Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27 181
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 T1
www.dimoprasion.gr
Εως και
σιπρας: Πα τριτη χρονια το
μείωση του ΕΝΦΙΑ
για 5,5 εκατ
ιδιοκτήτες
κοινωνικο μερισμα
2-ημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ για
πανω απο 5,5 εκατομμυ°ια 1
κινήτων η οποία ανέ!χεται στο 30% για
ες 100
ακίνητη περιουσία έως 60.000 ευ!ώ χα
Ελλάδας εκτός μνημονίου ε
θώς και σταδιακή μείωση της φορο
Κοινωνικο
29% σήμεQα σε 25% το 2022 προβλέπο
πράς στη Βουλή. Αναφέρομε
ος στην ελάφανση της qo
ό το υπ 0UQγείο Οικονομικών
Κοινωνικό Μέρισμα 2018
Οι τροπολογίες που υπογQάφονται από
τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσαπου ψηφίζεται και τη μείωση
του ΕΝΦΙΑ, ο π!ωθυπου07όςασκησε KQ1τικη
«κουνούν το δάκτυλο»
ό Οικονομικών Κατερί
κοκκινο το 45%
«δεν τον κατή!γησ
των οανειων στο
Ο κ Τσίπρας σχολιάζοντας
την απουσία του προέδρου της
Β' τρίμηνο
Μειω ηκαν ωστοσο
κατά 4,2%
στουν
νο χρόνο ουσιαστική μείωσ
ουνσης
λη μια μέρα στο ελληνικό x
ημερα βρίσκεστε στο
η της
φέρνουμε προς Ψήφιση μέτρα ελάφ
φιάλτη σας να έρχεστε και να ψηφίζετε ένα προς ένα τα μέτρα που εζηγγευα στη
ρυνσης
τά 4,2% στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο
«Από τα 5,8 εκατομμύρια φορολογουμέ
νων που διαθέτουν πε
μεσαία και χαμηλότερα στρώματα
ΔΕΘ και λέγατε ότι δεν θα
ψηφιστούν
να χρόνο
ση της Ευ!ωπαϊκής Επιτροπής για τη
είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αμένος προς την αντιπολίτ
που σήκωσαν τα βαρη»
πιβαρύνεται μέσω του ΕΝΦΙΑ, θα δουν
ε!α βρίσκεστε στον μεγαλύτερο ε
φιάλτη σας να έρχεστε και να ψηφίζετε
ένα προς ένα τα μετρά που εξήγγειλα
στη ΔΕΘ και λέγατε ότι δεν θα ψηφι
μειωση πανω απο 5,5 εκατομμυρια
τών, δηλαδή κοντά στο 90% των φορο
γουμένων
για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ ότι με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι πολίτες με χαμηλή
Ειδικότερα, η ένθεση της Επιτροπής ση
μειώνει ότι στην Ελλάδα, το ποσοστό των
μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με
46,9% στο 44,9%, διατηρώντας ωστόσο
την πρώτη θέση στην ΕΕ με το μεγαλύτερο
τοσοστό. Ακολουθεί η Κύ
ΕΊκοσι ες! εκατ. επισκεπτες στη χωρα
το εννιαμηνο
εσμευσει ιατη
μες πηγές (ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑ, FRAPORT,
ΔΑΑ ΕΑΣΤ, ΤτΕ, ΕΡΓΑΝΗ),ηφετινή επρος με 281% του συνόλου ΤΕ
πρώτη φορά άγγιξε τα 26 εκατ. επισκέ
πτες . Η επίδοση-ρεκόρ του φετινού 9μη.
νου εναντι του αντιστοιχου χρονιχοοια
σηματος το 2017 οφειλεται στην σημαντι
χή άνοδο 12,4% της τουριστικής κίνησης
ΑνεΚΠΑηρωτε
επιμήκυνσης της θερινής τουριστι%ής πε
ριόδου όπως σχετικά αναφέρει το υπουρ
γείο Τουρισμού Πηγή: ΤτΕ Ερευνα Συ
σμού με βάση στοιχεια που πα!αθετει το
υπουογείο TouQ1σμού. Συγκεχρμένα πυουτίθενται τα κάτωθι στοιχεία:
10,3% σημείωσε η
θνής τουριστική κινηση το εννιάμηνο Ιακατ. επισκέπτες), αλλά και τη συνολική
μι ως τουριστικά έσοδα το 9μηνο Ιανουά
την αντίστοιχη περίοδο του 2017, τα οπ
ευρά) για το συγκεκριμένο χρονικό διά
κοσμος απομαχρυνεται απο
μοχρασίας στον πλανήτη, χαθώς διευρώ
ται το χασμα αναμεσα στις εκπομπες
Διεθνής αποστολή στη Σελήνη με
αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του
συμμετοχη
Ελληνικου
ιαστημικου
στημα του έτους (Πηγή: ΤτΕ-Ερευνα Συ
θε!μοκηπίου και στους φιλόδοξους στόΟρΥανισμού
ειδοποίησε τη Τρίτη ο ΟΗΕ στην ετήσια
έκθεσή του, στην οποία υπογ!αμμίζεται
πως οι εκπομπές το 2030 μπορέι να είναι
από 13 δισεκατομμύ!ια μέχρι 15δισεκυο Διεθνές Συνέ0010 Αστ00ναυπηγικής, που διο!γανώθηκε στη Βρέμη, συμμετ
χαν τις ποηγούμενες ημέρες εκπρόσωπο
(ΕΛΑΟ). Στο συνέδ!10 αποφασίστηκε ομόφωνα η συνεQγασία διαστημικών 0Qγαν
με το αντίστοιχο διάστημα του περασμέ
teQες από τ
σμών από όλον τον κόσμο για την προετοιμασία και υλοποίηση διεθνούς αποστολής
κατ'). Περισσότεροι από 2,2 εκατ. επιπλέ
ον ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν αεροπο
ρικώς ελληνικούς προορισμούς, λόγω της
στρατηγικής ενίσχυσης της
πίπεδο που χQειάζεται για να XQατηθεί η
άνοδος της θε!μοκρασίας αυτόν τον αιώ
- στη Σελ
Στη διεθνή αυτη αποστολή, στην οποία έχει τεθεί επικεφαλης η NASA, θα συμμετάσχει
και η Ελλάδα μέσω του ΕΛΑΟ, «αποδειχνύοντας πως η χώρα μας αποτ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα