Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27 178
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Bloomberg
Σημαντικη erg, n
Η επιχειρηματικότητα στο ναδίρ
μη Περικοπη των
συντα εων
Ο πρωθυπου!γός Αλ. Τσίπρας μπορεί
στην χώρα. Αυτό θα
να νιωσει ανακουφιση που η Επιτροπη
οωσε το πQασινο φως για τον προυπο40
γισμό του 2019, ο οποίος τώρα δεν θα πε
ων, που επροκειτο να εφαρμοστουν απο
ις α!χές του 2019, εκτιμά το π!ακτορείο
ια και «ανο,αν
των περικοπών των συντά
1 σημαντι%ή νίκη
θέμενης αξίας, καθώς
σιπρα, καθως συνιστα το κεντρικ
σημείο της πολιτικής στρατηγικής του ενό
ών που θα διε
ρηματικο συστημα της
καθώς οι αγορές έχουν π
ται ουσιαστική πο
δο της Ελλάδας από το μνημόνιο, καθι
στώντας δυσκολότερο για τον πρωθυπουργό να προωθήσει το αφήγημα της ανάχτη
ΕΜΠ, Αγγελος Τσακαν
ποχω!ηση
επιχει!ηματικοτη
κτη καταγράφει έκθεση που δημοσιεύεται από το ΙΟΒΕ για 15η συνεχη χρονιά
στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διε°γράμμα Global En
πληθυσμού 18-64 ετών της χώρας (περίπου 320 χυιαδες ατομα Οσχοταν στα
αρχικα στάδια έναρξης μιας επιχειρησης
συμπεριλαμβανομένης τηS αυτοαπασχόλη
Από την άλλη πλευρά όμως, διαφαίν
ται μιχρή ενίσχυση του μέσου μεγέθους
των νέων εγχειρημάτων, καθώς τα εγχει
ματα που δημιουργούνται απασχολούν
ς ειτουργ
τους περισσοτερα ατομα σε σχεση με το
απασχολεί τουλάχιστον ακόμα ένα άτομο
ρεκορ στις
να, το 82% αυτών
εκπομπες
αεριων
το ποσοστό ατόμων που
ποια παρουσίασε ο επιστημονικός υπεύ
θυνος του 11α!ατηQητηρίου Επιχει!ημα
κότητας του ΙΟΒΕ και επίκουρος κα
το 2017
ριότητα (έναντι 3,8% το 2016), κυρίως λό
γω έλλειψης κερδοφορίας. Η εξέλιξη αυ
εκπομπές αερίων που προκαλούν τ
φαινόμενο του θε!μοκηπίου, στο οποίο 0
φείλεται η υπέρθέουανση του πλανήτη,
έφθασαν σε νέα επίπεδα QEX0Q στην α
τμοο σφαιρα της Γης το 2017, προειδο
ποιεί ο ΟΗΕ, που ζητεί την λήψη επειγό
ντως μετ!ων για την ανατροπη της τα
Εγκριθηκε η εφαρμογη των μεσοπροθεσμων
μετρων εΔαφρυνσης του χρεους
πρόθεσμων μέτράν που συμα ωνήθηκε από
οδηγήσει στη μείωση του λόγου του χρέους
ην εφαΟιογη του πακέτου των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφQυνσης του XQE
ους για την Ελλάδα ενέΧΟινε σήμε!α
(σ.σ. Πέμπτη) το Συμβούλιο Διοικητών
ματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας θα
μειωθούν κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες
στον ίδιο χρονικό ορίζοντα», δήλωσε ο
διευθύνων συμβουλ
ς υπουργους τον περασμ
Ιούνιο θα
α ειναι αδιαμφισβήτητα, E-TA, 2
«ΕΠΙ εση» ΝΔ σε
κυβέρνηση: «Σας
της Ελλάδας προς το ΑΕΠ κατά περίπου
30 ποσοστιαίες μονάδες έως το 2060. Επίστωτικής Σταθερότητας (EFSF), σύμφωνα με αναχοινωση του Ταμειου
σης, αναμ
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, 1ο οικο μας μνημονιο ειναι με τον nao
και θα το επικυρωσουμε το φθινοπωρο
βλεπουν κ. Τσίπρα»
πρόκειται γιατομονομικου είχαν ορί
v 2019
νης στο Eurogroup στις 22 Ιουνίου 2018
Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά αφορούν:
ιός και παρουσιάζει μια ε
Δύο ε!ωτήματα απηύθυνε ο πρωθυπου!γός, Αλέξης Τσίπρας, προς τους βουλευτές
δανιχευμένη εικόνα για την Ελλάδα, προ
σβάλλοντας τους πολίτες και υποτιμώντας τη νοημοσύνη τους, ο διεθνής Τύ
πος αποκαλύπτει τι π!αγματικά συμβαίι στη χώQα μας. Και ξεγυμνώνει στα
ματια ο^ων την εικονα του κυνισμου, της
γηση της επιταχυνσης (step up) των επιτουαχών περιθωρίων που σχετίζεται με τα
δάνεια του δεύτερου ελληνικού προγράμματος από το 2018 και μετά, β) την περαι
τέρω επέκταση της περιόδου χάριτος για
του τοκου
τη σε ό,τι αφορά τα δάνεια του EFSFO
ψους 96,4 δισ. ευρώ και γ) την επιμήκυνση
της αντιπολίτευσης, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη μείωση των ασφαλιστι
κών εισφορών: «Και τώρα τι θα κάνετε χωρις βαρβάρους, που πήγε το 40 μνημόνι
Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, το νομοσχέδιο που συζητείται σήμερα (σ.σ.Πέμπτη) επιβε
βαιώνει ότι η οικονομία ανακάμπτει, η χυβέρνηση και τις συντάξεις δεν περικόπτει, χαι
αναδρομικα εδωσε χαι nov ωνικο μερισμα θα αναδωσε και τις αδικιες αποχαθιστα ενω
αποδείχθηκαν φρούδες οι ελπίδες της αντιπολίτευσης που χαταστροφολογούσ
και τις αποσ εσεις χατα
χρύβει ο κ. Τσίπρας κάτω από το προσωΜε το νομοσχέδιο που καλείται να ψηφίσει η εθνική αντιπροσωπεία προχωράμε σε
ελαφρύνεις για 250.000 μη μισθωτούς» ανέφερε ο πρωθυπουργός, Αλέξης
ς λήξης των προαναφε
σημαντικ
Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • “Δια -βουλεύσεις” για τον κατώτατο μισθό
  Σε εξέλιξη είναι οι διαβουλεύσεις για τον προσδιορισμό της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού, ο οποίος θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2024. Η διαδικασία ξεκίνησε στις 5 Φεβρουαρίου, με την αποστολή της έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης και πρόκειται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 22 Μαρτίου. Τότε, θα υποβληθεί η εισήγηση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνας Μιχαηλίδου, προς το υπουργικό συμβούλιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού των υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών. Πρόκε
 • Αυγά, φωτιές και κοπριές πετούν τα τρακτέρ στα κτίρια της Κομισιόν
  Ευρωπαίοι αγρότες διαδηλώνουν για δεύτερη φορά μέσα στον Φεβρουάριο στις Βρυξέλλες, με αφορμή τη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ. Ζητούν άμεση επίλυση των προβλημάτων τους. Ευρωπαίοι αγρότες από το Βέλγιο και τις γειτονικές χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, με περισσότερα από 1.000 τρακτέρ, διαδηλώνουν από το πρωί της Δευτέρας στις Βρυξέλλες έξω από το κτίριο που συνεδριάζουν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ,πετώντας αυγά, κοπριές και καίγοντας λάστιχα. Είναι ο μόνος τρόπος να πιέσουν τις κυβερνήσεις να επισπεύσουν την επίλυση των προβλημά�
 • Επιχείρηση «Aspides»: Εγκρίθηκε η ελληνική συμμετοχή στην Ερυθρά Θάλασσα
  Με πλούσια ατζέντα συνεδρίασε σήμερα υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, μετά από πρόταση του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση «Aspides» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας. Επίσης, μετά από πρόταση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη, αποφασίστηκε η π�
 • Χρηματιστήριο: Κλείνει η «μαύρη τρύπα» της κρίσης
  Επιστροφή … στο 2011 με εντυπωσιακές αποδόσεις Ένας επώδυνος χρηματιστηριακός κύκλος 13 και πλέον ετών φαίνεται να ολοκληρώνεται για τη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία επιστρέφει στο 2011, κλείνοντας την “μαύρη” περίοδο της κρίσης. Η αποτίμηση της αγοράς αγγίζει πλέον τα 100 δισ. ευρώ, έναντι των 50-55 δισ. ευρώ που κυμαινόταν το 2011. Σε αντίθεση με την πορεία της κεφαλαιοποίησης, η αγορά σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, έχει επιστρέψει σε επίπεδα που ήταν στις αρχές Mαϊου του 2011. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις αρχές Μαϊου του 2011, υπάρχουν μετοχές της υψηλής κεφ
 • Μετ΄ εμποδίων την Τετάρτη οι μετακινήσεις στην Αθήνα
  Μετ΄ εμποδίων θα γίνονται οι μετακινήσεις στην Αθήνα μεθαύριο, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου – ημέρα που θα διεξαχθεί η απεργία της ΑΔΕΔΥ- καθώς το ένα μετά το άλλο τα σωματεία των εργαζομένων στον κλάδο των μεταφορών εξαγγέλλουν κινητοποιήσεις. Συγκεκριμένα, αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), λαμβάνουν οι συνδικαλιστικοί φορείς των εργαζομένων στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. Στα αστικά λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα πραγματοποιηθούν στάσεις εργασίας από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρ