Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Οι αγορές δεν πείθονται από το "success story"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ
ΠΟΛΗ Η ΑΘΗΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ 22
IBANKA TPAN
ΑΠΟ ΤΟ EMAIL ΤΗΣ ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ
ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
ΜΙΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΗ
ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΗΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ill
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 100ό . Ap. φύλλου 29.981
Ιδρυτής: Γ. Α. Βλάχος
. Οι αγορές δεν πείθονται
1937-2018
Στάμος
κραδασμοί
στο επιτελείο
από το «success story»
Ιερωνύμου
ογε xersanom an, σε ηλικια
δημοσιογρ- 1
Ισχυρές πιέσεις στο Χρηματιστήριο και στα ελληνικά ομόλογα
ο κυβερνητικό αφήνημα τηs επιτυχημένns
εξόδου από το πρόγραμμα, που εστιάζει
κυρίω$, μέσω παροχών και προσλήψεων,
στο εκλογικό ακροατήριο, δεν φαίνεται
να έχει κάποια απήχηση σε επενδυτέs και
αγορές, όπως δείχνει τόσο η αγορά ομολόγων όσο και το χρηματιστήριο. Τα ελληνικά ομόλογα δέχονται πιέσει, με α
τέλεσμα οι αποδόσε1stous να αυξάνονται
πιο πολύ ακόμη και από tis αποδόσε1s των
ταλικώντίτλων. Η αδυναμία έγκαιρns ολοκλήρωσns των μεταρρυθμίσεων και η καθυστέρηση κάποιων μέτρων ελάφρυνση$
του χρέ0us επιδεινώνουν το κλίμα. Χθεs,
η απόδοση του ελληνικού 10ετ°us σημείωσε
άνοδο 2,52%, στο 4,86%. Ισχυρές πιέσε1s
δέχεται και το Χρηματιστήριο, με τιs τρα
πεζικές μετοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων. Ο Γενικό$
Δείκτns του Χ.Α. υποχώρησε κάτω από τιs
600 μονάδεs, με τιs μετοχέs των τραπεζών
καταγράφουν μεγάλεs απώλειεs και τη
συνολική κεφαλαιοποίηση τουs να υπο
χωρεί κάτω από τα 4 δισ. ευρώ. Σελ. 23, 29
στελέχη του περιβάλλοντοs του Αρχιεπσκόπου Αθηνών Ιερωνύμου ενεργοποιεί
πεια και την εγκυρότητά του εξήραν
φωνία ανάμεσα στον ίδιο και στον πρωθυπουργό ΑλέξηΤοίπρα. Η κρίση στο εσαπρωθυπουργόs, ο πρόεδρ0stns
Βουλns και ο πρόεδρ0stns Ν.Δ.
κύκλο αλληλοκατηγοριών στο περιβάλλον
στην Ιεραρχία με αφορμή τη συμφωνία, ο
κ. Ιερώνυμ0s ανέφερε πως «θα μιλήσει τελευταί0s». Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση
νης Μ. Β
Ο «Παράδεισος» της Καλιφόρνιας Πριν και μετά τις φωτιές
ΣΗΜΕΡΑINT!
Ιδιος ΕΝΦΙΑ
για τη μεσαια
περιουσια
Από ισχαιμικό
επεισόδιο
ο θάνατός του
νουν το κύριο βάροs του Ε
του φόρου από το 2019-01 752.000 ιδιοκτητεs με ακινητη περιουσια
200.000 ευρώ, που πληρώνουν το 48% του
συνολικού ΕΝΦΙΑ, δεν θα έχουν καμία ελάολλαπλά τραύματα n
(μείωση 9,5%), ενώ όσοι έχουν ακίνητα
afias 150.000 έωs 200.000 ευρώ θα Υλτώ.
