Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 12:00

11oC, 20:00

11oC - Υγρασία 80%-88% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:39 - Δύση ηλίου: 17:16

€0.80

Η παραγγελία του concept να δαγκώσουν κάτι που σιχαίνονταν (σπλάχνα και εντόσθια δίκην φαγητού), δείχνοντας λάγνες και σέξι, έμοιαζε με οδυνηρή δοκιμασία, μεγεθυμένη δια του τηλεοπτικού φακού. Η παραγωγή διατείνεται δια των μελών της κριτικής επιτροπής ότι αυτή κ.α. τέτοιες δοκιμασίες συντείνουν στην απόκτηση της
περιλάλητης, επαγγελματικής ιδιότητας. Ως τηλεοπτικό θέαμα απευθύνεται κυρίως στα ένστικτα, ιντριγκάροντας (έτσι τουλάχιστον προσδοκάται)
τον απηυδισμένο θεατή. Η εκπομπή ανήμερα της θλιβερής είδησης του θανάτου του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι, προκάλεσε συνειρμούς για καταχωρημένες αναφορές στην εμβληματική θεματολογία του μεταπολεμικού ιταλικού σινεμά, όπου εμπεριέχονται ανάλογες επινοήσεις, προκειμένου να περιγραφούν αποκρουστικά, ιδεολογικά ήθη του μεσοπολέμου. 3>>

Bella ciao

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4777

ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΟΤ ΙΟΝΙΩΝ & ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ÅðéóôñïöÞ óôçí êáíïíéêüôçôá


Δύο διαφορετικές
Óôïí ðïéçôÞ êáé Þñùá ôïõ Äñßóêïõ…
Υπηρεσίες ΕΟΤ,
σε Ιωάννινα και
Κέρκυρα, βάσει
των νέων δεδομένων
ΑΘΗΝΑ. "Η Υπηρεσία Ε.Ο.Τ.
Εσωτερικού Ηπείρου και Ιονίων Νήσων διαιρείται σε δύο νέες Υπηρεσίες, την Υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ηπείρου,
με έδρα τα Ιωάννινα (υφίσταται
και σήμερα) και την Υπηρεσία
Ε.Ο.Τ. Εσωτερικού Ιονίων Νήσων, με έδρα την Κέρκυρα…".
Και, κάπως έτσι, το νέο νομοσχέδιο για τον θεματικό Τουρισμό, χτυπά το σήμαντρο της επιστροφής στα λημέρια του κανονικού. Δικαιώνοντας, επί του
πρακτέου, τον… καλοκαιρινό
ξεσηκωμό όλων των φορέων
του τουρισμού, αλλά και Δήμου
- Περιφέρειας, που χαρακτήριζαν τη σύσταση (ενιαίου) ΕΟΤ
Ιονίων & Ηπείρου, με έδρα τα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Μουζακίτη να εκπροσωπεί τον Δήμο Κέρκυρας, Κέρκυρα
Ιωάννινα, αφ' ενός "αιτία" υπο- και Γιάννενα τίμησαν και φέτος τη μνήμη του Λορέντζου Μαβίλη, με αφορμή τη συμπλήρωση 106 ετών απ' το θάνατό του
βάθμισης της Περιφέρειας Ιο- στο Δρίσκο, στους Α' Βαλκανικούς, ως επικεφαλής λόχου Γαριβαλδινών εθελοντών.
7 >>
νίων, αφ' ετέρου μια παντελώς
αδόκιμη απόφαση, δεδομένης
της διαφορετικής υφής της τουριστικής πολιτικής των νησιών
και των περιοχών των απέναντι, ηπειρωτικών περιοχών.
Σελίδα 4>>

×åéñïêñïôÞèçêå óôçí ÊçöéóéÜ Ôá åßðå ìå ôïõò
ÊáëÞ åìöÜíéóç
Ðñüóêïðïõò ï
ôùí êïëõìâçôþí ôïõ ç ×ïñùäßá Á÷áñÜâçò
ÐåñéöåñåéÜñ÷çò
ÍÁÏÊ óôá ÃéÜííåíá
7 >>

Óôïí Ãêïýóç
ìáèçôÝò êáé ãïíåßò
ôïõ Ìïõóéêïý >>
8

áôæÝíôá

10>>

Ç óçìåñéíÞ
ÂïõëÞ: Åñþôçóç ÂÜêç ãéá áðåñãßá:
áðïêáôÜóôáóç áðïöïßôùí Óáñüêï,
êáé Ãêßêá ãéá ÅÁÊÊ
9 >> óôéò 10:00
11>>

16>>

9 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα