Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 12:00

12oC, 20:00

€0.80

9oC - Υγρασία 63%-71% - Άνεμοι: Α 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:40 - Δύση ηλίου: 17:15

Äåí îÝñù ôé íá ðáßîù óôá ðáéäéÜ

Όχι που δεν θάμπαινε στα σχολεία! Τις παλαιότερες πατημασιές από την είσοδο ν’ ακολουθήσεις,
φτάνεις κατευθείαν στο θυμικό των εφήβων, που εύκολα παίρνει φωτιά. Απλώς οφείλεις να συγκρατηθείς (στάση εν πολλοίς δυσνόητη στην ελληνική πραγματικότητα), που φλέγεται πολύ πιο εύκολα απ’ όσο θέλει για να σβήσει. Το «μάνιουαλ» γράφει ότι η αναπαραγωγή της αφήγησης
είναι «ευκολάκι» εφόσον μπορέσεις να πυροδοτήσεις τη ψυχούλα των νέων ανθρώπων. Πόσα έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά; Από τη μομφή για την αναγκαία ιδεολογική αναφορά, που δέον όπως αναστρέφεται (σ.σ. μιλάμε για 1800, όχι αστεία) μετά τα πρώτα μετεφηβικά χρόνια
έως τη χειραγώγηση της αντικειμενικά αγνής ως προς τους ενήλικους συμβιβασμούς, ειμαρμένης. 3 >>

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4778

ΔΕΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΛΚΕ

Ôóßôóï, ôï ëéìÜíé öåýãåé!
Έτσι όπως ο Αντρέας άλλαζε
τις λέξεις για να διασκεδάσει
τις εντυπώσεις (ανασχηματισμός=αναδόμηση) το υπ.
Ναυτιλίας ανατρέπει την πολιτική για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, την στιγμή
που νομοθετεί την «υποπαραχώρηση» των πιο αποδοτικών δραστηριοτήτων τους!
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ. Τον τύπο του σχεδίου νόμου περιβάλλεται η μεταμνημονιακή υποχρέωση για
την παραχώρηση δραστηριοτήτων στα λιμάνια, μαζί και της
Κέρκυρας, σε ιδιώτες επενδυτές. Αυτήν την πραγματικότη- Φράνκο και Τσίτσιο, κορυφαίοι κωμικοί του ιταλικού σινεμά, που γέμισαν με γέλιο τα παιδικά μας απογεύματα, έβλεπαν ατα, ο γ.γ. Λιμένων του υπουρ- πό το πλοίο που έλυνε κάβους το λιμάνι να φεύγει. Μόνο που τώρα, στην περίπτωσή μας, τα πράγματα είναι ανάποδα κι έτσι η ατάκα τα αποδίδει κυριολεκτικά!
γείου Ναυτιλίας, Χ. Λαμπρίδης θέλησε να την παρουσιάσει
στο πρόσφατο συνέδριο στο
Αργοστόλι ως «ανατροπή του
σχεδιασμού προηγούμενων κυβερνήσεων να ιδιωτικοποιηθεί
(σ.σ. μεταξύ των άλλων και) ο
Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας
Α.Ε. (ΟΛΚΕ)» (sic)!

¸ôóé èá ëåéôïõñãåß ôï óýóôçìá
ôçò áíôáðïäïôéêÞò áíáêýêëùóçò

Σελίδα 7>>

Ùò áýñéï
øçößæåôáé
ç ÊÝñêõñá,
óôéò 4/12 ôï
Ðñïò óýóôáóç åôáéñåßá ãéá ôçí ïñãáíùôéêÞ
áðïôÝëåóìá äéá÷åßñéóç ôïõ ÖåóôéâÜë Ãáóôñïíïìßáò 8>>

ÌÝóç ëýóç ãéá ôï
áðï÷åôåõôéêü ôùí
Åñãáôéêþí, óôïí
Áã. ÉùÜííç 6>>

Óôï Novi Sad ãéá ôï
«Éùâçëáßï», ÌÜóôïñá
& ÁðÝñãçò 8>>

«Ç ðñïðáãÜíäá
óôï ó÷ïëåßï
ìáò äåí Ýðéáóå
ôüðï...» 4>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα