Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Ποιοί έκλιπαρών
γενικη αμνηστια
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
|[email protected] φ0A. 41211'Er0ς 142av i Tinn 1,50
|||αλήνη 15 ήμερών
Όλο τό ΚΥΣΕΑ Σημίτη
άμερο αν χη Saie Ligious αμέ tampotoo era αβιβάσει στην Βουλή et iiva.
λούθησε μαλλον édeo; στην npm
Μηδενική άνοκή
OTE pumaquimmiou.
μεγαλύτερος ηττη tis Γαλλίας Α olovod
οδυνηρά ταπείνωσις άπό
Αλβανούς αι Σκοπιανούς
'Ερυθρά δελτια άπαγορευσεως σε Βορειοηπειρωτες
OTAN KA
ΑΕίζει νά διαβάσετε
Xogis κέρδος κέρατα!
Ποιός είναι ό Q
τής άστυνομί