Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με βραβεύσεις και προτάσεις ανάπτυξης ολοκληρώθηκε
14ος«Αριστοτέλης» της ΕΕΑΕ
>>>TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5363 Τετάρτη 28.11.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας (Γλάδστωνος 5):
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Πετρόπουλος
>>> Τελ.
Η χώρα πάει σωστά και δίνουμε παροχές
γιατι ο Λαος έδωσε απο το υστέρημα του
Νέο ψαλίδι στις συντάξεις
Δεν έχουν τέλος οι περικοπές
παρουσίασε
Γ. Σταθάκης
Το σύστημα πολεοδομικής
και χωροταξικής πληροφ
όρησης «με ένα κλικ» παρουσίασε ο Υπουογός Περι βάλλοντος και Ενέργειας,
Σταθάκης,
εχόηλωση που συνο 100γανωσαν το ΥΠΕΝ και το
TEE, σήμερα στα Χαιά.
«Προχώράμε σε βαθιές
τον SSMy1α το οχέδ10 ΤτΕ
, θα οδηγήσουν
στη διαμόρφωση μιας
εντελώς διαφορετικής εικόνας της χωος στον τομεα
της χωροταξίας, διασα
αλίζοντας την κανονικότητα
που ειχε αναγκη η χωρα
εδώ και δεκαετίες. Ταυ
τοχρονα, μετασχηματι -ουμε
τον ενέργειακο τομέα ωστε
φορετικό προατελείωςαγφοοεπ.xo πρότυπο παραγω
γης χαι κ
γειας», υπογράμμισε ο κ
Σταθάκης, σύμφωνα με την
ανακοινωση του υπουρ
Να δοθεί έμφαση στην
ανταγωνιστικοτητα των
μικρομεσαιων επιχειρησεων
ατανάλιοσης ενέρΑναφερόμενος στις θεσμι
κές παρεμβάσεις που έχουν
γίνει στον τομέα της χωρο- Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας δρόμος είναι ακόμη μακράς
ταξίας τα τελευταία τρία των ελληνικών επιχειρήσεων
χρόνια και υλοποιούνται σε 1 ήταν από τα ελάχιστα θετικά Ένα από τα κύρια ζητούμενα
συνεργασία με το ΤΕΕ
σημείωσε ότι «κλείνουμε κρίσης. Απαντώντας θετικά μου μοντέλου ανάπτυξης μετά
ένα μεγάλο κύκλο νομοθετ- στην ύφεση και στη συρρικνω- την κρίση, είναι η ενίσχυση της
ημάτων τα οποία, υπογ?αυ- ση της εσωτερικής αγοράς, όλο εξωστρέφειας
μίζω, ότι ψηφίστηκαν στη και περισσότερες επιχειρήσεις οικονομίας. Η οποία μεταφρά
Βουλή με ευρεία πλειοψ- άρχισαν τα προηγούμενα χρο- ζεται σε αύξηση της συμμεηφία, γεγονός που κατα- νια να στρέφονται εκτός συν00 τοχης
δεικνύει την ανάγκη σύγκλι ων, για να αναζητησουν ευκαι γιο ων στο ΑΕΠ τουλαχιστον
σης των διαφόρων πολι- Ιρίες ανάπτυξης, τόνισε ο κ. κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες
1 μηνύματα στη διάρκεια της για την οικοδόμηση ενός βιώσιτης ελληνικής Ενιαίου
Θετικές ήταν οι πρώτες ενδείξεις από την πλευρά του
Εποπτικού Μηχανισμού για το σχέδιο με ίασης τον
NPEs της Τράπεζας της Ελλάδος. Η παρουσίαση έγινε από
τον επικεφαλής της διεύθυνσης Χρηματοπιστοτικης Σταθεροτητας της ΙΤΕ, Σπυρο Παντε Λια.
των συνολικών
εξασε εχθήΝοση με θεμα
ι ενα
Θετικές ήταν οι πρώτες αντι- το οποίο παρουσίασε στην
Είναι ένας στόχος ιδιαίτερα δράσεις από την ηγεσία του Φρανχ ouom ο επικεφαλής
φιλόδοξος, ο οποίος απαιτεί Ενιαίου Εποπτικού Μηχανι- της διεύθυνσης χρηματοπιμεταορυθμίσεις, σμού (SSM) για το σχέδιο στατικής Σταθερότητας της
μεία)σης των μη εξυπηρε- ΤτΕ ΕΛΛ 0,00%, Σπύρος
που παe
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπο- συντονισμένες ενέργει
ολοκληρώνονται με συντε- γράμμισε πως «η πορεία των συνεργασία μεταξύ Πολιτείας
ταγμένα βήματα
ηση της γριμ
τούμενων δανείων (NPEs)
της Τράπεζας της Ελλάδος,
Παντελιάς.
αιγιαλού, η
εξα νυα, δε(Όμ(%, 0ge0 u.to. οοβ(Ongo ,
χρόνια, δείχνει τι υπάρχει μια για την ενθάρρυνση και την
εξαιρετική δυναμική. Ωστόσο, υποστήριξη των εξι
ναρτηση και κυοωση
χαρτον χαι η ανα
ταν, στο αν
η ανάν
ολογίου | εξωστρέφειας της χώρας.
ειρήσεων