6 εκατ. ευρώ. Σελ.23
η τριμερής σύνοδος
ωματούχο των ΗΠΑ,
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Τρισδιάστατη δορυφορική λήψη δείχνει την κατάσταση πριν και μετά (αριστερά και δεξιά, αντίστοιχα) τη φονική Πυρκαγιά nou κατέστρεψε
την κοινότητα Παραντάις στη βόρεια Καλιφόρνια. Οι Αρχές ανησυχούν ότι οι βροχές που αναμένονται τα επόμενα 24ωρα θα δυσχεράνουν πε
ραπέρω το έργο ανεύρεσης των περί nou 700 αγνοουμένων, ενώ είναι Πιθανό να ηρο καλέσουν πλημμύρες. Σελ. 1
μολύβια
υρασίας Γουές Μίτσελ, θα πραγματοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ στις
κατέβηκαν
μ ιστορί ρεπαναλαμβάνεται. Αλλη
μολύβια και τκρά α δε ατε εται τα
Η Ελλάδα διώχνει
οδήγησης
ετασε!coonyonc
παρουσια καμέρας
κυβέρνηση σταματά κάθε μεαρρύθμιση ή προσποίηση μεταρ|
Ανοιγει τα χαρτια του
ο Γιάννης Μπουτάρης
Επιδεινώθηκε κι άλλο η θέση της χώρας
Τόσο στα οχήματα όσο και στις αίθουσες
ιδιωτικοποιήσειs παραλύουν και οι
Yaivouv πίσω. Οι αγορές, που είναι
έχουν υπομονή και αντιδρούν
IMDTalent Ranking υποχωρεί
στην 44η θέση, σε σύνολο 6
Εντός των προσεχών ημερών
αναμένεται να κατατεθεί στη
χνολογιών στο σύνολο ms aAuσίδas εξέταση. Στ1s αίθουσε
φιότητα του αναμένεται να ανακ
καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωκρατέστερο σενάριο, να μ
ώρα μas καταλαμgement Development): Ox.μοβάνει την 52η θέση με βάση
ΠΓΔΜ: διπλωματι
τυπιων, ενώ καμερεs
Κρόφων
ταλαντούχ0us ανθρώπ0us, αλλά διώχνει και αυτούs που έχει,
Ετσι, στη φετινή κατάταξη του
παίδευση ανταποκρίνεται στιs
ανάγκεs μ1as ανταγωνιστική$
οικονομία. Σελ.22
ψηφίων για δίπλωμα οδήγηση.
Η μεγαλύτερη καινοτομία έγθετηθούν
στιs επόμενεs εκλογέ. Οσο καθυδιαρκώς ανοικτός ανάμεσα σε
ΣΧΟΛΙΟ 1 ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑ
έλαβε άσυλο στην Ουγγα
Φάλαινα γεμάτη Πλαστικά
Ενας ευπατρίδης της δημοσιογραφίας
Διεθνές Πανεπιστήμιο: Ano
Ο Στάμος Ζούλας ήταν ένα αναπόσπαστο
της «Καθημερινής». Δεν ήταν απλώς ένας
της, αλλά κι ένας από τους λίγους Που συπεριόδου πολύ κοντά σε εκείνον. Τα κα
γραφή του ήταν απλή και κατανοητή, Xuήταν και ο ίδιος άλλωστε ως άνθρωπος.
προστατεύσει όλα α
λωστε, ήταν ταυτισμένη επί δεκαετίες με
τους «Ζουλαίους», τους τρειςαδελφούς
Ζούλα nou πέρασαν από την ε
Κάθε νεοσσός περνούσε την απαραίτητη
ιοριτούρες και βερμπαλισμούς. Ετσι
ρα λειτουργούσαν σε ΤΕΙ. Σελ.7
νέδεαν την «παλιά» «Κ» της Προδικτατορι.
Λιτός, Χωρίς Πολλά λόγια και με αυστηρό.
σύνολο των
χειριζόταν τις υποθέσεις της εφημερίδας
θυμάμαι ακόμη ΠΟλύ έντονα το τηλεφώνημα του όταν ανέλαβα τη διεύθυνση της
«Κ». Μου ζήτησε να συναντηθούμε για
φών. Ο Στάμος ήταν αυτός nou στάθηκε
επαξια στο Πηδάλιο. Δεν έβαλε ηοτέ νε
ρό στο κρασί του, διαφύλαξε την αξιοΟι ερευνητές του θαλάσσιου ηαρκου Γουακατόμπι
στο νοτιοανατολικό Σουλαβέζι της Ινδονησίας, αφαι
ρούν με μεγάλη προσοχή τα δεκάδες κομμάτια πλαστι
και θεωρούσε ότι υπηρετούσε ένα θεσμό.
Ζούλας ήταν βγαλμένος από την παλαιο
καραμανλική σχολή. Οι άνθρωΠΟί της
ήταν οι φίλοι του, οι πηγές του, οι συνοδοπόροι του. θαύμα CE
Καραμανλή και είχε την τύχη να ζήσει τα
παρασκήνια μιας πολύ ενδιαφέρουσας
στικές λεπτομέρειες για τον
την ιδιοκτησία, ακόμη και αν η Πίεση εΠατρίδης της δημοσιογραφίας μέχρι το
νερά της περιοχής. Μέχρι στιγμής τα αίτια θανάτου του
ι γνωστά, αλλά πιθανο
εφημερίδα, την ιστορία και το κύρος της
και νέοι, τον an°χαιρετίζουμε με αγάη
λογείται ότι έπεσε θύμα της μάστιγας των Πλαστικών
που ρυπαίνουν τις θάλασσες του
νηση ηχητικων ντοκουμέντων. Σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα