Πρωτοσέλιδο Μακεδονικά Νέα:Recognized text:
όταν πεθάνουμε
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΊΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1981
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018 . αρ. φύλλου 1863 (43) * έτος 38ο. ΤΙΜΗ: 0,50 ε
Είνα' το βημα τοο λαο της lupeo Κ μας . Σημαία rocs igoev την mpoo ο και το ου φερον τον τόπον μο
2 Φρόσω Καρα. 4 σκέφθηκαν, ve 12 λ λαύκωμα
Ε.Π.Χ.H., 9η
πραγματικά
ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
δευόμενη από στελέ η του Της Ρουμανίας στη Θοο- ανταμε ruoreio'μη νόοος. Του
ΣΥΡΙΖΑ, εποσκέφθηκετα σαλονίκη συνοδευόμενη Χίρουργούοφθαλμίατρου
νοοοκομεία Βέρουςκαι από εκπροσυστους πέντε Αργύριο κ. ταμάλη.
νίκησαν ΦΑ.Σ., Ροδοχώρι,
ήττες για Μαρίνα. Κοπανό
MD, PhD, MA. FEBO.
ματοάλντο ζήτημα μεταφοράς μαθητών στηνΕιρηνούπολη
δυναμική κινητοποίηστ
y0νέων | εσύ ποτέ δεν θα πεθάνεις
arv 6έλα να μοο στεναχ.epetea" dvepunte. KaBO.
την iha μέρα συναντήθη.oav
Τον εγνισμό oov, άσε τον αχαλίν.ro. Kai Ta 0έλι
Κώστα
rliou, σης οχέσεκ οοο, μην κάνεις. ευκαιρία, στον άλΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΟΝΕΩΝ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΓΚΑΙΡΕΣ . ΔΩΡΕΑΝ , ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΕΝΩΣΗ ro ΝΕΩΝ ΝΑΟΥΣΑ
Εσύ. Ας
ρόσεχε για να είχε. Τώρα την πάτησε. Δίκαιο,
και τα όσα, κακό λες πως OOV Kavoeve. Kai TOCK
Των μαθητών anoκαι προς
οεις aporroi μαθητές 1pem"
στην ntpont
προς εκμίσθωση "Πηγάδια"& "Βέρμιον"
medveKaraMp.EwK μ κ.tk που-orient
Καμιά φορά αναρ.ntpa. β1fan..k
nyiveras, av λάθος κάνω
λήνης tuv χρον της ΕΤΑ.
Tomeux).
ναι κάθε hoc, povrir tvopβαλλοντικών όρων (AENO),
νέα μετάθεση στην ημερομηνία
της 24ωρης απεργίας
Heav tvu
οδο αστικό eta,
δ ayuw
όςγια την ΕΝ μ1
Ledno.op tro afteré
rompdo η r" u lo
pooin
100 στο ΦΕ.Κ. ed
vioo 2019, με τελική ημεροBAZAAR ΧΑΛΙΩΝ
ΜεΥάλη ποικιλία χειμερίνιών χαλιών
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, MD
Zopcspaon 10, Νάουσα Ι 23320 52554 l myskin.gr
Στελλα Ι. Αραμπατζή MD, MSc
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ . ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ . ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ
Μοκέτες 2 μ. Χ 2.40μ, μόνο με € 30
ΔΙΕΚ
από € 8 το
Σετ
ότις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ
ςαπό € 30
liilor l . ΝΑΟΥΣΑ | |
τηλ. 2332020280
τηλ.2332047538
THA. 23320-20330 &6939-794630