Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Εδραση: Δεν μπορούμε να καταθέσουμε αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης στο ΧΑ >>>TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
Α.Φ. 5364 Πέμπτη 29.11.2018
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 220 . Τιμή Περ.:0,50 E
otenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
επανα
ο ιαπραγμα
τευση των
μετοχών
Οι άλλοτε «γίγαντες» του ΧΑ που
κούνησαν μαντιλι
Διαγράφονται 12 μετοχές από το
Χρηματιστήριο
Η εταιοει
Μηχανική
ΜΗΧΚ 0,00% Α.Ε. θα ήθελε
να ενημερώσει το Χοηματ
οτι καθίστα
ανεφικτη η ικανοποιη
τών απαιτούμενων προϋποθεπαναοιαπραγματευση τον
μετοχων μας για τα επομενα
ας ρυθμίσεως των δανειακών
υποχρεώσεων της
εταιρείας ρος τις Τράπεζες
αλλά καί προς τους προμηθαπο τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ
μας θα εξίοωλουθήσει την
διαδικασία εξυγίανσης των
οικονομικων της στοιχειων,
Druckfarben:
20)λουθεί να έχει παρου
σάσημαντιχαχατασοευαστι) |
της σταδιακής εξοφλήσεως
των ληξιποοθέσμαν υποχρεωσεών της, μέσω διακανονι
σμών που έχουν επιβληθεί
από τις γενιχότερες συνθή
Στο 89,71% αυξήθηκε
το ποσοστο
του Γεώργιου Καραβασίλη
omovO
Δυστυχώς, η μη ανάχαμψηοπος ο οι γνοοι ουμε της
οικονομίας χαι ιδιαιτερα
Ο αριθμός των μετοχών που 3.474.575 μετοχές που αντι
στοιχουν σε ποσοστο 89,71%
του συν οου των διχαιωματον
χατ εχει ο κ Γεώργιος Καραβάσι/ης αμεσα και έμμεσα
στον το α των χατασχευων
στην Εταιρία, ανέ°χεται σε ψήφου της Εταιρίας, ενώ ο
3.474.575 μετοχές που αντι- αριθμός τον μετοχών που
στυγουν, σε ποσοστο
του συνόλου τον διχαιωμάτων
γει σε συντηρητικές
, οι οποίες έχουν να
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Μ.Α.Ε.» και
επιβά
Το κρίσιμο όριο ακίνητης περιουσίας που οδηγεί σε έκπτωσυνέχιση της παρουσίας μας
στο χυοο των χατασχευαν
Druckfarben
ανακοινώνει, "JANCO TRADING LIMIT.
ED", στην Εταιρία ανέο εται
σε 124.081 μετοχες που αντι
στοιχούν σε ποσοστό 3,20%
ση του φόρου κατά 30% αι σε
μευση Αμεταβλητος ο συμπλη χοματικος φορος, με βάση
τις παοθούμενες διατάξεις. Τι ισχύει για τα αγροτεμαχια.
ποιο επιπεοο
ετιας ενημέρ(x
που ελαβε, οτι η εταιρια
Επενδυτιχη
Κατόπιν των ανωτέρω
θέλαμε να
τους μετόχους μας, οι οποίοι
όλο αυτό το χρονικό διάθα
Μ.Α.Ε.» απέκτησε από την του συνόλου των δικαιωμάτων
| 23.11.2018 έως την 26.11.2018,
1 συνολικά 124.081 χοινές ονοψήφου της Εταιρίας.
Σημειώνεται οτι οχ Γεωργιος
100% τον μετοχών και δικαιΜονο οσα φ υσιχα ποοσοτα
περιουσιας,
ωφελείς ατο
ιαστιχε μετα ψης ου μετοχες,
εχδοσεως της Εταιρίας, οι Καραυσίλης κατέχει το έχουν συνολική ακίνητη περ- τις διατάξεις νόμου, οι
οποιες αντιστοιχουν σε ποσοστό 3,20% του συνολου τον ωματον ψηφου της κυπριακης ευρω μπορουν να προσδο- στη Βουλη εξανεμίζονται
σταση στην
εται!εία μας, ότι στην
ιουσια αξιας εως 60.000
οποιες κατατεθηκαν χθες
αποφασισθει η οιαγοα η διχαιωματον η4ου της Εται- εταιριας ANCO TRADING χουν σε μειωση ΕΝΦΙΑ σταδιακα, για να σ }ησουν
μας από το Χο
Αθηνών, μπορούν να επικοινωνουν για την
τυν μετοχων τους στο τηΑΕφ
LIMITED", η οποία κατέχει
το 100% των μετοχ(ον και
διχαιωματο ropourL της
«ΚΑΖΑΡ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
Μ.Α.Ε.»
κατά 30% το 2019, ενώ για
τους φορολογούμενους με
πολλαπλασια αξια αχινητης
στην περιοχή των 200.000
ευρω ακινητης περιουσιας.
11/ ον, ο αριθμος τανμετοχων
που κατέχει ο κ. Γεώργιος
Καραβασίλης άμεσα χαι έμμε| σα στην Εταιρία, ανέρχεται σε
210 80971 00 (χα Σ Παναγιωτοπούλου, χος Σ. Φαρμάκης,