Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
A. 41207 l"Ετος
Μπολσεβίκοι
Tod Μανώλη Κοττάκη
Τιμή 1,50 (μέ τήν προσφορά 4e
ΤΗΝ ΟΕΡΑΣΜΕΝΗ Teocou ep κάλεσε ο nEo
Δολοφόνησε τον,Κατσίφα
νο γιά τίς μετεγγραφές to0 Πέτρου Τατσ0nou.
λου καί τοο Αντώνη Πανούτσου στην ΝΔ, δεδοότι ειμαι ουλελεύθερος. on: είναι Εένη πρός τήν
κουλτούρα μου ή άηανοοευση
σης σκέ4ης διαφορετικής άπό αύτην noor peΕθνικής Ασφαλείας τού Ράμα Σαντέρ Μέσι
κριτική, οοο σκληρή καί άν είναι αύτη, Φυσικά
ΝΤαυτικά είναι αυτό 'Η φιλελεύθερη γενιά της
τε Εδινε χορο στις ίδέες τών άλλων νά άκουσε μετά τό 1974 μά και Τό ρε0μα TOO πολιτικο
στήν Καλαμάτυ, το
tepotira cas μια
χώρο τις δικές μας Μες νά
ίδέες τών ου
κούγονται. Στίς
στά καθώς πρέπΕι έντυπη τής άστικής μας Td.
Ο ΣΥΡΙΖΑ κήρύσσει
oi παλληκα0ισμοί
Ραγδαϊες έξελί εις μετά τήν ήττα:Ιερωνύμου
μαΧΙας" μεταξύ Ελλάδος.ΗΝΑ-lopan.ai Κύπρου. Τήνοοβαρότητα της δημιουργίας μαςτέ.
στήν 'Excimow, τήςΈλλάδο
ίκεστη βορεια ήττα zees στήν.le|
νουσας την Auspoon.ué την στρατώτική δύναμη
Ιερέ ον
Επιτυχία της Λευκωσίας
ή γεοτοησις στο «10»
Αστάθεια στο Αονδίνο
ύπό επιτήρησιν ή Ρώμη
πλωματϊκή rtmvn τοο "ΥΤουργείου Εξωτερικών
πληροφορίες, οί bmoiES0ς
6 nyolv ουαστικά στην πραγματοηοησή της.
Εκείνες τις μεγάλες ώρες
Ετεροχρονισμένος
ό έοοτασμός
τοϋ έχατοστού
τού ΚΚΕ»
umd8οση ό ραδιοφωνικό,
Topnt.oaan pois. Mi mida
e popunum as dorp amf
tot. Tpl Μαράτου (σελ.3)