Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
, 18pv ής-Ν κόλαος Καραθάνος 1951-1974 Ιδιοκημα-Ε δότρια Σ α pi OnL Σηλιανή ΔΡΑΜΑ, ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Πepίοδος Β' (1974)*
Ap. ?άλλου 6880-11.760 0,50 €
Με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα
του Σ.Ε.Μ. Μ.Θ. στη Δράμα
Σημαντική η ασφαλεια
και η υγιεινή στα
εργοστάσια μαρμάρου
κ. Βίτσας
Χρυσό μετάλλιο στο
Η μυστικοπάθεια
Το 3ο Περιφερειακό
Καρδιολογικό Συνέδριο τ
Ελληνικής Καρδιολογικής
Εταιρείας στη Δράμα
Πανελλήνιο πρωτάθλημα
κυβέρνησης με το προσφυγικό
και το σκοτάδι στις
Επίσκεψη του περιφερειάρχη ΑΜΘ & Μητροπολίτη Δράμας στο Ναό της Αγίας Σοφίας
Το«έγκλημα»
Η ανάδειξη του βυζανΤΙνού Ναού
της Αγίας Σοφίας πόλος έλξης
για την περιοχή της Δράμας
της καθαρίστρια
τής Λάρισα) επέβαλε ποινή φυλά.
10 ετών σε μια καθαριστρια
Καθαίρεση και ανασκαφή του δυτικού μέρους του βυζαντινού μνημείου
Δεσμεύσεις για την απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών
δή γιατην πρό ληφή της χρησ μο- r
τικού Σχολείου. Η γυναίκα ξέρει
λείο μέχρι την Πέμτη τάξη αλλά για να προσληφθεί στο
-740.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΠΑΜΘ
Δημόσιο ως καθαρίστρια, έπρεπε βάσει του νόμου να
του e0άση Πολυμένη
NDKEUH στη Δραμα προαός Υηροκομείου στη Δραμα που
ρούμενη Elge τιμωρηθεί πρυτοδίκως με κάθειρξη 15 ετών!
Και ερωτώ: Αν αυτή η γυναίκα ήταν απόφοιτος του ΔI
ρεάρχης Α. Malo δοίαςθράκης κ. Χρ. Μέτος, συνοδευό
μενος από τους που epa κούς
Στη συνέχοο, μετέ σαν στον
epό Ναό της Αγίας Σοφίας, του
ατοου το 6ργο της adde ής του
ματικού Σχολείου, θα καθάριξε καλύτερα; Αν είχε τελεώσει το Γυμνάσιο και το Λύκειο, θα ήταν καλύτερη στη |
δουλαά της Και αν γν Οριζε συναρτήσεις ολοκληρώματα
και απειροστικό λογισμό, θα ήταν καθηγήτρια της καθαριότητας; Καλά, ξέρω ότι το μυαλό είναι σπάνιο, δεν
συμβούλους της παράταξής του,
κ.κ. Χρ. Πουργτσόποιλο και Κ K.
αναμένετα να ξεκινήσε, αν όχι
στο τέλος του έτους, τουλά°στον
Απορώ! Ποιος «oopoc» νομοθέτης συνέταξε τον νόμο
και καθόρισε τα προσόντα, που πρέπει να έχει μια καθαnd
Δράμας κ. Παύλο στο μητροπολ
τικό μέγαρο ότου είχαν μια συντομη συΟ τηση eri δοφόρων
θεμάτων. Κατά τη συντηση αυτή,
OM tport0λίτης Δραμαςκ. Παύλο,
Εξέφρασε μεταξό άλλων στον κ.
Αγίας Σοφίας byns με τη συνοδεία και του προϊσταμένου της
Εφορεας Αρχαιοτήτων Δράμας κ.
Tp. Πατοδόπουλου καθώς και
umpeoooov παραγόντων της ΠοpgépeoS AMG.
Αλλά να ζητά από την καθαρίστρια μόρφωση ορισμένου
ρωνακτική εργασία και απαιτεί υγιές σώμα και κονή λογική. Η έλλειψη γνώσεων Γραμματικής Συντακτικού,
ιστορίας reuypap1ας κλπ δεν εμΤΟ82EI Τον άνθρωπο να
κάνει σωστά την δουλειά του. Γιατί λοιπόν ο «ooPop voμοΒέτης προσέθεσε στον νόμο και το «απόφοιτος ΔημοonTO n.T
Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικώ
τικού Σχολείου» για τον διορισμό καθαρίστριας
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση
«ViaDrama»της Ένωσης Κυριών Δράμας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Αλ. Τσιαμούρα: «Κάθε ημέρα ακούμε περιστατικά βίας παντού, γιατί η βία δεν έχει
κονωνική τάξη, χρώμα, μορφωτικό επίπεδο, οικονομική επιφάνεια και ηλικία»
της Σ0uqavog ego5ωρίδου Η βία κατά των γυνακών
Νέες c ouYxp over ope ες
δικαιωμάτων Δεν κάνει διαΝορισμό μεταξί) συνόρων,
Πολιησμών ή πλούτου,Οοο
ouveXKcTai, δεν μπορούμε
νααχο(υαστε ότι κάνουμε υαασηκή πρόοδο
προςτηνισότητα,την avdπτυξη και την εφήνη Η φετηνή εκδήλωση της Ενωσης
Κυριών Δράμας-Σππι Αναχτής Φιλοξενίας, έστευε το
δικό της ηρό μήν α για
την συγκΕφμένη ημέρα.
Στο πλαίσο της αιδήλωσης,
πραγματοοιήθη ε ομιλία
απότην Δρ6eo5άρακ.
Ποτελ δου μετηλο: «Απότη
την εκδήλωση πλαισίωσε
μουσικά η κα Ευφημία
Ζάννη με τους Γιάννη Ανοστασιάδη, Έλενα Βασ
πούλου, Δρόσο Δρόσο
Δημήτρη Κόη, Aa68νη ΧΑσά", Μαγδαληνή Παπαδοπούλου και την Παναγιώτα
Ασημάκη.
τέταρτη ανεχόμενη ίνα, ους η πιοοασυντη
pon, η Ένωση Κυ- Παραβίασητών avepunivuv
ρών Δράμας διοργάψης της Βίας κατά των
AOnA ΤΜΗΜΑΤΑ:
βία».
Παράλληλα,
από κόσμο
ίθουσα του πο25 [email protected], πραγματοΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
rpoooon. T 7 και Προνοοος 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fax: 25210 22413
ματα ισότητας ΚΕΟ. κατο
Mdér σης και Πολησμού
Ωράριο λ τουργίας
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Γεώργιο.Π. Αρμεν (!!
Αναίμακτη-Αξονική Στεφανιογραφία
ιαγνωστικών ΑΕονικές Αγγειογραφίες
Τηλ. 2521022203, Κιν. 6975773325
[email protected]
ThA: 25210 68242
Kw: 6942 500 852
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερηά 8:30-14:00 και 1 7:30-20:30, Εκτός απόγευμα Τετάρτης
49 χρόνια
παραδοση
στα σάντουιτς
ΛΑΤΣΙΣΤΑΛΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα