Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 28/11/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 260-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Χρήσιμες Πληροφορίες ano την ΑΑΔΕ
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2019
Βορείου Ελλάδος
Υπέρβαση στιχου πο υ φΤάνει Το 1,4 δισ. ε
Οι Πιεσμένες δαπάνες
Νέες καταγγελίες
ευρωπαϊκών καταναλώ.
τικων οργανωσεων
συντηρουν Το υπερπλεονασμα
Υπέρβαση στόχου που φτάνει το 1,4 δισ. ευρώ ανοίγει τον δρόμο
για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. ΥΠΟαπόδοση στην
εκτέλεση δαπανών και Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων αλλά
και μικρή υπέρβαση στα έσοδα δείχνουν τα στοιχεία
Χωρίς σημαντικές υπερβάσεις
στο σκέλος τών εσόδων αλλά με
σημαντική υστέρηση σης δαΥΠ. Εργασίας: Καθολική ασφαλιστική κάλυψη
νες και ιδίως σε αυτές ΠΟυ
FOURLIS
σχε ζοντα με. Τ Πρόγραμμα
για όλους Τους σχολικούς φύλακες
Δημοσίων Επενδύσεον, ο κρατικός Προϋπολογισμός συντηρεί
υπερπλεονασμα σε σχεση με
τους στοχους με την υπεροση
στο δεκάμηνο να φτάνει ΤΟ
1,419 δισ ευρω σε σχεση με το
Το Υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι η
Πλήρης ασφαλιστική κάλυΨη Που δόθηκε
στους σχολικούς φύλακες για τον Πραγματικό
χρόνο απασχόλησής Τους στα Προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας με βάσητο
Φ10141/50289/1369/09-10-2018, του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Α. Πετροπουλου, αφορά όλους ανεξαιρέτως και όχι
μόνο εκείνους Που είχαν προσφύγει στα
διοικητικά δικαστήρια
Φουρλής: Θετικό
T00utl00kylan2019
ν.4554/2018 και την εγκύκλιο με αριθμό
αντιστοιχο Περυσινό διάστημα
>>( 3η
η αναπτυ
σε Ελλάδα
11111111111111
Στέλεχος στη Γενική του Ανταγωνισμού, αφορούν τις καλές λιώθηκε η σημερινή εμπόριο,
Διεύθυνση Ανταγω- η οποία πραγματο- ανταγωνιστικές Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίον η ρύθνισμού Της Ευρω- Ποίησετη Γενική Πρακτικές σε διεθ- η onoia TO 1957 μιση Της διακυβέρνπαϊκής Επιτροπής της Συνέλευση στη νές επίπεδο και ξεκίνησε με έξη ησης γίνεται όσο
χώρος
|| |||
illl αι Πρώην βοηθός Μπολόνια της ιδιαίτερα βέβαια ιδρυτικά μέλη
καθηγήτρια στο
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, η δρ.
Πηνελόπη-Σάλβια
Ποτέ άλλοτε αναγ
καία. Και αυτή η
ρύθμιση της διακ
υβέρνησης είναι ένα
απότα θέματα nou
θα συζητηθούν
Ιταλίας.
στην Ευρώπη
Θα Πρέπει να σημαωθεί ΟΤΙ στη σημερινήεποχήτης nayκοσμιοποίησης οι
Τουρισμός:
Καμπανάκι για Ελλάδα.
Ισπανία από ΤΙς γερμανικές
κρατησεις
Η Ενωση αυτή, Που
φέτος συμπληρώνει
15 χρόνια από την
Ως γνωστόν, οι σοι
όροι του Ανταγωνισμού είναι μια από
ενωσηςοικονομοιογων
Του ανταγωνισμου
σή της,
σημαντικές ίσοι όροι ανταγωνι- στην Μπολόνια
εξελέγη Πρόεδρος μελέτες και άλλες
ΠΤυχές της Συνθήκ
ης Της Ρωμης Πάνω
θα παίξουν
||||||1
της Διεθνούς Ενοσης Οικονομολόγων
εργασίες Της προυθεί
όλο και. Πιο. Σημαντικό ρόλο το διεθνές
θέματα
στην οποία θεμε-