Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
μέχρι θανάτου
Νοεμβρίου
Αριθ. Φύλλου 5654
Τιμή φύΑ: 0.15 €
ελεύθερο
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
BOATAIPOT
Κοζάνη: Δημιουργία στούντιο
οπτικοακουστικών παραγωγών
στις κτιριακές εγκαταστάσεις
του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας
ΑΚΙΝΗΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΟ
Σελίδα
Μπαράζ κατασχέσεων.
για νέα χρέη
Προς τα ασφαλιστικά ταμεία
Κτηματολόγιο:
Ξεκίνησαν
Σελίδα 4
Οι δηλώσεις σε 34 περιοχές
Με βασικά αγκάθια tn xpnoanoia,
tnv έλλειψη titRwv αλλά και
ta awootou ιδιοκτήτη ακίνητα
ξεκίνησε τη Δευτέρα
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
για to unao'no tns xupas,
nou Περιλαμβάνει το 63%
tns συνολικής έκταση
Διανομή προϊόντων
στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης
Τα αποτελέσματα
Οι οδηγίες του
Συνήγορου
του καταναΣελίδα 5
του Σαββατοκύριακου
17-18/11/2018 Σελίδα 24
ΑΠΟΨΕΙΣ
για Την Black
Friday
ολική έκλειψη
Να κάνουν έρευνα αγοράς καταναλωτές.
ώστε να μπορέσουν να
συγκρίνουν τις τιμές στα
είδη που έχουν επιλέξει
και να είναι βέβαιοι οτι το
όφελος από την προσφορά είναι πραγματικό,
συστήνει ο Συνήγορος
του Καταναλωτή και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή Ελ
λάδας, Αθηνά Κοντο.
γιάννη, με αφορμή την
υλοποίηση της προωθητι.
κής δράσης «Black Fri.
της πολιτικής
Τα αδιέξοδαnou δημιουργεί στην ελλαδική κοινωνία η
κυβέρνηση Τσίπρα είναι τα ίδια με αυτά nou δημιούργησαν
και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τα ίδια, μεγεθυμένα και
οξυμμένα στο έπακρο. Ισως η μεΈθυνση και όξυνση να
είναι συνάρτηση των αντοχών της ελληνικής κοινωνίας
της οαθρότητας των υποδομών της. Ισως συνέπεια, οε κά
no:0 n°σοστό, και των διεθνών συγκυριών
Τελικά όμως πρόκειται για ολική έκλεψη της πολιτικής:
Του Πολιτικού προβληματισμού (τρόπου σκέψης), των no.
λιτικών στοχεύσεων (σχεδιασμού και προτεραιοτήτων)
Εσκεμμένα ή νομοτελειακά (ίδιο το αποτέλεσμα), την
άσκηση n°λιτικής την έχει υποκαταστήσει ολοκληρωτικά
η διαχείριση της εξουσίας. Και στη διαχείριση της εξουσίας δεν υπάρχει ούτε χνος κοινωνικών επόιώξεων
υτουργίας κοινών αναγκών, η napaHinen έγνοια για τη
Σελίδα 21