Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ@
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Tó DNA
τής ατιμίας
OTAN AMMA φορά έκφράτησε έτεςς Το ΠΑΣΟΚ των καταδίκων επιτιθεται
Ζητεί χάριν Σημίτη συμψηφισμό μέ άνοιγμα τών λογαριασμών Παυλόπουλου γιά τό C41
agYZOo άκό τήν Κοινοβου.
διχουδιαν
σερφορες ε ς
ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ πού
lvtoa,ής τής Φώφης ΓΕννη.
poaapouv το πανάκριβο σύyow toe δημοσίο, βίον Ζ
νικό ίητο ΠΑΣΟΚ τών κυ
pr Οτηςύ του. Καί
τό nono
roG Kde τα Σημίτη το0
λοο σιό Δημοσίας Τάξε ο )
κυβερνη ncoc lxapOOD to;
νησης Καραμανλή τ&Βτη 2010-2012. Προκε .
vo v το
2004 μtopet vitg0Τό σκάνδαλο στό bnoio ύποτίθεται πώς
piga ή e'Eatiu») έχει navtΒαλτεινικές
Ναχες στήν «καθα0ή έξοδο»
εμπειρίες
Χριστόφορου Χ Marnérov.
Σρυροοτούνταοίτράπεζες Άβεβαιότηςστή Οίκονομια
00 Δίαςκαι ή Αήδα
Αντίποινα Ράμα
στήν Βόρειο"Ηπειρο
ΑΕίζει να διαβάσετε
Δημήτρη Καπράνου
«Πόσο Black Friday
Επί τέλους, κάτι για τα μέτοα μας!
(YENEA)