Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 -ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27174
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Εστία κρίσης στην
Ανατολική
Μεσόγειος
Νίπτει τας χείρας του το ΔΝΤ
για την Ελλάδα
ένταση ανάμεσα στην Τουρκία και
Εμείς (ΔΝΤ), όχι μόνο
Ελλάδα, δεν επιβάλλουμε πολιτι
καιμακ ων εται», πα
ράτη!ει σε ανταπο xQ1ση της απο την
Τονοκία η γε!μανική εφημερίδα Frank
στον κατάπλου του γεωτρώπανου Stena
ς και προσπαθούμε
να τις υποστηρίξουμε. Και αυτό
αφορά και την Ελλάδα. Αλλά, ό.
πως είπα, τώρα δεν έχουμε καν
να οικονομικο προγραμμα με την
Ελλάδα. Εχουμε αυτό που ονομά
ζουμε μια διευθέτηση μετα-προ
τικά του διχοτομημ
Σύμφωνα με την εφημερίδα της Φρα
γκφούρτης, με τις σχεδιαζόμ
έτρηση
πισκεπτόμαστε την Ελλάδα από
χει επανειΛημμένα ασκήσει
την οικονομια σε συνεννοηση με
την ελληνική κυβέρνηση και προσφέρουμε την ανάλυση της αξιοχρήσιμοι στην Ελλάδα. Ωστόσο
010% τα εσοδα του
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δε
χώρες-μέλη. Δεν επιβάλλουμε πολιτικ
«Το ΔΝΤ δεν έχει πλέον οικονομικό
διακανονισμό (πρόγραμμα) με την Ελλά
ρειες αυτών των συζητήσεων που βρίσκο
κτηριστικά
πράξουμε» συμπ/ηρωσε
πολιτική στην Ελλάδα, επισήμανε ο εκ
προσωπος του ιαμειον, l sEQ1 Ραις, σχο
λιάζοντας ότι η μη περικοπή των συντά
εων που αποφασιστηκε στο σημεο
εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο προυπολο
γισμός στο δεκάμηνο Ιανουα!ίου-ΟΧτω
γΧΕΧριμένο ζήτημα, προσθέτοντας όμως
Bev έλλες είναι ένα θέμα που αφορά α
ποκλειστικά την ελληνική κυβέρνηση και
ους Eugωπαίους εταίρους
Κληθείς να σχολιάσει τον ρόλο που δια
δραματίζει το ΔΝΤ στο πλαίσιο της μετα
προγραμματικής επο
ται πλέον σε ένα συμβουλευτικό έργο
πό την ελληνική κυβέρνηση και του Ευ
Σύμφωνα με τα στοχεία της Τραπέζης
της Ελλάδος το ταμειακό αποτέλεσμα της
κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα
κατ. ευρω την αντιστοχη περιοοο του
του ταχτικού προϋπολογισμού διαμορφώ
ευQώ πέρυσι. Οσον αφορά τις δαπάνες του
Ντομπρόβσκις : Υπό συζητηση η αξιοποίηση του
δημοσιονομικού χώρου της Ελλάδας
ριλαμβάνονται χαι δαπάν
του 2,628 δισ. ευQώ που αφορούν την α
τ°πληρωμή ληξιπρόθεσμων
για την εφαρμογή των θετ
τρων. «Οντως βλέπουμε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος διαθέσιμος και ότι η
Ελλάδα εξακολουθεί να μπορεί να φέρει
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ
ozwQ1νές πρόβλε εις (σ.σ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), η Ελλάδα υπεράποδί.
οημοσιονομιχος χωρος», αναφέρει χαρα
κτηριστικά
1 στους δημοσιονομικούς στόχους, ό.
πως και τα προηγουμενα χρονια.
2019 θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ε
φαρμογή των
σεων,
Κομισιόν δηλώνει χατ' αρ
ο αντιπρόεδρος της ΤΕΑΑ
11ροταση μομφη
yia την
Τερέζα Μέι
μοσιονομϊκό σκέλος αλλά χαι ως πρός
την οικονομική ανάκαμψη της χώ!ας, η
νονται στο πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο
ΔΙΣ: Στο μισθολόγιο του Δημοσίου
αντιπρεδας της Ευρωπαϊκής Επιτρο
ποωθυπου07ός της Βοετανίας Τερέ
Σε επιτροπη τα urlononla θεματα
ιμετωπισε
κοινοβούλιο πρόταση μομφής, καθώς
βουλευτές του Συντ ηQητικού Κόμματος
Κομισιόν στο πλαίσιο του Ευ!ωπαϊκού
Εξαμήνου (θα δημοσιο
Νοεμβρίου), αν και, όπως λέε, δεν μπορεί
από τώ!α να προεξοφλήσει το
Οι ΙεQάQχες συμφώνησαν ομόφωνα ότι τίθεται εκτός διαλόγου το θέμα της μισθοδο
σίας των κληQ1χών, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα θα διαμο!φωθεί α!μόδια επιτροπή που
εριεχομε
να καταθέ
στολες που απαιτουνται για την εΧΧινη
ση της διαδικασίας αμφισβήτησης της
ηγεσιας της, συμφωνα με πληροφοριες
ου στο Euro2day.gr, και
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας με ομ
ερωτηθείς για το θέμα των συντάξεων χαι
ειδικά για το πακέτο των θετιχών μέτρων
ο κ. Ντομπρόβσας δηλώνει ουσιαστικά θε
τικος και για την ακυρωση των μειώσεων
συμφωνια των ιεράρχων
πως αναφέρει η ανακοίνωση της Συνόδου, οι ιεQάρχες αποφάσισαν ότι τίθεται εχτός
διαλόγου το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών. Χαθώς δεν έγινε δεχτό.
egraph.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα