Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Μονοψήφιο ποσοστό NPEs σε τρία χρόνια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Παρασκευη 23 Νοεμβρίου 2018 / 1ιμη: 1,30 €
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠ'ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗ ΕΡΙΔΑ
Ταος: 94a " Ap Ομός φύλλου: 26.797
Πρωταθλητής
στους q ορους
ο Δεκέμβριος
ονοψηφιο Ποσοστο
με δεύτερο mo 4k1pu, φορολογικό μηνο
κληθούν να Πληρώοουν στην cpopio, για
tooxcotic. 5.638 δισ. Ευρώ και 5,594 δισ.
su Kad lik
ét 94 δ
Τοσχεδ10mcTpaIE
Ελλάδο γιαναεπιτευχ
ουν οι ευρωπαικοί μεσοι όροι
Ένα φιλόδοξο 0xeio, nou στόχο
Πηρετούμεν w Avor μάτων οεμοο
ίας, napouoiaoe udec n Tpinela mc
να υπερβούν κυta noad tnv προμείο στο omoio n TrE ΕστιάΕι είναι
enάρκεια των ελληνικών τραπεζών,
Μισθωτή εργασία Προτιμά ένας
στους 3 αυτοαηασχολούμενους
trepooow.caantocrunnkueva.cnxpt| avator touc unap.
YIO την οικονομία
κίνησαν τις ouvervm.
Κρίσιμος ο Ιανουάριος
xepion,των
κόκκνων, δανείων. αν
ηκυβέρνηση ηροωθεί ανάλογο σκέ.
την αγορά Εξαιρετικά φιλόδοοι. Το
vri to ΤΧΣ. ΤΆος, ibtaitrpn pvria Yi.
EWG: Τρέξτε τις μεταρρυθμίσεις
ivano την Αθήνα οι εταίροι για την εκταμίευση των 600εκατ
Ποιους αφορά
ασφαλιστικων
ΑΠοδείξεις ζητο
τα clawback-rebate
uno eon για να μας δώοουν τον Φται οιγνωμο omoeic mcko non via
Oletnoa caw
xecyla m xpnpamo
Πέρασε tovo 100χέδιο
ατευτιο
στο επίκεντρο του G20 00.Κουρει!
TOut tai va uporann om otro omapo- δεξιότητες
νός Αλέξης Τσίηρας, ο onoioc
ψήφισης των θετικών ριΑμί.
oep0 ευνοϊκών μέτρων. "Αυτό
και μισθούς
ifonano ounoucBreit portal to τελευταία χρόναλόγοέλ.
ΓΙΑΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ >22
oli pie&ρος της Νέας Δη.
άλλο mapa βοηθα στην npoomtim
oppnmw Kupon οελ 19
AB MATA. 5
73A2% VNEL YOCH DowjONE524 464 6910%. IONI 50 FTS,100696 32
1,28%,
cPA Koon
AX-30 11 13849-ages
cac 40493814 -Q75
1 YEDI 12267
rer EM2O6025
Erna0 A 01,1404

Τελευταία νέα από την εφημερίδα