Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ύξηση επενδύσεων και μείωση φτώχειας στην Ελλάδα βλέπει το ΙΕΠ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Email: o konomik [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220-Τιμή Περ 0,50 E
5365 Παρασκευή 30.11.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
H S&P αναQuest:
Nuntius
>>> Τελ.
Ερχεται
μπαράζ επενδύσεων
Προβλέπει αύξηση επιτοκίων στις
ΗΠΑ το Δεκέμβριο
«CCC+>»
Σε αναβάθμιση της αξιολογ
ησης της ΔΕΗ ΔΕΗ 0,00% σε
προχώρησε η Standard &
Poor's, με θετικό outlook, ενώ
παράλληλα αναβάθμισε την
τακών δανείων ύψους 1,3 δισ.
ευρώ της ΔΕΗ με τις ελληνας
CTE ες χου τον senior unsecured τίτλον ύψους 350 εκατ.
εργαζόμενούς με μπλοκάκι
PPC Finance χου, έχουν ως
εγγυητή τη ΔΕΗ.
οίκος, η
λά πρωτίστως τις βελτιωμένες
μήνες. Τον Οκτώβοο, η ΔΕΗ
υπεγραμε συμ40ονια για παραταση της ωρίμανσης δυο δανειδισ. ευρό συνολικά, για την
αναχρηματοδότηση υφιστάμε
1 χρεοσυνδυασιρηματοδοτ.
Ασπίδα προστασίας τα
λεον 620 εκατ. ευρώ σε Woulστη ΔΕΗ να
Απριλίου του 2019 όταν ωουάΣε αντίθεση με τη φετινή κατατίτλοι ύ4ους 350 εκατ. ευρώ.
Ως ατοτέλεσμα η S&P θεω0εί βαράθρωση του Γενικού Δείκτη
πως η στυπκή ποιότητα της και των τίτλων του τραπεζικού
ΔΕΗ έχει βελτιωθεί ελαηοός, κλάδου στο Χρηματιστηριο της
αν χου παραμένει εύθουστη. | Αθήνας, πολύ καλύτερα
λοιπες οκτώ δεν απέφυγαν την
πτώση, ωστόσο μόνο μία εξ
αυτών κατέγραψε απώλειες
υψηλοτερες από αυτές του ΓενιΕΦΚΑ
κού Δείκτη
εξελίσσεται η πο2εία των
μετοχίον με διεθνοποιημένες
δραστηριότητες
λούμενων
τιών»), καθώς είτε η πτώση τους
είναι χαμηλότερη, είτε ακόμη
συνεχίζουν να καταγράφουν
Παράλληλα σημειώνει ο
οίκος, η ΔΕΗ εξακολουθεί να
. Κατά μέσο (αριθμητικό) όρο,
οι 15 αυτές μετοχές κατέγουναν
ομενο χρο(των
αποκαχαρgE|ολογείται πας οντοτητα που
«εξαγωγικών
μέσα στο προαναφερ
χου η S&P θευοεί πος οι ελ xpρως βελτιωμένες οιχονομικές
προοπτικές
νικό διάστημα αύξηση 8,7%,
όταν ο Γενικός Δείκτης έχει
υποχωρήσει κατά 26,3%, οι τρά
πεζες κατά 54,2%, οι τίτλοι
Τα νέα ειδοποιητήρια για τις εισφορές του 2017 θα αναρτ
ηθούν έως την 1η Δεκεμβρίου. Την ίδια ημέρα θα γίνουν
γνωστές και οι ει.xp00ές Οκτοβρίου 2018. Εας τις 7/12 θα
πρεπει να γινουν οι πληρωμές. Τι ιοχνει για τους συμψηφισμους.
1 κέρδη και μέσα
κά τις την δυνατότυψηλής χε4αλαιοποίησης κατά
τητα της κυβέρνησης να παρέχει
στη ΔΕΗ έγκαιρη εκτακτη
στήριξη.
Χαρακτηριστικά είναι τα 24,6%, οι «μεσαίες» μετοχές
στοιχεία του παρατιθέμενου
και μονο τα smal
21OQl.
Το διήμε0011αρασκευη 30 γελματιες,
Νοεμβρίου και Σάββατο 1 λούμενοι και αγρότες που
Δεκεμβρίου θα αναρτηθούν έχουν όμως, παράλληλα και
πίνακα στον οποιον παρουσια- caps εχουν σημειώσει περ1001
αυτοαπασχοζεται -κατά αληαβητική σειράη φετινή πορεία στο ΧΑ 15χλα
σιχών «εξαγωγικών χαρτιών».
Με βάση λοιπόν τα αναφερόμενα στοιχεία:
σμένα κέρδη (+6,5%)
Η αξιολόγηση της S&P δεν
TEOL"υιβάνει αυτή τη στ.nm
οφελος λόγκο της
Σε αρκετές από τις εξαγωκές εταιρειες του πινακα, οι
συνολικές αποδόσεις είναι
ακόμη καλύτερες, λόγω του οτι
χρονικό διάστημα προχώρησαν σε διανομές
χτακτης χρατικης στηριξης,
όμως θα περιλαμβάνονταν μια
σε τουλάχιστον 250.000 βάση τα αποτελέσματα ταν
μισθωτούς με μπλοκάκια, συμψηφισμών
αλλά και ελεύθερου
αξιολόγηση της ΔΕΗ για μια-Οι μισοί πεοίτου τίτλοι (7 στο ενδιάμ
δυνητική στήριξη εάν
κλεισαν στις 28
αξιολόγησης της
Νοεμβ2ίου yu+"ηλότερα σε σχέση μερισμάτον
με τις τιμές που είχαν στις 2
Ιανουαρίου του 2018. Οι υπόο οίκος.