Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 27.11.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6172
Υπό εξέταση τώρα οι τεχνικές λεπτομέρειες
Επί της αΟΧής αποδεκτό το concept της ΤτΕ για τα «κόκκινα
Με βάση τις φθινοπωουνές πρόβλέρεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, ή | Σήμα αμπάνα
οποία ξεχίνησε από το τέταρτο τρίμηνο του ! στη νέα γQαμμή
ALPHA BANK
2016 και επιταχύνθηκε σημαντικά το ποώτο
του μετρο
εξάμηνο του 2018, αποδίδεται ποωτίστως στην | 11λήρης κάλυψη δικτύων κιν
αύξηση της μισθωτής απασχολήσεως. Η
οννοεση με την κατανα ωση
ητής τηλεφ/νίας θα υπάΟΧει
τόσο στους σταθμούς όσο και
στη σήραγγα της νέας γQαμμής
4 του μετρό Αθήνας χαθώς χαι
στις νεες επεκτασεις στην πQoALPHA
τεύουσα χαι στη Θεσσαλονίκη.
σύμφ(ονα με τον διευθύνοντα
Με βαση τοσο τις φθινοπωρινες προβλεψεις της Ευρωπαικής Επιτροπής (Ε.Ε) όσο και του ΟΟΣΑ για την ελληνική
οιχονομια, η επιταχυνση της οικονομικής οραστηριοτητος το
2018 (Ε.Ε.: 2,0%, ΟΟΣΑ: 2,1%) αναμένεται να στηριχθεί
χυοως στη θετικη συμβολ η του εξωτερικού τομέα της οιχονομίας (1,6%αι 1,4 εκατοστιαίες μονάδες αντίστοιχα) και της
ιδιωτικής χαταναλώσεως (0
αντίστοιχα)
Morgan Stanley: Τα «μαθηματικά
συμ ου
ς πρότα
για τα
ς της ΤτΕ
κινα 0ανεια
Θεοδ. ΙΙαπαδόπουλο. 11α!άλθα προχωρησουν χαι το
σχετιχα ε07α (οστε να υπάοχει
η χαι στο υφι
εχατοστιαιες μονα
Οι δηλώσεις του x. 11απαδόουλου περιλαμβάνονται σε
βίντεο που δημιου°γήθηκε για
λογαριασμό της Ενυοσης Ετα10Κινη
(ΕΕΚΤ), στο πλαίσιο των 25
χρόνων κινητής τηλεφωνίας
Επ. Ανταγωνισμού: Ok στο
deal ΓΕΚΤέρνα . Ferrovial
για 001 ούς άξονες
σιάστηλεστο συνβίντεο πα com
σιάστηχε στο συνέ0010 Infocom
Το ζήτημα της κάλυψης των
διχτύων, κινητής στο δίκτυο του
μετρό ε2nq)εμεί εδώ και σχεδόν
Ως θετικό βήμα κρίνει η Morgan Stanley την πρόταση της
ΤτΕ ΕΛΛ 0,00% ανα4ορ
την χθεσινή δημοσιοποίηση από την κεντρική τράπεζα
σημειώνει ότι υπάρχουν ακόμα κρίσιμες εουτήσεις.
υκά με τα κόκκινα δάνεια. Με
δύο δεκαετίες. Γιουν από
ομάδε
συζητήσει στο πεQ1θώριο της
ΘεσσαΧρησιμοποιώντας ωστόσο το παράδειγμα που παρατίθε
Η Επιτροπη
ού σε
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» από κοινό
ιήμα, με την υπ' αριθμ. σε αποκλειστικό
673/2018 ομόφωνη ατοφαση εξαγοράς από τη ΙΕΚ ΤΕΡΝΑ
της, ενέκρινε, κατ' άρθρο 8 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
TUQ. 3 του Ν. 3959,2011, την ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ,
από 05.10.2018 γνωστοποιηθ. Α Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ,
στη μετ
είσα συγκέντρωση που αφορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ του υποαπα
καταγγελμένα NPEs που θα μεταφερθούν στα 42,4 σεντς
πουλος με τον γενικό διευθυντ
ς ΕΕΚΤ Γιώ0yo Στεφανόπου
Στο παρελθόν η ΣΤΑΣΥ (τότε
ΑΜΕΑ) είχε υπογράψει συμφωνίες για λειτου°γία δικτύων
Wi-Fi σε συγκεκουμένους σταθ
μούς του μετρό. Οι συγκεκριμέ
νες συμφονίες έληξαν χους να
ανανεωθούν, με αποτέλεσμα να
λυψη στους
teQ1σσότερους σταθμούς του
Οι χρίσιμες λεπτομέρειες της πρότασης
Τα δάνεια θα μεταφερθούν στην καθαρή λογιστική
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1 ΙΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ» και
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
που χατείχε προηγκυμένως η
εταρία FERROVIAL SA.
μην υπα!χει κα