Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ς πληρώνει
τού Μανοιλη Κοτάκη
Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018
|Aped. Φόλ. 412121"Ενος 1420v tTiun1,50
Μίζα 15 έ ατομμνοί(ον εύ00
ΠΟύ έκανε νά τό άοΦαλιστικό σύστημα και το
naver1στημιακό ίουλο μά και την Ολική άμνηoia nou τόν διακατειχε γιά τίς θυσίες της με.
οαίας Τάξης (0d άνυφ.p@ ο έκτενώς στήν ouvé"
Ακύρωσαν τρεις φορές τον διαγιονισμό γιατί κέρδιζε ή «Thales»!
υνη γιατί αναφέρθηκε ce μία προς μα στις κοvov.κές όμάδες "στόχους. évouel τών értepxbμενωναλογών, καί μάλιστα μέ ΠαραδείΥ ra
Ανακοίνυσε τι θά δώοει αύξηση ένα "είκοσά
bonolo;ETumap°στος Ywborn;
κός μηχανικός, και βςβαίος excve cidun άνοφορά μείωση τοΟ ΕΝΟΑ ΣΤ νπραγματομος μάρεις.turlactzc
σηέμελοκηστις φερόμενες
mitut
mcm tampa
ropy ς n mopo. Avupe.
Από τήν δη
ΠΑΣΟΚ τό 2001 γιά νά tepg.
turuoc κατά τήν δάρκεια tns
ωματική Αντπολίτευση γιά τήν tmtuxa row μέΓιώργος ΑΙΤός Την Boupa άκρως έπ,κίνδυνη
Ταχεία λύσις
ημοκοατια
χαι τιμιορίο,
για τα «κόκκινα»
οανεια
Υπέρ τού σχεδίου τού ΤΧΣ ή Eurobank
άλλα λόγια ν
ouoei tov καλό έαυτό του. ΔΟας, με τα μέσα émpp0ής που διαetrouv
td μη de πηρεοΟμενυδο gus, ΤΟ
Ιταλικό μοντέλογιά r vrtio toiμ.rtitiv δ rve aev σύ μιά διότυπη
bad bank.nou 0ά χρηματοδοτηθει
ydg Οίκονομικών c. Είκλείδης
Τουκαλοως μ1 contri κυΟαλής
espcia χρονική διασταση), chOL καί ή οκρα.
tia Την κάναμε δίκαίωμα καί ξεχασαμε ότι rupoτογενώς eivak καθήκον. Ασφαλώς καί ειναι
καΐομα ή δημοκρατία, αλλά δέν είναι ίδιοκτησία
Στην Κυψέλη με «αέρα»
Αποτυπώματα
τού Ρέμπραντ σε πίνακα
δημοκρατία χει θέση Tada
μη συνιστα απειλή για την άποσταση της
κρατίας. Ακόμη και ή mo φινετοτη 0E0Aoyla
Υίνεται βάναυση Πολιτική λειτουργία dv Toroput co ; Μητσοτκης. Βλέποντας δη τό κόμματο
al inti την διαφορά του άτό t όν ΣΥΡΙΖΑ κυη thua
cienpiosszpoiato.hexaioperrorv uro i ικά
ΠΕΝΝΙΕΣ
bet ή imtu.τημένη πρακτική στην Δημοτ κή Ayopu
otgumn ότι άνήκο.worovOR λαν60
coypopo. MaΠΕΡΙΕΡΓΑA ίζει νά διαβάσετε
00 Δημήτρη Καπράνου
odevonoueio σύν!
Οι Γνναϊκες τής Εμπορικής Ναυτιλίας
mrv brriTW5n Ταν στόχων
Swahapon.euaToupes