Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣΦ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ίδιοκτησία: l. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 610-Ap. φύλλου 17.395 . Τιμή 0,60 € . Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018
Γραφεία Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 2651025.677 33.791 . Fax: 26510 30.350 http://www proinoslogos.gr . e ailinfo pri oslogos gr
Αγριεύει ο καιρός και στην Ήπειρο με κρύο, βροχές, χιόνια
ΗΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΡ100ΣΠΑΤΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ!
.Ελαφρά Τησημειωσεηημ Του πετρελα ου, όμωςοι αραγγελίες HKrivna Tapa-E με οσσυνεο an pou i dania
ΟΠΟληης ΟΑλβ
a..l.
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα . Me
και τα καυσόξυλα λόγω ο
μέτρο προμηθεύονται οι πολίτες
ικονομικής Τενότηας
στα Γιάννενα, Πα
ανος Υπ. Εώτερικων προαναγγέλει
«συμφωνία πακέτο» με την Ελλάδα!
-Κερδίσαμε θαλάσσιο Τμήμα που χάσαμε ΤΟ 2009», υποστηρίζει ο ΜπουσάΤΙ
ομολογία Ν. Κοτζιά: Ο Ελληνικός στρατός δεν αναγνωρίζει τα σύνορα!
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
τερικών ΝΤ. Μπουσάι, mvipEDE
στην οποία φέρεται να έχουν κοΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τέτοια εποχή, βασικό μελημα
: μεταξύ των δύο Xupouv.
δεν είνα, άλλο από
νος Υπουχος Ευτερικών για να a00οτερα νοικοκυριά δοστυ ως δεν διαθέτουν: ντευξη ομε χάρτες και τεχνικές λε
πτομέρεες» τη φερόμενη συμφωνία
σει μέχρι στημη, τις παραγγετα ΤΕ
ΑΕΤΤομέρε ες της συμφωνίας Αβανία c-Ελλάδος r1α Τα θαλάουα
κάθε άλλο παρά TUd0ζήα. EynE
ΜΕς μόλις ημέρες μετά το τραγικό
οποία σιυπά επιμόνως η Ελληνική Κυβέρνη
Στο Σπήλαιο περνά η χρήση του
παραλίμνιου Πάρκου Περάματος
με εχμίσθωση τμημάτων του χαι σε ιδιώτες
Κύπριο Ευρωβουλευτή Ελ θεού
αρχαιο(annia
: Συμπληρώνονταιρέτ0S45
Κατάθεσηστεφανων αιπ ειαα
no ovo mou emma Eidμαπ Μπουν
* Μια ακόμη υπόθεση αρχαΚατάθεση στεφάνων και πορεία αύ0LO
:ακόμη και ανα ητούνται και άλλα ο>MExp votardaon ema "και αξιοποιηθεί,
νομικοί της Υποδ εύθυνσης Ανα
για την επέτειο του Πολυτεχνείου
νοντας δύο ημεδαπούς η ας
5δ και 50 ετών. Σύμφωνα με αναV IANEIL ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ: Παραμένει tan τανό το μήνυ μα της ε
go%Ενα τεράστιο κεφάλαιο ΥΙατα Γιαννενα
από την
στορική φοιητική εξέγερση Του
1973 και η
Ο Δήμος φτιάχνει μητρώο για
κληροδοτήματα και δωρεές!
οιοποίες συχνά βρ
και στα Γιάννενα με κατάθεση
ΒΟΛΕΣ
Συμφωνούν
ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Επείγει n an°κατάσταση του
πέτρινου σχολείου στο Δίλοφο!
1ουματης ε Οερσης Tour" επίαρα
dpou roli o ougo in ilo
της Ναλ ίας για ψυ--11η σελ.
διαφωνώντας! VH ampanaqmiayum
Too ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΤΙΑ
Αμεση ήταν η απάντηση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ: | |
. Κ, εκεί που νομίαμε πως
πολιτικά πά η σην Ελλάδα
αμβλ iverpov, ήρθε γρήγορα η
διάμαυση Το καφενείο Του χυστολήτου Διλόφου, οι
νταν οτο πολύ πετρινο σχολείο
Και στο πολύ π
ρελθόν σημα τικές δωρείς από ποριού θύμι
Μόρια Μυπλήνης!
BEPaio, ΕΚΕί υπάρχουν διαφορεικές Ενότητες και οισακωμοί είνα
που σήμερα απειλείαι με κατάρ
ρευση θέμα που
. Παράδοση στην EUEpYE0ία έ--an ouvanor2
«Εργο 15.000 Eupi, για προΑΘΛΗΤΙΚΟΣ << Π.Α.»
ΑΠΟΨΕΙΣ
γιαΤονηάννηΠετράκη ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ηεκτέλεση Κατσίφα και
Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων
επανήλθε ο Μιχάλης Μπουκουβάλας
το μέλλον της μειονότητας
Οι «ιστορικές συμφωνίες»
rp. Υπουργός καιΒουλευτήςΘεσπραΤίαςτηςΝΑ
Η ΥΠΟΤΟΝΙΚΗ και αμήχανη ανίδραση Της ελ.
της κυβέρνησης
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
τελεί Του ΠΑΣ Γιάννη°, mpoοπα0ώντας μαςί με Τους παίκτες
να δουλέψουν Τάνω σης
μας της ομάδας
ληνικής πλευράς στην Εκτέλεση από την αλβανική
Αν κάποιος πολίτης ξενης χώρας
ΥΤουργού Αμυνας κατά ΤΟΚΤά διαστήματα, θα σχημάτιξε Τη γνύ μη ότι εδώ στην Ελλάδα οι
ντες εππελούν μεγαλόπνοο tpyo με Ευεργετικές συνέπειες τόσο για Τον κάθε Έλληνα χωριστά, όσο και για την Ελ ldδα. Δηλαδή οι μεγαλοστομίες της κυβέρνησης δημιουργούν έναν
κόσμο mapa uebno, περιζήτητο και μοναδικό για Την oul
στην Ανατολική ΜΕσόγε ο, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρ αποτελε.
σματική διαχείρση κρίσΕων στον Τομ α της Εξωτερικής πολιτικής.
Αποδεικνύουν επίσης ότι η παρουσία Του κ. Τσίπρα ως υπουργού
χνικό Εναι δεδομένη, κάπ που έχει
θρύπους της ομάδας
Είναι διακοσμητική καιΕΧΕιδημι0up--7t1 oth
. 12ησεϊ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα