Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
υπηρετούμε
με εντιμοτητα
τη δημοσιογραφία
στο ν. Κιλκίς
eigisis.gr
ΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018-έτος 190-αρ. Φύλλου 4760-0,50 ευρώ
Μαθητές τουΚιλκίς στους δρόμους υπέρ
της Μαχεδονίας χαι χατά των Πρεσπών"
σιλκίς:Ηπληκτα
στολίζονται για τα Χριστούγεννα!
ιστούγεννα!
ΣΤΑΣΗ
σελίδα 5
ΟΙ ΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑ
ΜΑΡΤΥΡΕΣ-Πολιούχοι και
προστάτες του Κιλκίς (β' μέρος)
Κατάληψη στα 12 από τα 32 γυμνάσια και λύκεια του νομού
σελίδα 3
Σε δυο εβδομάδες στην κυκλοφορία ο δρόμος
Κιλκίς-Κόμβος Μαυρονερίου
Ενλαβικό αφιέρωμα
Κωνσταντίνος Ν. Βαστάκης, θεολόγος τος Λυκειάρχης
σελίδα 3
ΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ AHMOY KIAKR
Αθλητική Εκδήλωση
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΑΚΡΟΒΑΤΙ
ΠΟΛΙΝ
Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018
Πρες: 17:00μ.μ-20:00μ.μ
Απόμεινε η ηλεκτροδότηση τριών φαναριών από τη ΔΕΗ. Αγωνία για το άλλο, μεγαλύτερο δρόμο, Νέας Σάντας-Κόμβος
Ασσήρου όπου πολλά θα κριθούν στις 12 Δεκεμβρίου στο Σ.τ.Ε.
σελίδα 3
Αθλητικά δρώμενα
Βραβεύσεις αθλητών-αθλητριών
με καταγιογή από το Κιλκίς
ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΔ
"ΠρόσκλησησυνοΤράτευσηςόλωνγια
ΤΟ συμφερον Του
Τσολακίδης Βασίλειος Παγκόσμιος πρωτα λητής
Ενόργανη Γυμναστική, καταγόμενος από το ΚΑκίς
αγάτημένου μας Κιλκίς"
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δήμος Κιλκίς
Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία
Αθλητική Ένωση Συμματείων Γυμναστικής Βορείου Ελλάδος
Σχολή Γυμναστικών Αθλημάτυν θεσσαλονίκης
σελίδα 7