Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πίσω αΠό τις διώξεις Σημίτη και Χρυσοχοΐδη
Απόδειξη ότι λεφτά δεν υΠάρχουν
Στόχ0s του Τσίπρα η άλωση
τη.Κεντροαριστεράs
Evas στουs δύο φορολογουμένουs
χρωστάει στην Εφορία!
Από τους 584.979 νέους οφειλέτες
οι 312.812 χρωστάνε κάτω αΠό 500 ευρώ
ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Ποιοι έχουν συμφέρον από τη διάσπαση της Εκκλησίας
και τον διχασμό του ελληνικού λαού;
Εχει αυτή την Πολυτέλεια η Ελλάδα-Η Εκκλησία
[BARRANE
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
Βλησίμε τον εχθρό οδήγησε στη χρεοκο
τα ει για εδω Που έφτασε η χώρα;
α το 2009.
. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΠροκόΠης ΠαυλόΠουλος τι λέει;
ια τα 300.000 λουκέτα, για τ
τομμύριο ανέργ0us, για τιs αυτοκτονίε. Φταίτων συντανω από 500.000 νέ0usplas Που έφυγαν στην
ξενιτιά, γυρίζοντάs μας Πίσω στη δεκαετία
μεία, Που έχουν φτάσει στα 140 δισ. ευρώ.
Φταίει για τα 86 δισ. ευρώ «κόκκινα» δάχρωστάνε κοντά στα 80 δισ. ευρώ. Φταίει
nou n οικογένεια δεν έχει στο τραπέζι τns τα
ραιτητα και προσπαθε
τραπεζών. Φταίει για τ's ληξιπρόθεσμεs οφειλές στην Εφορία και στα ασφαλιστικά τααξίας του, στουs εξελιγμένου s YunES, τα Περιβόητα funds. Φταίει η
διά τηs με ό,τι μπορεί να αγοράσει με τον
φοnaηρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
Βαριά ήττα Τσίπρα-Ερώνυμου
Οι κυβερνήσεις
δεν είναι δικαστήρια
για να κόβουν
συντάξε!s και ZWES
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
δεν Παραδίδεται
υ φαεινότερον ότι Παραβιάζονται
σαφέστατεs διατάξε s του Συντάγματοs, onws με
τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου, με τον οποίο
κ άου νταγμα δεν επιβάλλει
Η Ιεραρχα ειπε ναι» στους ιερεις και οχι» στον Αρχιεπισκοο-Εναι η Πρωτη ορα
Που δεν κατάφερε να ει
ωση του
στον
βου θα κ υ
δικαιώματακαι εελευθερε τον
ρεί
ηθείστην Ιεραρχία-Μόνο 6 Mn
on λίτες τον στήριξαν. Αειλεί
Σταματήστε να παίζετε
τα Παιχνίδια του Τσίπρα
Στο Βέλγιο το κράτ0s
ΠΟλι τον δεν κατοχυρωνε το Συνταγμα
η κυβέρνηση ότι η συμφωνία θα Προχωρήσει . Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον Ιερώνυμο
ριανή-να κόβει ζωέ, να φτωχΟΠΟΕί τον λαό, τον
οποίο un°τίθεται ότι πρέπει να υπηρετεί, αλλά είΕνώ βάζει πρόστιμα και προσαυξήσεις
Δυστυχώ, αυτέs οι θέσε!s είναι ενός επωνυτικο μικ υτη Βουλ usai, 215 Krug Εργο «Κουρ a» ano 5% με ρ 45% απατει
Φωτια άναψε στη ΝΑ ι | το Δημόσιο απότουςΠρομηθευτές του! | | «Κούρεμένη
Πληρώνει τ0US lepeis
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
ο τωρα
ελεύθερου$BmsT
ελικά, το κράτ0s μαs, το Ελμερα, επί αριστερής κυβέρνηδεν θέλουν.
4.000.000 επιχειρήσεις και φυτου Τατσόπουλου
νει κανένα «κούρεμα», αλλά τιs
έχει φορτώσει και με ληστρ1ES
ons, ο μεγάλο, μπατατο's. Ζητά
Σύμφωνα με τον νόμο nouyn.
φίστηκε, τα ΠΟσοστά
θα Yives ουντα&ouxos. Και μάλιστα
από τώρα. Νομοσχέδιο nou κ
θηκε στη Βουλή «κρύβει» σημαντική
ρήματα Που χρωστάει εδώ και
Μητσοτάκη
50.000 ελεύθερ°us επαγγελμα.nnooo μηνιαί0s οφειλή S
μέχρι 15.000 ευρώ, ποσοστό έκ
Αρνείται να παίξει παχνίδια
τα, με το «κούρεμα»va eval and
πτωση$5%
tis ληξιπρόθεσμες οφειμένα, το τελικό νομοσχέδιο προβλέΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
yos μιλάει ο Σαμαράs!
