Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

16oC, 12:00

15oC, 20:00

€0.80

14oC - Υγρασία 87%-91% - Άνεμοι: Ν-ΝΔ 4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:38 - Δύση ηλίου: 17:16

Ãéáôß ç óôñïöÞ óôçí åõñùðáúêÞ ðïëéôéêÞ ãéá ôá óêïõðßäéá;
«Το Παρίσι, η πιο βρώμικη πρωτεύουσα της Ευρώπης», τιτλοφορούσε το θέμα του, το France24 την Κυριακή, διανθίζοντάς το με εικόνες που παρέπεμπαν ευθέως σε ό, τι έχουν συνηθίσει (;) οι Κερκυραίοι! Κάδοι ξέχειλοι, στολισμένοι με όγκους σύμμεικτων σκουπιδιών και φόντο τον πύργο
του Άιφελ, μικρές χωματερές σε σταθμούς του μετρό κ.α., με οργισμένες συνεντεύξεις τύπου, «δεν πάει άλλο», «τι κάνει ο δήμαρχος;» κ.α. τέτοια
σχετικά! Τι είχε συμβεί και μας χάλασε ένα ακόμα ευρωπαϊκό όνειρο, που περιφέρεται εύκολα στις συγκεντρώσεις μας ως το υπόδειγμα για τις δικές μας δράσεις; Είναι βάσιμες οι υποψίες πως η ευρωπαϊκή στροφή στην κυκλική οικονομία με εντεινόμενη την αποθάρρυνση της παραγωγής προϊόντων μιας χρήσης και την περιστολή των συσκευασιών, ενισχύεται (και) από το κινέζικο απαγορευτικό... 3>>

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4776

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ ΜΕ ΓΟΡΓΑ ΒΗΜΑΤΑ Η ΚΟΙΝΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ÁðïöáóéóìÝíïé ïé äçìüôåò
Θα επιδιώξει
την σύναψη
Προγραμματικής
Σύμβασης με τον
Δήμο, ο Νεράντζης

Óôï Íáúñüìðé,
ãéá ôç «ÃáëÜæéá
Ïéêïíïìßá» ï
Íéêïëïýæïò 6>>

H «Ðçíåëüðç» îåäüíôéáóå ôïí Áíåìüìõëï

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

Íåêñüò âñÝèçêå
63÷ñïíïò ìåôáîý
Äñáãùôéíþí êáé
Óðáñôåñþí >>

Ì

ε την ελπίδα ότι οι ωδίνες του τοκετού θα
δώσουν ένα υγιές μωρό, εξελίσσεται στη βάση της
κερκυραϊκής κοινωνίας μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και τα
πρώτα βήματα της δράσης ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της
συγκέντρωσης των ανακυκλώσιμων υλικών. Γεγονός που θα ελαφρώσει το μεγάλο βάρος της
διαχείρισης των πολλών σύμμεικτων τόνων απορριμμάτων.

7

Äßùñç óôÜóç
óÞìåñá >>
ç ÅËÌÅ, ãéá
ôï Üñèñï 40
8

Σελίδα 5>>

Óôá óêáñéÜ
ç óýóôáóç DMO!

¼ñèéá ç ÁÅË óôçí
Çãïõìåíßôóá, åýêïëá
ï Êñüíïò ôá ÃñåâåíÜ

4>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η σφοδρή καταιγίδα το βράδυ της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν
τα ξύλα της φτερωτής του Ανεμόμυλου στην άκρη του όρμου της Γαρίτσας, ενός από τα χαρακτηριστικά τοπόσημα της πόλης της Κέρκυρας.

8 >>

4394 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
το Σάββατο απ’ το λιμάνι
Pacific Princess: 08:00 - 17:00 ÅðéâÜôåò: 824
Costa Deliziosa: 08:00 - 13:00 ÅðéâÜôåò: 3.570

15>>

Êáôá÷åéñïêñïôÞèçêáí
ïé «ÁðÜ÷çäåò
ôùí Áèçíþí»
9>>

Ìüíïò óôçí êïñõöÞ
ï Èéíáëéáêüò, ìåãÜëç
íßêç ôïõ ÁóôÝñá åðß
ôïõ ÏÖÁÌ 14>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα