Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ

Υ

Π

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Ο

Σ

Ε Φ Η Μ

Τ

Ε Ρ Ι Δ Α

Η

Σ

Β Ο Ρ Ε

Η
Ι Ο Δ Υ

Π

Ε

Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4201 - ΕΤΟΣ 17ο - 0,50 ευρώ

Αριθμός Αδείας 124

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α Δ Α Σ

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφείο
Ιωαννίνων

Ρ

ΚΩΔΙΚΟΣ 6426

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Και με τη... βούλα
υποψήφια δήμαρχος
η Τ. Καλογιάννη
Σελ. 5

Προέχει η διατήρηση
της ενότητας
της Εκκλησίας
Σελ. 13

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Οικονομική ανάπτυξη με
ρεαλιστικό σχεδιασμό
3 Τα στοιχεία του οικονομικού

απολογισμού για το 2017,
αποδεικνύουν με αριθμούς
πως η προσπάθεια για να
αντιμετωπιστούν παθογένειες
που ταλάνιζαν επί δεκαετίες
το Δήμο, αποδίδει καρπούς
3 Βαρύτητα από τη Δημοτική

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αιχμές για
τις μειονεκτικές
περιοχές
Σελ.7

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Πολυχώρος
γνώσης το παλιό
Παρθεναγωγείο
Σελ.7

Αρχή, στην κοινωνική πολιτική
και την καθημερινότητα
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Πιθανές οι αλλαγές
στην επιθετική γραμμή
Σελ.9

ΗΠΕΙΡΟΣ

723 άτομα
στο πρόγραμμα
«Νέων
Γεωργών»
• Αναρτήθηκαν οι πίνακες
ένταξης, στα 14,4 εκ. ευρώ
η συνολική δημόσια δαπάνη
για την περιοχή μας
Σελ.4

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κριτική για το
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Σελ.11