Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
nunm | 291 Νοεμβρίου 2018
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΙμή 1 Eupώ Thos62ov l [email protected]μός Φόλλου 2929
ΒΡΕΦΙΚΟΊ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΤΑΦΛΟΣ
Eno/εξελέγη Πρόεδρος του
Εργατικού Κένφου μετά τις
Πρόσφατες εκλογές nou npoy.
κοι δέκα μήνες ο{ εροζόμενο
φιλοξενείται on σηλη "Yrip
Υγείας κοι ανοφέρετοι σένα
θέμα riou opopo κυρίως ti,
νέες μητέρες όηως αυτό tns
Bov nepuol τετοο καιρό ano
opyovcov διακησης και ιων
ovtunpoocuoneuó
θέμα τους λυθεί
Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΝΑΙ:
02 ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓ ΝΣΤΙΝ
Διακαής πόθος!EET ETE07 ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
πολλών ετών
04 ΑΡΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Το Μορτνά τους φόρεοοντο
καταστημα της nepong
10 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞ ΚΑΛΛΙΒΕΑΣ
ΝΚΛσε με 2-1 τον Μκεδονυκό
Σάισαςμε τέρμα στο ηρωτο
Αυπτό των καθυστερήσουν
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΟΥ
ΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
sagarurS
Μετααδέοοτασ αλύσεόλοτοΔιμο καιας
Παρουσία Πλήθους κόσμου napouaounμποΝοοός μας κ. Χουολος Πατρώου
560 τα για καλό σκοπό
του Δαγόρα Δρυοηδέων με 63-56 σε ένα
ΠΟχνίδι nu κρίθηΕ στα τελευταία λεπτό
ηλέον ιδιαίτερα anoinud