Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΣΕΛΙΔΕΣ| :
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΊΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
EATAJ κωδικός 8711
Ετος: 60-Εγνατία 64-τηλ. 2310 240 652-FAX: 2310 242 778 T.Φ.: 1 E-Αρ.Φύλλου: 1390 Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
Διανομή
προϊόντων
για οικαιουχους
στη Θεσσαλονίκη
Μικρή Αυλαία Χ.Α.Ν.
Παραστάσει
παραδοσιακού
θέατρου σκιών
Επι κινουν νεωλογικο
αθαρισμοί ρεμάτων
της Θεσσαλονίκης
για την αντιημμυρική
θωράκιση
S>>> 8
Το νέο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
S>>> 6
Στη Θεσσαλονίκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Που θα βρείτε
την Εφημερίδα
Το όνομα
της Ιωάννας Τζάκη
δόθηκε σε αίθουσα
του Περιφερειακού
Συμβουλίου
Στη Θεσσαλονίκη θα μομίας και της κοινωνίας
βρεθεί ο υπουργός Οικο-ΡΤη μετα μνημονιακή
νομικών, Ευκλείδη
Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος, θα ο απόγευμα στο Συνεμιλήσει σε πολιτική ριακό Κέντρο Νικόλαος
εκδήλωση με θέμα, «η Γερμανός, στο περίπτεανάκαμψη της οικο- p08 στη ΔΕΘ.
Η «ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ»
διανέμεται καθημερινά στα
περίπτερα της Θεσσαλονίκης από το
Πρακτορείο «ΑΡΓΟΣ».
Στους συνδρομητές απο
στέλλεται τόσο από τα
ΕΛΤΑ όσο και με διανο
μείς.
Για εγγραφή συνδρομητών:
Τηλ.2310-240652
Εποχή», την Παρασκευή
0 Νοεμβρίου, στις 19.00
εντρικης
α κεδονίας