Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 27/11/2018
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896 -Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 26ο-Αρ Φύλλου:
26 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Ο Πρόεδρος του ΕΕΑ
Να υπάρξει διακομματική συναινεση σε μια στρατηγική για την οικονομια
Βορείου Ελλάδος
ΕΝΦΙΑ
εκπτώσεις φόρου
Ποιοι και πώς μοιράζονται
φοροαπαλλαγές 7,7 δισ. ευρώ
Deutsche Bank
Τρια ερωτήματα
γιατοοχέδιο
Ποιοι θα επωφεληθούν με 7,7 δισ. ευρώ απαλλαγών από τη
φορολογία. Η νέα καταγραφή και Πώς προσδιορίζονται οι
δικαιούχοι. Οι εκπτώσεις φόρου σε ΕΝΦΙΑ, φόρο εισοδήμα.
τος και επιδόματα. Τ1 Προβλέπεται για τις επιχειρήσεις.
Γνωρίζοντας τη δραστική περι
Kon nuoroia υπεστ σονο - ΣΤον Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Bloc
Προϋπολο σμούστοχε λ::: | COOP» η Εφη ΑΧΤσιόγλου
χρονια των μνημονιων οι φοροΤουλάχιστον αίσθηση. Όχι μόνο
au καν σε ο κο υ
στον Προυπολογισμο, φτονον
τας τα / ο σ ευρω για ΤΟ
2018, αλλα και σε πλ οςκατα
Αλληλεγγυης Εφη AXT Κογλου, επι Ασφαλισης και Κονονος
στη οτητα του συνεταιρισμου, ας ενημερύθηκε για τη δρα
νοικο Καταναλυπ
Συνεταιρισμό "Βος COOP στη Θεσσα
τον ντκτυ Του. Α, την Πλευρά της η κ. ΑΧΤσιογλου
λονίκη
HK. ΑΧΤσογλου ξεναγήθηκε στους χώρους το Συνεταιρισμού
και συζήτησε με εργαζομενους και μέλη του για τις προοπτικές
ενημέρωσε τους εργαζόμενους και τα μέλη του συνεταιρισμού
γιατις θεσμικες Παρεμβάσεις το Υπουργείου Εργασιας για την
ανάπτυξη της Κ.Α.Ο
παρουν
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ενημεροτητα
«καμένο»
επαγγελματιες
ας Παράλληλα
στιθέμενη αξο, Xapπλεονεκτή μαΤ
και αποδίδε ». «Είμαι
στερα απο
α ας χαρακτήρισε ο στην εκπαίδευση ακτηρίζοντας το (φως φυσικό τοπίο, απόλυτα ικανοποιυφυπουργός Ψηφια- αλλα και σε ένα ανο- θέμα κομβικό για το κ.λπ.».Αναφερόμε- ημένος με το nepκής Πολιτικής. Τηλε- πτυξιακό Πλαίσιο, υΠουργείο ΨΗΠΤΕ νοςστη στήριξη της ιεχόμενο της ΕΡΤ»
πικοινωνιών και Προαναγγέλοντας που προωθεί κινητρα ελληνικής μυθοπ- επισήμανε για να
Ενημέρωσης Λευ- την
τέρης Κράτσος νομοσχεδίου nou κ. Κράτος ανέλυσε ότι «ύστερα από «Είμαστε ήδη στην
μιλώντας στην ΕΡΤ, εντάσσει τον κινημα- Το
Το γεγονός μια κοι- τογρα po σΤΟ Τουρ- πλαίσιο στήριξης των ελληνική μυθοπ- κυβέρνηση ανταπονωνία να δίνει χώρο στικό πλαίσιο της n a ρ α γ ω γ ώ ν , λασία επανέρχεται κρνόμενη στο
στις οπτικοακουστ- Χώρας.Ο κ. Κράτσος Τονίζοντας ότι το και η ΕΡΤ μετά από αίτημα του λαού,
κές παραγωγές σημείωσε ΟΤΙ ΟΟΠΤΙ- υπουργείο ΨΗΠΤΕ 10χρόνια έχει μπει άνοιξε την ΕΡΤ, και
καθώς ο ΠΟΝΤΙσμός κοακουστικός κλά- το ενδιαφέρει «οι και αυτή στοπεδίο Προχωράει δυναμιμας τη σημερινή δοςστηρίζει Πολλές δαπόνες να γίνονται της ελληνικής μυ8- κά»
εποχή είναι οπτικοα. θέσεις εργασίας με στην Ελλάδα, Που οπλασίας άρα ΤΟ
κουστικός συμβαλ- την υψηλότερη Προ- έχει συγκεκριμένα μέτρο έχει αρχίσει
έλευση για ς παραγωγές. Ο λασίας, επισήμανε συμπληρώσει:
οικονομικό
Πολλα χρόνια,
επόμενη μέρα, και η
«Χρυσές» εισπράξεις
φερνει η νεα
γενια φορων