Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη
Νοεμβρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη ειδικη CGnjlepica Διακηρυ?cWV-Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Περδικοιμος | Αλλαγέs στον ENG IA του 2019
-κατατέθηκε η σχετική τροπολογία. Ποιοι κερδίζουν έκπτωση και ΠΟΙΟΙ όχι
Τροπολογία και για μείωση φορολογίαs επιχειρήσεω
απήσεων
πρόσωπα έχουν συνολική ακίνητη περιουσία
αξίας έως 60.000 ευρώ
ευρώ, ενώ οι εαχειρή
σεις, στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου
κούν σε μείωση ΕΝΦΙΑ
κατά 30% το 2019, ενώ
για τους φορολογούμενους με πολλαπλά.
των φορολογικών συντελεστών, το 2022
μπορούν να προσδοκούν σε ελαφρύνσεις
Πάνω από νέες 52ο
περιουσίας, οι ωφέ- Οι τροπολογίες που
αιτήσεις έχουν υπο λειες από τις διατάξεις κατατέθηκαν στη
βληθεί σε διάστημα νόμου οι οποίες κατα- Βουλή από τον
έθηκαν χθες στη υπουργό Οικονομικών κατά 30% μειώνεται ρήσεων
αιαπο τις αρχες του Βουλή εξανεμίζονται Ευκλείδη Τσακαλώτο κατά 70 λεπτά του
νατου μήνα του! σταδιακά,"για να σβή.
Προβλέπεται η στ
διακή μείωση του φορολογιού συντελεστή
των κερδών από επ2018 μέχρι σημερα! σουν στην περιοχή των
και την υφυπουργο κα.
τερίνα Παπανάτοιου
ευρώ για κάθε 1.000
ακίνητης περιουστην ηλεκτρονική 200.000 ευρώ ακίνητης προβλέπουν:
σίας και δεν μπορεί να
ατφόρμα του εξω. Περιουσίας
δικαστικού μηχανι. Ο συμπληρωματικός Ειδικά για το έτος ευρώ.
ρυθμισης
φό ρος mραμένει αμε.
τάβλητος, τα αγροτε.
χεια στην 111 μάχιατη γλιτώνουν για
μία ακόμα χρονιά από
2019, όταν η συνολική
αξία της ακίνητης περουσίας , φυσικού, προμέχρι
ΕΓυπλέον,
ται και για το 2019 τα
οφειλώ
ντης Ειδικής
εξαιρούνΤα νομικά rpotona K
σώπου
είναι
ενώ γιαλτο 2020 οι
60.000 ευρω ο ΕΝΦΙΑ
κών προσώπων κατά
τη διαδικασία υπολογισκεται σήμερα σε 25%
για τα εισοδήματα που
νο αν
ενώ για το 2020 οι που προκύπτει μειώνε. σμού του συμπληρω. an°κτώνται το φοροεξαγγελίες περαιτέρω
μειώσεων δεν περιλαμ
a ονται στο κείμενο
της τροπολογίας, της
ται κατά ποσοστό 30%
ματικού φόρου
Το κόστος της mρέμ
βασης, άρα το όφελος
για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, υπολογίζε6.000 θέσε1s
τα επόμενα. Ο συντε
ηαξία της ακίνητης πεσυνολικά
λεστής μειώνεται κατά
μία ποσοστιαία μονάδα
ανά έτος, αρχής γενοριουσίας
ΟΑΕΔ με
μισθό WS
οποίας η ψήφιση δροΤα
υπερβαίνει το ποσό
των 60.000 ευρώ, για
ται σε 260 εκατ. ευρώ
«κέρδη» για τους ιδιοτο υπερβάλλον ποσό
μεματουφορολογικού
κτήτες ακινήτων ανέρ. το ποσό της μείωσης
για το 2019
2, Φορολογία επιχειΠάνω από 62%
η παραβατικότητα
στα Πρατήρια
ραμμα των 6.000 επδοτούμενων θέσεων
Ενηλίας έως 39 υγρών καυσίμων
σης, οεκλάδουςοου:1 Τι έδειξαν οι έλεγχοι
τοβάθμιας εκπαίδευ-