Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέοι καιροί:Recognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
αριθμός φύλλου 1697
τιμή 0,50 ευρώ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ιδιο mpης. εκδότης, διευθυντής ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΕΣΣΑΣ Δημαρχίας 13 Τηλ. & Fax 2332025918 KV
6976700741 Email neike nau g mail.com. Συνδρομη 20 ευρω Εταρε
Π 80 ευρω ΕΚΤυπωση Τυπογραφειο Γρηγορ δη
ηγνώμη μας
Διεργασίεςστα κόμμα αγιαηςδημοτικέςεκλογές Χωριςχρίσμα η ΝΔστη Νάουσας
ποιους θα στηρίξει το κόμμα σ ςπρ σε ειςδημο κές εκλογέςΟΤουςτρεις δήμους
του νομού μας, απάτησε «Ο ΣΥΡΖΑδεΤΟ ε ετ με
πα αο ομμαι Σεα εση μετην πο κ μας
σηςπρο ο μενες εκλογές για τηνΤο ΚΑΛΟδοση
κονωθούνααποφάσειςμα καιγατουςτρεςδήμόςτης
Ανασα οικονομική
Με την τροπολοοπου κατα
τέθηκε και εγκρίθηκε την περα
σμένη ε δομάδα από τη Βουλή,
για το θέμα της ανάλη4ης τον
χρεων της ΕΤΑ ΑΕ από τονΔι
μο Ν ονοας, αν ο ει ο δρόμος
για την ο olkapc ση της εκκα
θάρισης της πρώην δημοτικ ς
επιχειρησης ωστε στη συνέχεια
να αν οι ο Ο μος για την μ
οθωση μέσω διαΥωνισμού
ενυμε δημο κυ εκλογων Τη Δευτέρα πραγματο οηκε στη Βεροια ενημερω κου του ση Της ΝΔμε
ομιλητή τον γενικό γραμματέα της Κο ο ουλευτικ ς
Ομάδας της ΝΔκαι μέλος της κεντρικής ετροςΤο
τικήςΑυτοδιοίκησης της ΝΔ Κυστα Τσιάρα, ο οπο ος
ανακουσετην ε σημη σ ρ στο πρόσωπο Της Γε
ωργας Μπασαρά για τη δ εκδίκηση του δήμου Βέροας στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές. Απέφυγε
όμωςναααου σε ποςθαοπέει η ΝΔστουςδ
μους Νάουσας και Αλε άνδρειας, λέγοντας μόνο όπ
στους μικρότερους δήμους «πολλές φορές οι το ικές
κονων ες πρέπει να αφήνονται ώστε η ελεύθερη έκφραση να οδηγεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Ερωτηθείσα απότην εφημερίδαΛΑΟΣ η βουλευπήςτου
άνοιαςυπόψηταοί εραχαρακ ηρσηκάτηςεποxisTouGo ουμε κκαπνου κε μεν νεου
α οδο κυ εκλογων και με βάση το νομοσχεδ ο
"κ εσθένη που ευ οει και οδη ε σε συ Εργασ ες α
φασουμενασ η υμε ευοερα δημοκραΤΙκά σήματα
χα χρίσματα μέ απρογραμμα πουθα καθαρ ετααπό
αυτουςπου συμμε ο Στοννομο Ημάθας με βάση αtymv πο τική α δυνάμεις του ΣΥΡΖΑ και α προηο0μενες δημακέςΚΝήσες μας συμμετέ ουν στην δημουογιααπίντναχημάτ ν. Το επόμενο διάστημα θα αναaig
Σ οΚΚΕ ακούεται εν ονα τελευ ατο όνομα του για
τρου Θωμά Τσουκαλά
Οιυποψήφιο που έχουν α ακούσει ήδη την υποymp ότητά τουςΙλαίωση ου, Νίκος Καρανικόλας και
Γιάννης Μυ ωνάς συνερυνηςεπαφές τους με προουττα και φορείς, για Τη συγκρότηση τ Ψηφοδελπα
τους και την καλυτερη επεξεργασια του προεκλογικού
τους προγράμματος. Επαφές με πρόσωπα έχει και ο
νυν δήμαρχος κ. Κου οορά νης, ο οπο ος θα έχει ένα
ανανεωμένο Ψηφοδέλτιο με πολλά νέα πρόσωπα
μιας και αρκετά άτομα από τον συνδυασμό Του έχουν
h5η αποχωρήσει και έχουν ενταχθεί σε άλλους συν
δυασμούς.
σκεται πλέον, σε άθλια κατάστση, δυσφήμηση για την πόλη
κόλαο, όσοκομή στον Άγιο NiεΥκαταλειφθεί στην τύχη τους
ν οι δ
Συσκέψεις στο υπουργείο Αγρ. Ανάπτυξης για ζημιές από τις βροχοπτώσεις φορολογία, "μαύρη" διακίνηση
δυπόςπουθαδώοουν οκονομική
ανίου στη χειμαζομενη από την
κρίση τοπική μας ουονομία
Συνάντησημε τον πρόεορο του ΕΛΓΑΦάνη Κουρεμπέ και τον συιβουλο του υπουρούΑγροτικής
Ανάπτυξης, Γιώργο Καβαθάκη, για τα φετινά de
σεις και υποσχέσεις
οε λύση μια σειρά
γελματικών
Πέλλας. Από την Ημαθία παρέστη ο πρόεδρος
πικό τονκΙνικών του, ενώ ο
φωνα με τη δήλωση της βουΣ μφωνατης διαδικασίαςγια τη υπ uennuv
ο τρόπος της
τον πηγειο ον ποικιλων που θα περιληφθούν
με τα όσα έγιναν γνωστά, καθορίστηκε
διαδικασίας για την υπόδειξη των
Θέματα μαύρης διακίνησης αγροτικων προιον
των και φορολογίας τον aypozov απασχο ηουν
αλή σύσκεψη που πραγιατοποιηθηκε την ΤΕ
ρασμένη Παρασκευ στο υπουργε ο
Αναπτ ης παρουσα του υπουργού Σταύρου
Αραχω τη ουλευτών και συνεταιριστον Ημαθίας και Πέλλας, καθώς και της υφυπουργού Οικονομικων Κατερίνας Παπαναοου
Στην ίδια σύσκεψη συητ θηκε και ο
τρόπος συλλογής στοιχείων για τις
ζημιες του 2018 από τις βροχοπτώτων καφορογοις tuaaaori
απο ημίωσης μέσω de minimis.
Αναλυτικά στη Ειδα 5.
λίου, ο διαγωνισμός για την
γράφου βρίσκεται στο τελικό από τον ΕΛΓΑ τις επόμενες ημέ ες σε συνεργασία
πιδιο και εντός τον προσεων με τις ουεπαγγελματικές οργανώσεις και τη χρημην το μηχάνημα θα εγκατα σιμοπου ση των στοιχειων του ΟΠΕΚΕΠΕ για
σταθεί. Έτοι λύνεται ένα τερ -τους αγροτες που εχουν δηλά σει τις συγκεκριμ
μέ τη κης
α την Τετάτη
ριο στις 11
απο το
π.μ. στην πλατεία Καρατάσιου
Εργατικό Κ ντρο Ναουσας, για εγασιακά συντάξεις, δημόσια υγεία. Σελ 4.
Τα τελευταία χρόνια το νοσοκομείο μας, με συνέπεια την υπολετουργία των κλινικόν. Τονοσοκομεο μας βρισκει σιγά σινα
κατά κοινή ομολογία το δρόμο
του, Μεναλος αοθενής παραμέ«I νεται προσπάθεια από όλοις με εκφρασμένη
την θετική πρόθεση του υπουργού Σταύρου ΑραΧοβτή, να καταβληθεί το de minimis το συντομότερο δυνατόν στους πληγέντες αγροτες», τονστηκε μετά τη σύσκεψη
στα ροδάκινα και η
οι αναγκα εκπρο &
ΙΚΑ, όπου ακόμη δεν έχουν γίνει
vyaΒρεθηκε ιοιωτηςγιατηλειτουργια Του Χ.Κ.
τρούς, όπως είχε υποσχεθεί πριν
μερικούς μήνεςοδιοικητης του.
Οσυμπολίτης Δημήτρης Παπακωνσταντίνου. Με 20.199 ευρώ για μία σεζόν
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη ο διαγωνισμός για τη μίσθωση για μία σεζον Του χιονοδρομικού
μας κέντρου. Ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής συμμετείχε στον διαγυΜΟμό, ο Δημήτρης Παπακ νσταννου (γιος Του Μέρκου Παπακυνστανήνου, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου "Σφένδαμος, στην
Κουτσούφλαννη), που κατέθεσε προσφορά 20.199 ευρώ. Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει την
ερχόμενη Δευτέρα, οπότε και αρχίζει ένας αγώνας δρόμου για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων
Να σημειώσουμε ότημίσθωση αφορά μόνο τολιφΤ και τα αναυκήρα βάσης και κορυφής Δεν περιλαμβάνεται το ξενοδοχείο, που βρίσκεται
ρση λοιπόν για την ενίσχυση
Bioanalysiskrsn
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ:ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΠΑΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
Ναουσα
Θανασούλης
ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΊΑΣ
Ελευθέριος Φ. Παπαβασιλείου
υπέροχος,
σοκολατένιος
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Hammersmith Hospital Imperial College, London
Υπέρηχος Καρδιάς(Triplex). Τεστ κόπωσης,
Στελλα
Αραμπατζή MD, M
24ωρη καταγραφή πίεσης
προσχολικός έλεγχος, Προαθλητικός έλεΥχος,
Ρύθμιση διαταραχών λιπιδίων
Μετεκπαιδευθείσα στην Ελβετία. Λωζάνη
CHUV/Centre Hospitalier
Υποψ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ
Ιατρείο Νάουσας
B,Πάροδος Ζαφειράκη 5
τηλ. 2332020280
Ιατρείο Αγγελοχωρίου
7:30-20:30 εκτός Τετάρτης
33, ΝΑΟΥΣΑ . THN2332029010
τηλ. 2332047538
Τηλ. 2332 0 20000 . Κιν. 6976 67 99 22