Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 30/11/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
για Την παραγωγικη ανασυγκροΤηση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Εξόρμηση ΣΕΒ στη Β. Ελλάδα
Deloitte:
η εταιρεία τους θα αυξήσει τις επενδύσεις
Επενδύουν στην ενίσχυση
Συνάντηση Κρέτσουμε
της καινοτομίας οι ελληνικές εταιρίες
Παραγωγούς
Κινηματογράφου στις
Βουξέλλες
Το 80% των ερωτηθέντων στην έρευνα Της
Deloitte δηλώνει ότι η εταιρεία τους θα αυξήσει
Τις επενδύσεις σε καινοτομία και νέες Τεχνολογίες
τα επομενα 2 χρονια.
Την πρόθεση των ελληνικών
επιχερήσεων να αΕήσουν. Τις
Η ΝΔ υπερασπίζεται το νεοφιλελεύθερο
επενδυτικέςτουςΠρωτοβουλίες μοντέλο εργασίας
με στοχο την ενισχυση της καινοτομίας και Της χρήσης νέων
ΤΕΧνολονιων δηλώνουν 35 διε
ελληνικωνεταιριων, Που κληθη
καν από την Deloitte να συμμετάσχουν στο Πρώτο Deloitte
Greece Innovation Survey
Το κόμμα που δημιούργησε, εξάπλωσε και
επιμένει να υπερασπιζεται Το νεοφιλελεύθερο
μοντέλο της φτηνής, ελαστικής και απροστάΤευτης εργασίας, επιδεικνύει το θράσος του
απέναντι στους εργαζόμενους και την κοι
νωνια, τονίζει το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωσή του. Η ΝΔ, nou ισοπέδωσε τους
μισθούς και εκτίναξε την ανεργία στο 27,9%
που διέλυσε Τις εργασιακές σχέσεις και
κατάργησε Τις συλλογικές συμβάσεις
εργασίας που μείωσε τον κατώτατο μισθό
κατά 22% και κατά 32% για τους νέους, αντί
να βρίσκεται σε περισυλλογή και να απολο
γείται, έχει το θράσος να κουνάει Το δάχτυλο
στη σημερινή κυβέρνηση
του εξι)δικαστικού και
ένταξη οφειλών
>>( 3η
Θέματα σχεπκα με σάκη
την καλυτερη λειτο- 2 υ γ κ ε κ ρ ι μ ε ν a σκοπων Του
υργία και οργάνωση συζητήθηκαν:
του Οικονομικού -Ο προτεινόμενες - Η Τροποποίηση διαβούλευση
Επιμελητηρίου της από το ανώτατο διατάξεων σχετικά
Ελλάδας συζητήθη- όργανο του ΟΕΕ, με τον Κώδικα -Το σχέδιοτροηΟ- Τούμενου Προσωπκαν, στη συνάντηση την Συνέλευση της Τήρησης Δεοντο- ποίησης του Οργα- κού
nou έγινε χθες, Αντιπροσωπείας λογίας των λογ- νισμού του ΟΕΕ, Ο Υπουργός anoμεταξύ Των εκπρ- των μελών του, στών - φορο- προκειμένου ο δέχθηκεης προτάοσώπων ΟΕΕ και τροποποιήσεις του Τεχνικών, ώστε να οργανισμός να Προ- σεις εισηγήσεις
Τον εΠΟΠΤευονΤα θεσμικου Πλαισιο
τον Φορέα ΥΠΟυργό Προκειμένου να ες και νομοθετικά σημερινές και μελ. δεσμεύθηκε όΤΙθα
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
υΛΟΠΟιηση
Των εφαρμογητου και η λεπτομερη περιγραεπικαιροποιηση Του φη Των αρμΟΟΙΟΤημετα απο τη σχεΤικη Των Των υπηρεσιων
Του και την προβλεΨη Tou anal
τά το ΒΕΑ
κομισιον
Πανευρωπαϊκή
πλατφόρμα για τα κόκκινα
καλυφθούν ασάφεμοστεί σης του ΟΕΕ
ταστεί αποτελε- κενά Που διαπι- λονΤΙκές ανάγκες, Τις
σματικότερο για Την
προωθήσει
Δραγαστάθηκαν κατάτην
την πλήρη