Previous

Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
AP, ΦΥΛΛΟΥ 27 180
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Πρωτοφανές
πρωτογενές
Πλεόνασμα
παρουσίασε ο
Προϋπολογισμός
ΣΕΒ: Πιέζει για Περισσότερες
μεταρρυθμίσεις
ναφοΟικα με τη δημοσιονομική πολιτική που θα αισ. ευοώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός
αναπόφευκτα επηρεάζουν
2018, έναντι στόχου για π!ωτογενές πλε
όνασμα 4,749 δισ. ευ!ώ. Αυτό προκύπτει
από τα στοχεία για την πορεία εξέλιξης
του προϋπολογισμού που δόθηκαν στη δη
μοσιότητα και πιστοποιούν την ιδιαίτερα
για την, εκ των υστέρων, διοχε
θών, όπως αποτυπώνεται και στον νέο
ολογισμό του 2019 που κατατέθηκε
τον αγορων και της επιχειρημαστη Βουλή. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο
στην ορθότητα της ακολουθού
νες πλεονασμα του
Τέταρτες στον κόσμο 2
ελληνικές ομάδεS στην
τε: ''Πέραν των αναταράξεων
στις αγορες, με τις τυας τον οΕκπαιδευτικής
Ρομποτικής
Σημαντικές διακρίσεις για 3
ακόμη ομάδες της ελληνικής
αποστολής στην Ταϊλάνδη
ματική εμπι
Την ανάγκη να δοθεί
τουν μια εικόνα ασθενούς ανάκαμψης, σε
ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης α
ακόμα μεγαλύ
τερη έμφαση στη συνέχιση των μεταουθμίσεων και τη διασφάλιση ενός στα
θερ ύφιλοεπενδυτιχού περιβάλλοντος ε
μ κού κλίματος να έχει εισέλθει σε καθοδο
οχο. A této see
βεβαιότητας.
Αβεβαιότητα που σχετίζεται με την ε
οδο του
και τη διαμαχη μεταξύ Ιταλιας και ΕΕ α
Επι αλούμενος τις εκτιμήσεις της ΕΕ, ο
φαρμογή της συμφωνίας για την
πισημαι οντας ότι οι εξελίξεις συνθέ
σης της ιδιωτικής χατανα
δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό της Ο
που πQr,ματοποιήθηκε τον Νο
σεις απ εσπασαν τQεις ακομη ομαοες απο
Ολάντ που ύσημα ομάδες από
Αρση στα αδιέξοδα του Παγκ. Οργ. Εμπορίου
φέρνει νέα πρόταση της ΕΕ
ν Ελλάδα. Στην φετινή διοργάνωση με
οες παρουσιασαν τις προτασεις τους για
την U000 πονια χαι τις εευπ ες
ταν «ολίσθημα όπου ένα στραβοπάτημα
6σης προτείνει ότι ο Οργανισμός πρέπει να
συμβαδίζει με την εποχή και να αναπτ
γειες συμβάλλοντας στον στόχο των Ηεπίτροπος α!μόδια για θέματα ενωμένων Εθνών για την καταπολέμηση
μπορίου,Σεσίλια Μάλμστρομ
εξέφρασε μπορει
άρση του αδιέξοδους στο ζήτημα επίλυ
επαν.
Η βρετανίδα πρωθυπουργός έχει επίφέροντα στο διαδικτυακό εμ
πόριο.
σης διαφορών στον ΠΟΕ.
χει νεα προταση για την αναμόρφωση του
χουνού με την Αυστολία, τον Καναδά,
11ερισσοτερη
πληροφόρηση
επει ενας στους
Στα επομενα 10 χρόνια ο καρκίνος θα
ειναι ενα χρονιο νοσημα
Ελληνες
την Κίνα, την Ινδία, το λίαξι όχαι άλλες
Αυξάνονται συνεχώς τα ελπιδοφόρα μηνύματα από την ιατ!ική κοινότητα για τ
να ψηφίσει στις
Ευρωεκλογές
Γόρα, μαζί με ευρύ συνασπισμό μελών
του ΠΟΕ, παρουσιάζουμε την πιο συμπα
γ μας πρόταση για την αναμόρφωση του
Οργανισμού..Ελπίζω ότι αυτό θα συνει
σφέρειστην άρση του αδιεξοδου» ανέφε
μετατροπή του
χαρχίνου από θανατηφορά σε μακροχρόνια ασθένεια
«Μη φοβηθείς Χαι μην αργήσεις γλυκοχαρά ει η νίκη», αναφε e ειχαραχτη°στικά
τοθέμα σε συνεντευξη του στο Πραχτορειο Fm χαι στ νεκπομπη της Τάνιας Μαντουβά
λου «104,9 Μυστικά Υγείας» ο χειρουργός-ογκολόγος, διευθυντής Κλινικής Αντιμετώπι
Περιτοναϊκης Κα οηθειας? αι Χειρουρ υ ήςΟγκολ γίας στο ατου Διαβαλκανικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης και στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Γιάννης Σπηλιώτης
Ένας στους δύο Ελληνες πολίτες δη.
λώνουν ότι θα ήθελαν περισσότεη πλη0opOQηση σχετικά με την ΕΕ χαι τονοΝοορίτερα η Μάλμστρομ ζήτησε περισσότερη εμπλοκη από τις ομάδες G20 χαι
G7 στην αναμόρφωση του Παγκόσμιου Ορ
«Ο καρκίνος νι%ιέται, για να μην πω νικήθηκε. Στα επόμενα δεχα χρόνια θα είναι μία
χρόνια νόσος», τονίζει ο κ Σπηλιωτης, ο οποιος μίλησε στο Πρακτορείο 104.9 FM με α
φορμή την εισηγησή του για τον καρκίνο «Ποιος είσας Που ζεις; Πώς ζεις;» στο 2ο Διε
θνές Συνέδριο Ιατρικής Πρωτοπορίας και Καινοτομίας AMLI 2018 (Athen
Medical
θηκε από τις 23 έος τις 25 Νοευβοίο στο Μέγαρο Μουσι' ης Αθηνών.
για να ψηφίσουν με μεγαλύτερτι προθυμί
Προειδοποίησε ότι τα μονομερή μέτρα
χατά παράβαση των χανόνων του ΠΟΕ ή
Μάιο του 2019, σύμφωνα με
Leadership and Innovation Conference 2018), που πραγματοποιη3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα