Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΩΔΙΚΟΣ 1781
ΠΕΜΠΤΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529 029145
ETO2: 48°
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ: 13762
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
T: 210 3817 700 -210 38 17716 -210 38 17 737
F: 210 38 17 331 - 210 38 17281
E: [email protected] W: www.ihodimoprasion.gr
Επισκέφθηκαν τη χώρα
μας 26 εκατ. τουρίστες
τους πρώτους 9 μηνες
Ερευνα ΣΕΒ
Ξενοδοχειακός κλάδος
Μοσκοβισί
Σχεδόν ένα στα δύο ξενοδοχεία στην Ελλάδα
κατατάσσεται στην κατηγορία των επιχει
ησης και προβολής στις
Για κατάργηση του μέτρου της περικοπής
σεις στην επιδίωξή τους να αυξήσουν την
dayu)γική τους δραστηριότητα.
των διεθνώς αντατων ιστικών ξενοδοχείων
τα οποία όμως συγκεντρώνονται στους κύτου ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών
Πιερ Μοσκοβισί
αρι μος των τουριστων που
του 10.3% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
Οι Γερμανοί είναι πιο «πιστοί» επισκέπτες,
ξεις από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία,
που έδωσε στη δημοσιότητα η 1
της Ελλάδος, ΕΛΛ+1,24% οι εισπράξεις
από κατοίκους της Ευρωζώνης αυξήθηκαν
κατά 12,3% στα 6,270 /δισ. ευρώ, ενώ οι
εισπραξεις απο κατοικους των χωρων της
ΕΕ-28 εκτός ευρώ παρουσίασαν άνοδο
κατά 12,0% και διαμορφώθηκαν στα 3,629
Ο υπουργός των έργων
Γιώργος Σταθάκης
εξήγγειλε το νέο πρόγραμμα
εξοικονόμηση κατ' οίκον
sa tin peng uvelyri.
32 εξαιρετικά ξενοδοχεία
75 εκατ. ευρώ
ηλεκτρονικών πλειστηρια
σμων να «γεμίζει» απ
ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ . ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
δύσκολα «αδειάζει», όπως έχει δείξει η
Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και ο
προγραμματισμό με τον οποίο εργάζεται
αυτός και το επιτελείο του, αποφέρουν άμεσα
ολές που πετυχαίνου
στην ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση της
χώρας μας. Χθες εξηγγειλε το νέο πρόγραμμα
προορισμους.
μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυΕθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το κλίμα ως
Σταθάκης
Οι διασυνδέσεις των νησιών με το ηπειρωτι
στα ουν στ
είωση του κόστους των ανανεώσι
που επιτυγχάνεται με
των νεων
ανταποκρι
την εντα
ανήκουν
διείσδυση του φυσικού αερίου είναι ορισμένα
από τα μέτρα, με τα οποία όπως τονίστηκε θα
για την αναβάθμιση τους. Η δεύτερη λιγνιτική
μονάδα στοσταθμο της Φλώρινας η αδεια της
προκηρύξεις προγραμμάτων για εξοικονόμηση
Επιτέλους,
οι σύζυγοι θα κάνουν
ξεχωριστές δηλώσεις
ενέργειας σε κατοικιες ιομηχανια, του ριστικές
εγκαταστάσεις
Εν συνεχεία είπε ότι, το υπουργεί
ηγεσια του υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλ
λοντος τόνισε ότι με την εφαρμογή του Εθνικού
οποίας περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό για την
αποεπένδυση της ΔΕΗ)"χωρα" στον ενεργειακό
σχεδιασμό με την προϋπόθεση ότι θα αναβαθ
μιστούν περιβαλλοντικά οι υπόλοιπες μονάδες.
αναλαμβάLOU
έχει αναλάβει η χώρα για την συμμετοχή των
ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο
την εξοικονόμηση ενέργειας και την μειωση των
εκ των αερίων του θερμοκ π ου, με συνολικ
επενδύσεις άνω των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ
νει πρωτοβουλία διαμεσολάβησης μεταξύ της
ΔΕΗ και μεγάλων βιομηχανικών καταναλω τον
ρεύματος με χρέη προκειμένου να βρεθει λύση
με στόχο να συνεχιστει ηλεκτροδότηση Θα
εξαντλήσουμε τον ρόλο μας αλλά αυτό έχει και
ένα όριο", τόνισε.
Μεταξύ άλλων μίλησε:
ηλεκτροδότηση της Κρήτης θα διασφαλιστει
σε κάθε περιπτωση. Ημικρή διασυνδεση μέσω
Πελοποννήσου θα λειτουργήσει το 2020 και και
για τη μεγάλη μέσω Αττικής που δεν αναμένεται πριν το 2022 εκτίμη
εβδομάδα να λυθεί σε διάλογο με την Κομισιόν
Είναι σε εξέλιξη επίσης μελέτη της ΡΑΕ για
την κόλιτη του κενου μέχρι να λειτουργήσει η
η μείωση της ενεργειακής φτώχειας καθώς και
η ανάπτυξη του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων, τομέας στον οποίο όπως αναφέρθηκε
διαπιστώνεται εντονη κινητικότητα από αγροτι
Για τις αποκρατικυλιννιτικές
Για τις αποκρατικοποιήσεις στον τομέα της
ενέργειας (ΕΛΠΕ και λιγνιτικές μονάδες ΔΕΗ)
επανέλα εότι ε ναι φυσιολογικό να δοθούντο
έρχεται να εφαρμ
υνεταιρισμούς και Δημ
ΕπιπΜ ον ο κ Σταθάκης ανήγγειλε πως τηνε
χόμενη εβδομάδα θα υπογραφεί η σύμβαση για
την κατασκευή της μικρής διασύνδεσης Κρήτης
Πελοποννήσου καθώς και ότι θα γίνουν νέες
Ηλειτουργιατωνλιγνιτικών μονάδωντου Αμυ
ντίον θα συνεχιστεί με υπουργική απόφαση που
ο ίδιος υπέγραφε σήμερα. Παράλληλα είναι σε
εξέλιξη ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα
έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Όταν
ολοκληρωθεί θα κατατεθεί στη Βουλή και στην
Κομισιόν.
ξεχωριστή δήλωση φορολογι
εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικ