Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Διαβούλευση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΣΠΡΩ
www.dlavouleusl.gr
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣΙΔΕΑΣΜΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΟΓΟΛΟΣ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ"-ΕΠΙΜΕΝΩ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΦΥΜΟ 406
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΜΑΧΗΤΙΚΗ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ Εφημερίδα Της Hncipou Τηλ: 2665022399-Fax 2865 25052
"Αημοσ ογραφια εναι να δημοσιευεις α τα που Τον άλλο ενοχλουν και δεν θέλει να δημοσιευθουν 0ηδη οτε άλλο είναι δημόσιες σχέσεις
Τζορτζ Οργο
ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ και εσωκομμα.
τικές αναταράξεις στο τοπι.
κό T. ΠΑΣΟΚ νυν ΚΙΝ.ΑΛ.
προκαλούν οι συζητήσεις.
οι διεργασίες, ζυμώσεις και
πρωτοβουλίες ενίοτε αυτό.
κλητες. Τοπιών κατά κύριο
λόγο κομματικών στελεΧον, που κάνουν ότι είναι
δυνατό να «ΧΡΙΣΘΕΙ» κομ.
ματικός υποψήφιος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας. ΣΕΛ.3
EMAT HEE ΕΗΓΙΑΤΗΝΠΕΡΙΟΧ Α ΤΗΝΟΛΗΓΑΕ ΚΑΤΑΤΕ ΚΕΠΑ ΡΗΣΦΑΚΕΛΟΣΤΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΟ
Στα πλαίσια των στρατηγικών κό Trend Φάκελο για την έκδοστόχών Του Οργανσμού Λιμένος ση άδειας ίδρυσης ΥδαΤΟ δρομίου
ΗΥουμενίοας πεολαμβάνετα, Λιμένα Ηγουμενίτσας σο Τμήμα
αναπτυξη ΥΟατοδρομίου που Εναέρκυν Μεταφορών Του YrTopθα εξυπηρετεί συνδέσεις με τις γείου Υποδομών και Μεταφορών
νησιωτίας περιοχές Toulovou, με αρθμ. πρωτ 8923/14-11-2018.
αλλά και τα παράλια της Δυτικής Μέχρι στιγμής έχουν εκπονηθύκα
Ελλάδας και με μακροπρόθεσμο καττέθηκα Όλατασ aatwp στόχο την σύνδεση με περιο- φα όπως αυτά προβλέποντα από
χές της Ιταλίας. Σης 14/11/2018 Τον Ν.4568/2018 μεταξύ αυτών: 1)
τσας κατέθεσε αίτηση και σχετ- μίου ΗγουμενίουΟ
ΣΕΛ.2
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΥΠΝΗΦΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Συμπολίτες και συμπολί
Τσσες του Δήμου Ηγουμε
νίτσας. Είναι πλέον κοινή
διαπίστωση, ότι πόλη
μας και οι κοκότητές της
σης οποίες Ομε, παρουουζουν εικόνα εγκατάλειψης από άποψη καθαροΠρος αποκατάσταση Των λεχθέντων και με επίγνωση της αλήθειας Των λόγων μας.
Οας ενημερώνουμε on το ρεπορτάζ rrou avaprerjkt urro τον δημοσιογραφο κ Γυυρ.
yo narTmou στην στοσελίδα niefnenda gr» «Μπαίνουν εισαγγε^είς σε 28 Δήμους
και δημόσιους φορείς-ψαχνουν τα οικονομικά τους» και umorTAo «Στη λίστα και ο
Δήμος φιλοιτών», δεν ανταΤΤοκρνεται στην πραγματικότητα. Συγκεκριμένα Τα οχώ
οντα για το Δήμο ΦΆιατών, αφορούν προγραμματιομενο έλεγχο, που έχει ξεκινήσει
εδώ και ένα χρόνο, ο οποίος βρίσκετα. σε εξελιξη και αφορα Την περοδο προηνού.
μενης δημοτικής περόδου Ο εν λόγω έλεγχος yiVETCl από Οικονομικούς Επιθεαρη.
τέζ tov umoupviou Οκονομικων κα, δεν έχει σχέση μι ιισαγγελικούς λειτουργούς
onwS διαφαίνεται στην αναδημοσίευση, του επίμαχου κειμένου. Του "nomE tm10 την
Kehmenda gr» Κατόπιν Τούτου, προς αποκατάσταση της αλήθειας, καλούνται όλα τα
site & οι ιστοσελίδες που έχουν ανοδημοσιεύσει το επίμαχο ρεπορταζ να δημοσιεύ.
couv την αηύντηση μας δίπλα στο ιπίμαχο για T08ίμα ρεπορτάζ
τητας, αοθητικής και
τουργικότητας. Δρόμοι με λακκούβες και ελά
χιστο φωτομό τη νύχτα με ημιτελή ή καθόλου
ΣΕΛ.2
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ SITE THE"ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-www.diavouleusigr . ΕΓΚΥΡΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ . ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ , ΜΕ ΑΠΟΨΗ