και απλήρωτοι ιδιώτες που ξενυχτούσαν για Το αποχοονισμό!
-Tan ντα
Ελάχτοι μαθητές Τ
φείλον αιστοφιλότ
ο ιδιωτών και υπαλλήλων σε περ
τωση κακοκαιρ
Του e0άση Πολυμένη
κλίμα, πολλοί ηταν πάντως οι μαθητές
από διάφορα σχολεία που συγκεντρωθηκε στις 9 το πρωί στην πλατεία
Ελευθερίας της πόλης και φώναξαν
Του θανάση Πολυμένη
Ε ΑΠΟΧΗ μετατράπηκαν τελικ
Χθες, οι καταλήψεις των μαθητών στα περσσότερα σχολεία
Στη σύ0Ευη προήδρευσε
ΦΩΤΟ Π.T
προϊσταμενος της Πολτκής
Θράκης κ. ΠαπαλΒ ου, οι αρμόδιοι ανιδήμαρχα από το
Δήμο Κ Neu οκαίου και Παροεστίου, ο δοκητής του ΝοMeyaO πρό Αημα υπάρχ ίσης σ ετικά μεταδιάφορα
ο ουστικά μηχανήματα ή τα διάφορα μπρα ήματα τύπου
ΦΩΤΟ Π.T
της n.Ε Δράμας κ Σδηρόπουλος, η προϊσταμένη ΤΟ wi w
Υπηρεαώντου Δήμου Δράμας κ Καρατζόγλου, Εκπρόουπα του ο ο χε ου, ο δοο ητής Αοδού
οκητής κ. Αραπατής από την Μυροσβεστική Υτηροία
η Tbpapépea όσο και οι Δημα του Νομού Δράμας, δεν δια
θέτουν τέταα με άλα μονήμαακα a avea orwa πρέΕ
δύοκολη ώρα.
του Νομού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
να ανο ουν αρκετά από τα υπό κατληψη σχολεία, και κάποοι μαθητές να
περάσουν στις τάξεις για μάθημα ενύ
κάπουοι άλλοι να προβούν σε ατο 20
και να πάρουν απουσίες από τα μαθήανθήματα για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας Οσα σχολεία δεν είχαν
κάνει κατάληψη την Πέμπτη, δεν ba
ναν τελικά ούτε χθες Παρασκευή ενύ
σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές
που μπήκαν για μάθημα ήταν ελάχιστο4, σε σχέση μ' αυτούς που μετα
a. o uno
τα με ο αν
εση σε δ
6 a ép m
exeh η η
ές φορές δενπληρώνονταιτελκ, ev0 μόλιστα κάταα από
ατούς, δούλεψα, για ώρες ολόκληρες μέσα στα χιόνια
προευμένου να κρατήσουν δρόμους ανοικτούς και ao paλείς και έχουν να πληρωθούν εδώ και δυο χρόνια κα όπως
και άλλοι ungeoa οίαράγο τες
Το ΣΟΜ της ΠΕ Δράμας συνεδρία ε προειμένου να δ40που ei κατά πόσοεί αι έταμες α διαΡορες umpeda ς για
ρκά φαν μινα παγετό και έντονες χο οπιοας ώστε να
τυπ στούν ΥΕνκότερα προβλήματα που θα προκύψουν από
Ανάμεσα σ' αυτό το μπερδεμένο χαν στην αποχή.
τα τ μολόγια που E
av Erdoa
Η Δραμα αποκτά σύστημα
για την παρακολούθηση
Της κλιματικής αλλαγ
δήμαρχος Neupoo οπίου και συμφώνησε μα και ο αντιδ
μαρχος Παρανεσίου, eh αι ότι όχι μόνο δα, υπάρχουν τα
ατάλληλα μηχανήματα στους Δίμουςτους, ότι a antor
ται να παρααλόνε ότητες οι οποίοιτελικά δεν πληρων οντα, αλλά και οι δημοτικοί υπάλληλο που δουλεύουν όλη
ώτο, δεν πληρώνο τα ούτε Yr' αυτές τις υπηρεσίες!
Αυτό nu apa ηκε όμως, είναι ότι δατυχος υπάρχουν
πολλά προβλήματο, τα οποία μάλλον δεν arquero ri0ται
καθώς η ΠολΠΕία δενδια έτειτην αναλογη Ετομότητα. Για
παράδεΙΥμο, ένα απόταξητήατα είναι ατός της ευθύνης
κών δοτύων. Δηλαδή, σε
Με 180 ευρώ θα χρηματοδσήσει η
nepspépea ΑΜθ από το Erveipησι κότης
Πρόγραματην ΕΥκατάσταση αος ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής για την
παρακολούθηση της Νυματικής αλλαγής
της ροής και της no!ότητας των υδάτων,
και, μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής
πλατφάρμας συλλογής και επεξΡΥασας
των δεδομένων, θα δίνει πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο για το ιφοκλιμα της
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
To-eurvo» αυτό σύστημα θα πΕαλαβάνει μετεωρολογικό σταθμό καθώς και
μονάδες μετρησης των ρύπων του aépa,
Η εγιατάστασή του dvu μέρος της
Στρατηγικής Βώαμις Αστκής Ανάπτιξης
του Δήμου Δράμας
θημε, όλα αυτά δεν eivai
διασαφηνο ένα από τις
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ B. ΞΑΝΘΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Μεταπτυχιακό στα Εγκεφαλικά Επεισόδια Δηθ
8:00-13:00 817:30 20:30
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
Γεώργιο.Π Αρμεν
Πτολεμαίων 10, Δραμα
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
L 252 10 20 006x 6942 900 424
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
email: [email protected]
e: [email protected] fb: andreasxanthis
"Καλαμιά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παρ ao0ση
στα σαντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα