Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος ΣΟ:ΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Μισό εκατομμύριο νέοι οφειλέτες σε ένα μήνα!
κινητρα σε MUE yla επενδύσεις
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Σάββατο 01/12/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΊ
Συνολικά 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις
Βορείου Ελλάδος
όροι και οι προϋποθέσεις
Κατατέθηκε
ση λητοαχέδιο εξοπλισμού και εξοικονόμηση ενέργειας
νομου για τον θεματικο
Ειδικό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ επιδοτεί με Ποσοστό 60% επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την τεχνολογική τους
αναβάθμιση. Οι όροι και οι προυποθέσεις Ο Προϋπολογισμός και οι
επιλέξιμες δαπάνες.
τουρισμο
Επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για , Πειραιως: Προσφερει στους εργαζομένους της νεο
τον Τεχνολογικό τους
εκσυγχρονισμο και την
εξοικονομηση ενεργειας
επιχορηγεί ειδικό Πρόγραμμα Του ΕΣΠΑ που υλοποι
είται στην Περιφέρεια
Ηπείρου
LPHA BANK
ενιαίο συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
Η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ +0,98%, συνεπής
στο πρατηγιό. Της στόχο γατη διαμόρφω
ση ενιαίου εργασιακού πλαισίου σε όλα τα
επίπεδα του Οργανισμού, Προσφέρει στους
εργαζομένους της ένα νέο, ενιαίο ομαδικό
συνταξιοδοΤΙΚΟ Πρόγραμμα, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση. Το νέο πρόγραμμα απευθύνετα σε όλο το Προσωπικό της Τράπεζας,
μεδιος όρους για όλους τους εργαζο
υς. Με το ενιαίο πρόγραμμα, Που θα τεθεί σε
ισχύ από 01/01/2019, θα έχουν πλέον όλοι οι
εργαζόμενοι τη δυνατότητα αποταμίευσης
ενός σημαντικού εφάπαξ ποσού μέχρι τη
συνταξιοδότησή Τους.
Alpha Bank:
Δύο Πακέτα Πώλησης
και μια ΤΙΤΑΟΠΟιηση
TO 2019
>>( 3η
και συ
και αγανάκτηση μικών Προϊόντων
«Τύπου ελληνικού Μετά από αρκετές λου, δεδομένου ότι
γιαουρΤΙου
χνογνωσ ιας και
ιστορίας
του Τύπου ότι το ΔΣ
που έχουν συμβάλει
σε αυτή την "anopοφείλου
εργασίας με Πολλους εμπλεκόμενο
υς φορείς (ΣΕΒ
νήθηκαν τα βασικά
Μ Η ΤΡΑ
ρε Τον φάκελο
Την αναγνωριση Του
νεπιστημ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΠΓΕ προϊόντα,
αι ομοφωνα έχοντας συντάξει
Παρελθόν
σχεδόν όλους τους
αντίστοιχους φακέ
λους γιατα ΠΟΠ &
ο με εθνική της ΤΙΟύωςηροϊόντος κού Πανεπιστημίου ΠΓΕ Προϊόντα της
για Την όροΦάμελλος:
Στα 0,09 ευρώ το κόστος
της Πλαστικής σακουλας απο
το 2019
ΤΙού ως Προϊόντος
Προστατευόμενης
Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ)»,
υποστηρίζει
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς
Ελληνικών ΒιομηχααντικοινοΤΙκή δημιουργία φάκε- an0φασίστηκε η στο
και απαράδεκτη
πρωτοβουλία Της
Τσεχίας να θεσπίσει
λου για την ανάθεση στο εργακατοχύρωση του στήριο Γαλακτο.
ελληνικού γιαουρ- κομίας του Γεωποννομοθεσια κατηγορίες «ελληνικού γιαΠροστατευόμενης
Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ή ς
Αθηνών (ΓΠΑ) Της
εκπόνησης μελέτης
χώρας μας.