Εσωσε τις συντάξεις ο Τσίπρας | neo
.Ακολουθεί μπαράς παροχών αρήγγειλετεμβρίου στα ΔΕ Λαιμητόμ0s για τιs Παλα1es
με ηγιατα«καλάνα εΜουνου grou paon Kanern.συμια μη και στο κου pous Κατρουγκαλου!
Οι πρόσθετες μειώσεις φθάνουν στο 25%
Αναστάτωση στο Κίνημα Αλλαγής
Από την Αχαία στην Εύβοια στέλνουν
υποψήφιο τον Γ. Παπανδρέου
Μέτρα οουθα ελαφρύνουν
κ.λπ. και θα ανακουφίσουν ωs
κάαδύναμ0us
συντάξε!sovoμ0s
μερη για τα «καλά νέα» που έρχονται. Για το Μέγαρο Μαξίμου
κυβέρνηση θα οργανώσει μ
επικοινωνιακή επίθεση, που θα
νηθεί κυρίωs σε δύο atoves.
Πρώτον, στη δικαίωση των Προσπαθειών τηsva μην περικο
ΟΧΙ λέει κατηγορηματικά
λεί ζήτημα «ζωής και θανάτου»,
od s n onola an0φαση των
σειs μειωση ασφαλιστικα νει
Για να
Στριμωγμέν0s, ο Καμμέν0s
σατεθουν έτο εκατοντάδοcop aa
τη χώρα εχρ os317,407δισ ευρ
ροεκτάσει . Εξ ου και το s
Μέγαρο Μαξίμου
Προηγούμ vous μ ves οι κ. Ta
χιλιάδε$ xa nλοσυνταξιο
Το1995
τρηλασ άστηκε na a to akoupeo
ευελπιστουν ο θα καταφερουν
ταν 100 753 δισ ευρώ δηλαδή
το ενεργητικό ms κυβέρνη
SKal Προσωπικά του Αλ.
npas και Τσακαλωτ0s κατέβα
λαν ΠΟλλέS Προσπάθειες προ
Δευτερον στην καταγγελία των
να αμβλύνουν το αρνητικό για
κομματων ms αντιη λίτευση,
κυρίωsns NeasΔημοκρατία,
την κυβερνηση κλίμα που επι
κρατεί στην ελληνική κοινωνία
«θηριώδη» μείωση
των «κόκκινων» δανείων
απαιτούν οι «θεσμοί»!
νου
ουν
onusia 1 οι τοπικές εκλογές και η an0γραφή
upanaious ότι έχει δια
φωθει ένα ασφαλε οικονομι
κό Πλαίσιο ώστε η μη εφαρμοταστροφή» ηλαδή στ ve popμογή του μέτρου) και απέτυχαν
κρινουν την τυχη τns Ελλην
Μειονότητας τns Αλβαν1as
Ακόμα δεν έμαθε ο Αναστασιάδης την Τουρκια
Ώρα αποφάσεων και νέas
στρατηγι|ms για το Κυπριακό
ών να μην σχύσει το μέτρο τnS
nepiKonns των συντάξεων από
Πολιτική και δημοσκοπική του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΕΛ. 7
βλέπει η σχετική συμφωνία. Οι
την Πορεία των δημοσιονομι
Από 85 δισ. ευρώ, ο στόχ0s είναι
Πληροφορ!es αναφέρουν ου
Πάνω στην απόφασητου Euroράζθετικο ν κυβερνητικο νπροτοβουλιών (νομοσχέδια κ.ά.) με
ευνοϊκά μέτρα, από αυτά nou
yes είναι αρκετός ώστενα Προ
σπαθήσουν και να πετύχουν τη
μεγάλη ανατροΠή.
rogroup τns3ns Δεκεμβρίου,
t πολογίες Μαστίγιο και καρότο από το ΕΣΡ
Ο διαχωρισ os
Κράτ0us-Εκκλησίαs
Kauts un
| Σε νομική ετοιμότητα Ενώσε1s-ΕΔΟΕΑΠ για την εισφορά του 2%
οθέσε s αναμένουν τη νέα διοίκηση
EPT 1
και ΣΚΑΪ
με κρατική διαφήμιση
n στήριξη στον Τύπο!