Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
Μακεδονικά
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018-αρ. φύλλου 1864 (44) . έτος 380 * ΤΙΜΗ: OS υρώ
Είνα' το βημα τοο λαού της rupooNK μας . Σι pa ia roo c έχοον την πρόοδο και το oypipov Toronoe μας
διαβάστε σ' αυτό τοφόλλο
πραγμα τικά
Ποίησε στο δημοτικό θέ- λα Αραμπατζή MD MSc, Υόρης Nu. MapooopirK
mpo, το οδείο της υεράς υπ.6p Α.Π.Θ, puomatolb- με αφορμή της ιδημοτικές
24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη | άνθρωποι με σπάνια Ψυχή
Ανθρωπο. Rov apna(ovv κάθε ευκαιρία
σύσκεψη γιατ°de minimis στα ροδάκινα
μπομπίλαδοοί στα8pela.aive.awo riom
Tg. Υια τα φετινά de minimis
στα poddarva Adyw ,pogoπροσκομ οντας τη δηλωση
Τσιάνος μακονδο, τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
red EraOoo Apexeirny, να
φάο C doompén ané ToxtPt rooc
Avepunte
1ου κάνουν 0volec. ροκάρουν και δοκι
και με ένα πλατό
ηάννης Σηφακης κα, κ.eeMKA ηςεπόμενες μ1pec χρη.
δηλώσει
tKnoo!Alecroux
πλευράς rouvsoop yeiow του
δεν έχουν δηλώου nou llec)
κασία να δηλώσουν σε ovyKE.
ΣΥΝΕΧΕΙΑΠΗΧΕΔΙΑΑλ
ανηκειμενική 0daonAXupk να μεροληπτούν.
ον ee oev as
ξεκινά έργο της ΔΕΥΑΝ
uoscaoodmve
Ανθρωπο" που δεν θεωρούν τίοτα δεδομένο και
τοος, χωρίς να προσβάλον
myskin
K MOH EN
REBAT HAN OnA
οονται μήπως χάσουν κνυ ματικα αου.
ηΣΤΙΚΕΣ. φΑΙΤΗΣΕΙ ΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ωνσταντίνοςΣταματόπουλο ,MD
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ
& ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
A. ΣΟΛΩΜΟΥ 1 . ΝΑΟΥΣΑ
ΤΗΛ. 23320-20330& 6939-794630
Ζαφαράκη 10. Noouoa l 20120 52554 I myskin.gr