Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Συζητούν για την αλλαγή Τέλος από την παράταξη
του παραγωγικού μοντέλου | Τατούλη με «καρφιά»
«Τρένο» το ανδρικό τμήμα
βόλεϊ του Σπαρτιατικού
| της χώρας >σε.7
o l. Τζεφεράκος > σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 30 ΝοεμΒρίου 2018 |Έτος 23° | Αριθμός 5535] Tun φύλλου 0,50€
Tnh: 2731081253 Fax: 2731081250 e-mailinfoPlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
01 Παρεμβάσεις για την τόνωση επιχειρηματικότητας και επισκεφιμότητας
| Εθελοντές δύτες
Το κέντρο της Σπάρτης γίνεται ΞαρΖουν λιμάνι
ένα Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου τον βυθό στο
του Γυθείου
Η δράση της ομάδας
We Dive We Clean»
Στο Πλαίσιο του Προγράμμα1 τος για την ηροστασία του θα| λάσσιου περιβάλλοντος nou
υλοηοιεί εδώ και έξι χρόνια
σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, η ομ δα εθελοντών
δυτών «we Dive we Clean»
σε συνεργασία με το Δημοτικό
| Λιμενικό Ταμείο Γυθείου, θα
καταδυθεί στο λιμάνι του Γυθείου, σήμερα Παρασκευή
30/11 ώρα 1 :00 μμ) και αύριο
ΣάΒΒατο 1/2 ώρα 10.00 ημ),
με στόχο τον Πλήρη καθαριa
Στη δράση, με την ονομασία
«Project GYTHEIO» κλιμάκιο
εθελοντών δυτών ύστερα από
Πολυετή δραστηριότητα στους
Κατατίθεται πρόταση στο ΕΣΠΑ για το έργο προϋπολογισμού
Στα «σκαριά-Βρίσκεται η δημιουργία του Ανοικτού Εμηορικού
Κέντρου Open Mall) στο κέντρο
τηςΣΠάρτης Στη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης
Που έλαβε χώρα την Τετάρτη
28/11 εγκρίΒηκε η Προμελέτη και
τοσχέδιο τευχών δημοπράτησης
1,8 εκατ. ευρώ
στις 14 12/2017, κατά την επίοκευη TOU npoonv npo65ρου της
Ελληνικής Συνομοσηονδίας Εμ
nopiou και Enue!ρηματικότητας
Βαλ Κρί φαίνεται ότι θα
Πάρει οσάρκα και οστά» το Endμενο χρονικό διάστημα.
του έργου με τίτλο «Ανάπλαση
Κον ο ρ στον χώρων Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου ΣΠάρτης
Επίσης, την Πέμπτη 29/11 unoΥόφι εμ μόνο συνεργασίας
μεταξύ Δήμου Σηάρτης και του
Εμηορικού Συλλόγου Σπόρτης
αναφορικά με την un°Βαλή npdτοσης στο ΕΣΠΑ για τη δημιουΥ ο «Ανοικτού Κέντρου Eunop ου
(Open Mall Σπάρτης συνολι
1.814991 ,50 ευρ (ό το μελέ
της 911.000 ευρώ).
Τοέργο, Πουηροαναγγέλθηκε
Πριν από περίου ένα χρόνο [σσ
με 142 δράσεις υΠΟΒρυχίων
καθαρισμών και έχοντας anoΠρούηολογισμού
Ιχνογνωσία
περισυλλογή 45 και πλέον
συνέχεια σελ 9 | τόνων στερεών απορριμμά.
Χρήση κατάλληλου υλικοτετων
Απάντηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας
«Η Περιφέρεια δεν έχει ευθύνη
για την Προβληματική δακοπροστασία»
νιών ανελκύσεως κτλ] να
an°μακρύνει από τον Βυθό
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
όγκο στερεών on0ρριμμάτων
Η ομάδα έχει διενεργήσει
ανάλογες δράσεις σε Αίγιο,
Ζάκυνθο, Ανάθυοοο. Ελαφόνησο, Κρήτη, Πάτρα. Διακοθυνση Αγροτικής Οικονομίας | φτό. Βραχάτι, Σίφνο, Αμοργό.
Πόλο. Αντίκυρα. ΜικρολίΣύμφωνα με τους napayu- 1 μανο, Άσσο. Κιάτο, Τολό.
Ναύπλιο, Κόρινθο, Ύδρα.
θέσηστην οποία έχουν ηεριέλ. | Baprita Αγίους θεοδώρου
Στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πελλάνας
ΑΠάντηση στους Παραγωγούς,
και Κτηνιατρικής Λακωνίας
Περιοχών της Δημοτικής Ενότη.
τας Πελλάνας του ΔΣηάρτης, οι
ΟΠοίοι-μέσω πρόσφατου Ψηφί
σματος-υποστήριζαν ότι Βρί
σκονται σε κακή οικονομική
κατάσταση και παρουσιαζουν
αρνητικό εισόδημα για δεύτερη
χρονιά, κατά την τελευταια τριετία 2016-2018, έδωσε η Διεύγούς, οι αιτίες για τη δύσκολη
θει είναι η μερική ακαρηίο, η 1 και Λουτράκ.
προσβολή του καρηού από τον
δάκο, αλλά και το ακραία και- 1 Το αρνί
ρικό φαινόμενα που έπληξαν
του παραθερισμού
του Εμμ. Δημητρακόπουλου
συνέχεια σελ. 8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα