Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 12:00

10oC, 20:00

11oC - Υγρασία 85%-88% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 3-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:42 - Δύση ηλίου: 17:15

€0.80

ÊáëéêÜíôæáñïé

Για μια ακόμα χρονιά δεν έγινε δυνατή η υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων ώστε να στηθεί (και)
στην Κέρκυρα ένα χριστουγεννιάτικο χωριό προς τέρψιν των μικρών και τόνωση της περιρέουσας αγοράς.
Οι προσπάθειες άρχισαν από το καλοκαίρι ακόμα, από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, η ιδέα συζητήθηκε κι ωρίμασε, συμφώνησε η δημοτική Αρχή, βρέθηκε κι ο χώρος. Χώρος στο κέντρο της πόλης και απολύτως προστατευόμενος ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ιδιαιτέρως για τους
μικρούς ...θαμώνες του. Ο «Γυμναστικός», οι εγκαταστάσεις του ΚΓΣ, που άλλωστε και το καλοκαίρι διετέθησαν για την πραγματοποίηση μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων, στο πλαίσιο κερκυραϊκού Φεστιβάλ που διέτρεξε σχεδόν όλον τον χρόνο της τουριστικής περιόδου αιχμής. 3 >>

Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4780

ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΚΟΣΤΟΥΣ

Åêôüò Cosmote ôá ôïðéêÜ êáíÜëéá
Αναμένοντας άλλες
προσφορές και το
επόμενο τεχνολογικό
τρένο

«Ìéá ðáñÜóôáóç,
ðïõ ãáëçíåýåé
ôçí øõ÷Þ ìïõ...»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Περιφερόμενοι
στα κανάλια του μπουκέτου της
Cosmote εσχάτως, διαπιστώνεται η απουσία πλείστων όσων
περιφερειακών σταθμών. Εκεί
που είχε συντονισθεί το σήμα
τους, φιγουράρει κάρτα με το
μήνυμα ότι η συνεργασία με το
κανάλι ολοκληρώθηκε. Τέτοια
κάρτα βγαίνει για το Corfu tv
αλλά και για το Ιonian και τα ηπειρωτικά κανάλια. Τι έχει
Ο πρωταγωνιστής της παράστασης - πρεμιέρας του «νέου ΔΗΠΕΘΕ», Ζαχαρίας Ρόχας, μιλά στην «Ε» για την Κάλλας, τον
συμβεί;
Αλφρέδο, το νησί και τη... μεγάλη Κυριακή στην Ιόνιο Βουλή
8&9 >>

Σελίδα 5>>

Áýñéï áðïëïãåßôáé
óôïí ÅéóáããåëÝá
44÷ñïíïò ãéá ôï
öïíéêü óôç Íüôéá
ÊÝñêõñá 4 >>
ÓõíÜíôçóç ãéá
÷ñéóôïõãåííéÜôéêï
bazaar óôçí
ÊÝñêõñá 6 >>

ÌåãÜëï ìáôò óôïõò
Áõëéþôåò áíÜìåóá
óå ÏäõóóÝá & ÏÖÁÌ >>
14

ÌðÜóêåô:
Êñßóéìï
íôÝñìðé óôç
Èåóóáëïíßêç
ï Öáßáêáò >>
13



Τελευταία νέα από την εφημερίδα