Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο Γιώργος
Αμβροσίου
αχολιάζει
"οέλουμε λίγα
από τους πολλούς
και όχι πολλά
από τους λίγους
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4246-ΕΤΟΣ 150
ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Αιαν αποκαλυπτική
. Είναι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να τις
δαπάνες του 2017, καθώς ρίχνοντας φως στο πώς
γίνεται η διαχείριση των κονδυλίων του Αποθεματι
κού του Κρατικού Προϋπολογισμού, δείχνει πώς εν
νοούν κάποιοι τις-υποτίθεται-έκτακτες δαπάνες.
. Πρόσθετες ειυχορηγίσεις κομμάτων, προσλή
Ψεις ειδικών συμβούλων και μετακλητών, πληρω.
μές οφειλών και μισθοδοσίας σε ΛΕΚΟ. Η
αποκαλυπτικη έκθεση του Ελενκτικού Συνεδρίου
για τις δαπάνες του 2017
Σελ. 5
κοινωνια
Ζητούμε αλλη.
λοσεβασμό
. Γράφει ο Γιώργος
Αμβροσίου
Το Έργο Μεσοχώρας
. Ο Γιώργος Κωτσός
παρεμβαίνει
Σελ. 3
Σελ. 10
«Μαθαίνοντας τα Δικαιώματά μου
+NEO ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Το Μήμερο
Εκπαιδευτικών Ι
Αράσεων που !
ανέλαβε να
υλοποησει το 1
Κέντρο Κοινό- i
τητας του
Λήμου Παλαμά
ΜΑΡΙΑΝΑ E. ΛΕΜΑ
ΦαρμακοΠ0IOS
Βασαρδάνη 14
Καρδίτσα
Τηλ. 24413 04534
Kiv.: 6974245660
e-mail: [email protected]
Σελ. 13
Ζητούνται υπάλληλοι από την εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ.
Η εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ ζητάει ου.
νεργάτες για την στελέχωση των πα.
ρακατω τμηματων
3ον Λαφημιστημεννώσεις markeδυνατότητα Πρακτικής άσκησης σε
ting.
φοιτητές, ή αποφοίτους ΙΕΚ κ.λ.Π
4ον Δημοσιογράφο με σχετικές
σΠΟυδές n εμπειρία και ευχέρεια στα
social media και στα Μέσα Κοινωνικής
1 ον Υπάλληλο γραφείου με ννώσεις
Πληροφορίες: 2441080888
6977200595, Στείλτε βιογραφικά στο
[email protected]
Λογιστηρίου
2ον χειριστή ηλεκτρονικών υπολογιΑκτύωσης.
στων με γνωσεις στα social media.
5ον Η εταιρείας μας Προσφέρει την