Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

22

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4996

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

∆ΕΥΑΠ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟ 2019

Προθεσµία
για τις
απολογίες

Περαιτέρω µειώσεις για νοσοκοµεία, ιδρύµατα
και σχολεία, αποφάσισε το ∆.Σ., ενώ ανακοινώθηκε επίσης η επέκταση του βιολογικού καθαρισµού, έργα ύδρευσης αλλά και αποχέτευσης.

Τιµολόγια
για... όλους!
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

Με πλεόνασµα
και µη περικοπή
συντάξεων
ΣΕΛ. 11

ΕΞΟΡΥΞΗ
ΣΕ ΙΟΝΙΟ-∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

«Έπεσαν»
οι υπογραφές
ΣΕΛ. 2

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Κινητή µονάδα
ηλεκτροδότησης
ΣΕΛ. 5

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ «Γ»

ΥΓΕΙΑΝ
ΕΧΕΤΕ ΣΕΛ. 15-18

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΚΥΚΛΙΚΟ ΚΟΜΒΟ

«Μας κάνατε
Τα-µπάχαλα»
συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής, µε επικεφαλής τον δήΗ
µαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, που θα ζητήσει συνάντηση
µε την Περιφέρεια για να επιδιωχθούν λύσεις στα προβλήµατα της

περιοχής, που προέκυψαν µετά τη λειτουργία της Μίνι Περιµετρικής,
αποφασίστηκε σε συγκέντρωση που έγινε χθες βράδυ.
ΣΕΛ. 4

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Εστία
αγάπης
για απόρους
φοιτητές

KAI Ο
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ
ΣΕΛ. 5

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΜΕ 85-95

Πάλεψε
αλλά... είχε
αντίπαλο και
τη διαιτησία
n Παναχαϊκή: Ισοπαλία
1-1 στα Σπάτα ΣΕΛ. 19-25