Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Ιωάννης Α. Κόλλιας
1ο Κατάστημα
Αγίου Τρύφωνος 5,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 223681

2ο Κατάστημα
Αγίου Κωνσταντίνου 52,
Τρίπολη, Τηλ. 2710 222601

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 Νοεμβρίου 2018 | Αρ. φύλλου 285 | 1 €

Κιν.: 697 3238675
Email: [email protected]

Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.: «Στηρίξτε τα αιτήματά μας...»
• Ο πρόεδρος του Συνδέσμου καλεί Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο!
Το θέμα του νέου Κανονισμού
Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, που φέρεται ότι προωθεί το
Υπουργείο Οικονομίας, κινητοποίησε τον βουλευτή Αρκαδίας
και επικεφαλής του Τομέα Ανάπτυξης της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέα
Κωνσταντινόπουλο, μετά και
από επιστολή που του απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ.,
Γιώργος
Δημητρόπουλος
(φωτ.).
Ο κ. Κωνσταντινόπουλος,
που δεν είναι η πρώτη φορά που
ασχολείται με θέματα της
ΒΙ.ΠΕ., κατέθεσε αναφορά στη
Βουλή για τον αρμόδιο υπουργό
Οικονομίας, Γιάννη Δραγασάκη, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων και την
πραγματοποίηση ουσιαστικής
διαβούλευσης πριν από τη θέσπιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ., στη βάση
της επιστολής που δέχθηκε από
τον πρόεδρο του εν λόγω Συνδέσμου.
Στην από 28/11/2018 επιστολή του ο κ. Δημητρόπουλος,
αναφέρει:

«Κύριε Κωνσταντινόπουλε,
Με την παρούσα επιστολή
επιθυμούμε να εκφράσουμε σε
εσάς την αντίθεσή μας για το
σχέδιο νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Πε-

ριοχής Τριπόλεως, ο οποίος έχει
συνταχθεί και φέρεται να προωθείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης,
χωρίς
καμία
προηγούμενη διαβούλευση με
τον επιχειρηματικό κόσμο και
την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Το σχέδιο φέρεται να
έχει ήδη συνταχθεί από τον
Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής και θα εγκριθεί με απλή Υπουργική
Απόφαση, χωρίς κανένας άμεσα
ενδιαφερόμενος φορέας να έχει
την ευκαιρία να γνωμοδοτήσει
επ’ αυτού ή να διατυπώσει ενστάσεις και προβληματισμούς.
Με βάση όσα έχουν «διαρρεύσει», το νέο σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει
σημαντικές προσαυξήσεις και
οικονομικές υποχρεώσεις για
κοινόχρηστες και άλλες δαπάνες σε βάρος των επιχειρήσεων,
η πλειοψηφία των οποίων παλεύει για να αντιμετωπίσει την
οικονομική κρίση και την υφι-

στάμενη
υπερφορολόγηση.
Εκτός όμως από την αύξηση
των οικονομικών υποχρεώσεων, με τον νέο Κανονισμό
επέρχεται απώλεια και άλλων
δικαιωμάτων του υφιστάμενου
Κανονισμού, τα οποία είχαν
αποτελέσει και το κίνητρο για
την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Η συντριπτική
πλειοψηφία
των
επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. είναι
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
οι οποίες αναμένουν τη στήριξη
της Πολιτείας και μέτρα ενίσχυσης για την επιβίωσή τους και
όχι άλλες επιβαρύνσεις.
Αφού λοιπόν εκφράζουμε τις
σοβαρότατες ενστάσεις μας για
τα διαφαινόμενα κυβερνητικά
σχέδια, καθώς και τη ζωηρή μας
διαμαρτυρία για την έλλειψη
κάθε έννοιας δημοκρατικής διαβούλευσης και για την αδιαφορία της Κυβέρνησης για τη
διαμόρφωση μίας ελάχιστης ―
έστω― συναίνεσης, ζητούμε
από εσάς να στηρίξετε τα αιτήματά μας να μην προχωρήσει το
παραπάνω σχέδιο χωρίς τη συμμετοχή και τη συναίνεση της
επιχειρηματικής κοινότητας
της ΒΙ.ΠΕ. Τριπόλεως. Θεωρούμε πως η ηγεσία του Υπουργείου οφείλει να συζητήσει με
τους επιχειρηματίες, να αφουγκραστεί τα αιτήματα και τις διαφωνίες
μας,
και
να
αναζητήσουμε από κοινού μία

ισορροπημένη λύση. Ο ρόλος
του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν
μπορεί να είναι αντι-αναπτυξιακός για την Αρκαδία.
Προσδοκώντας την έμπρακτη
υποστήριξή σας στα παραπάνω
αιτήματά μας, είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα επί του
ζητήματος και να συνεργαστούμε για το καλό του τόπου
μας.
Με εκτίμηση
Ο πρόεδρος
Δημητρόπουλος Γεώργιος»
Σημείωση: Παρά τη θετική
απόκριση του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, στην επιστολή του προέδρου
του ΣΕΒΙΠΕΤ, Γιώργου Δημητρόπουλου, η ενέργεια του προέδρου θα μπορούσε να θεωρηθεί
άκρως απωθητική, ενώ η ενέργεια του βουλευτή προπαρασκευασμένη...
― Όταν ζητάμε δημοκρατικές
διαδικασίες και διαβούλευση από
μια Κυβέρνηση, φροντίζουμε όλα
αυτά να ισχύουν πρώτα στην ίδια
την επιχειρηματική οικογένεια!
― Όταν, ακόμη, απευθυνόμαστε στους θεσμούς, απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως!!
Γνωστός, όμως, ο πρόεδρος για
την αδιαμφισβήτητη ανιδιοτέλειά του, γνωστός και ο βουλευτής για το αδιάπτωτο ενδιαφέρον
του για τη ΒΙ.ΠΕ. Οπότε, όλα
καλά...

Η ΖΩΗ
ΖΩ
ΖΩ
ΩΗ
Η
ΕΙΝΑΙ
Ε ΝΑΙ ΩΡΑΙΑ
ΩΡΑ
Ω
ΡΑ
ΡΑΙΑ
ΑΙΑ
ΑΙΑ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆƋƐƒ
ƑƂƄƋƐƓƍƊƐƒƆ
ƋƐƒ
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ

92/
/9
923$.(/2
92/923$.(/2

1.000.000
1.
000.000
ƗƊƌƊƐƍƆƔƒƂ
Ɨ
ƊƌƊƐ
ƌƊƐƍƆƔƒƂ

Εθνικής Αντιστάσεως 51 - Τρίπολη
Τηλ.: 2710 - 23 86 68

ƃƂƌƃƐƌƊƎƈ
ƃƂƌƃƐƌƊ
ƃƂƌ
ƐƌƊƎƈ
ȃĮȣʌȜȓȠȣ_
_

_YDJLDVNDYRXUDV#JPDLOFRP

_YDJLD
DVNDYRXUDV#J
#JPDLOFRP