Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

8oC, 12:00

10oC, 20:00

€0.80

11oC - Υγρασία 62%-87% - Άνεμοι: Ν 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:41 - Δύση ηλίου: 17:15

ÌåôÜ ôïí ÁëÝîáíäñï ôïõ Öéëßððïõ áëëÜ êáé ôïõ Áããåëüðïõëïõ
To στρατόπεδο Αμερικανών και Ευρωπαίων, μπορεί να μαστίζεται από τον εσωτερικό ανταγωνισμό ανάμεσα στους Αγγλοσάξονες και τους
άλλους, διατηρεί όμως σταθερό το μέτωπό του έναντι της Ανατολής. Κι όπου Ανατολή, κυρίως εννοείται η Κίνα, που μάζεψε και συνεχίζει, όλο το χρήμα, αλλάζοντας τον ρου των πραγμάτων. Όπως διευκρίνισε κατά την πρόσφατη ομιλία του στην Αναγνωστική, ο Κερκυραίος Α. Παγκράτης στέλεχος της ευρωπαϊκής, εμπορικής διπλωματίας, η Ρωσία μπορεί να είναι πυρηνική δύναμη, το ΑΕΠ της όμως δεν την κατατάσσει
στους μεγάλους παίκτες της διεθνούς αντιπαράθεσης. Έτσι φαίνεται να υποβαθμίζεται άλλη μια ιστορική, εμφύλια, ευρωπαϊκή σύγκρουση
στον καμβά των νέων επιδιώξεων. 3>>

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4779

ΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Íá åîáéñåèïýí ôçò ðáñá÷þñçóçò
Το υπουργείο Πολιτισμού ταυτοποίησε 2329
«δικά του» μνημεία και
ακίνητα και ζητάει να εξαιρεθούν από την λίστα

«Ìéá ðïëéôåßá Ý÷ôéóáí» ç ÐáëáéÜ êáé ç ÐáéäéêÞ ×ïñùäßá

ΑΘΗΝΑ. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι, κατά τον έλεγχο των
10.119 κωδικών ακινήτων που
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ 2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ταυτοποιήθηκαν δύο χιλιάδες τριακόσιοι είκοσι εννέα
(2.329) ΚΑΕΚ αρμοδιότητας
ΥΠΠΟΑ, που υπάγονται στις
εξαιρέσεις του αρ. 196 του Ν.
4389/2016 και της Υπουργικής ΚΕΡΚΥΡΑ. Με όμορφες παιδικές φιγούρες, τόσο επί σκηνής, όσο και εκτός αυτής, γέμισε το Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας
την Τετάρτη 28 και την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου. Ο λόγος γι’ αυτό ήταν φυσικά η παιδική όπερα «Μια πολιτεία χτίζουμε»,
Απόφασης.
Σελίδα 3>>

που ανέβασαν από κοινού η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κέρκυρας (Παλαιά) και η Παιδική Χορωδία Κέρκυρας, υπό την διεύθυνση του αρχιμουσικού Άλκη Μπαλτά.
11 >>

ÓÞìåñá ç ëÞîç
ôùí óõìâÜóåùí,
áíáäñïìéêÜ
ñýèìéóç ðáñÜôáóçò

ÁÏÊÊ: ÈÝëåé
ðñïóï÷Þ ôï
ðáé÷íßäé ìå
ôïí Êéóóáìéêü

Éêáíïðïßçóç
ãéá ôçí
áðåñãßá,
êÜëåóìá
ãéá ôéò 7/12 7>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Φαινομενικά και με βάση την
ως τώρα παρουσία του
Κισσαμικού στο πρωτάθλημα ο ΑΟΚΚ έχει
να αντιμετωπίσει έναν
αντίπαλο που δεν είναι
φόβητρο. Με αυτά τα
δεδομένα περιμένει να
κάνει την 3η συνεχόμενη νίκη του στο
πρωτάθλημα και να
πλησιάσει περισσότερο την κορυφή. 15 >>

Ç êåñêõñáúêÞ
«ïðôéêÞ» ôïõ
êáëÝóìáôïò
ôùí ìáèçôþí ãéá
ôï Ìáêåäïíéêü 4 >>
Õäñáßïõ: 4 >>
«×ñåéÜæåôáé
ó÷Ýäéï êáé Ýôïéìåò
ìåëÝôåò, ãéá ôï
ðñüâëçìá ôçò
ó÷ïëéêÞò óôÝãçò»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα