Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27173
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
Μέι: Η δική μου
συμφωνια η καμια
συμφωνια η ΟΧΙ
Brexit
ZE : Μειώστε τις ασφα ιστικές
εισφορές και ανςηστε τον
κατώτατο υισ ο
len1 κα αφηνει Παρα υρο Υια
τη μη εζ000 arlo την ΕΕ;
Η Βρετανίδα πQωθυπουΟγός Τερέζα
ι δήλωσε στο βρέτανικό κοινοβούλι
ότι η επιλογή που έχει μπροστά του είναι
σαφής: Υποστηρίζει τη δική της συμφω
πιθανό ότι θα μεγα
αδήλωτη ή ημιδη
λωμένη εργασία.
αναφέρει, μια προσπαθεια
από την ΕΕ χωρίς συμφωνία ή δεν απο
υμε να αποχωρήσουμ
φωνια, μπορουμε να Q1σχα
το εμπορικό έλλειμμα
Η μείωση των ασφαλιστι
Εθνικό ΣυμΒούλιο
να υπέρχα
Γερμανικών Οφειλών:
εκινα νεο κυκηΟ
το 2016 και η πρόσθετη μείω
τοδοτηθεί μέσω
της μειωσης του αφοροΛΟγη
συναντησεων με τους
θεσμικούς
ΕΚΠροσωπους της
δικαιοσύνης, η μείωση του οριζόντιου «α
φορολόγητου» πρέπει την ίδια ώρα να συ
μπληQωθεί από μια γενναία, ουσιαστική
ι όχι προσχηματική αύξηση της επιστροπίπεδα συμβατά με την αύξηση της μέσης παραγωγικότητας της οικονομίας,
αν αυτή επιβεβαιωθεί για το 2018, αλλά
σε συνδυασμό με άμεση μείωση των α
σφαλιστιχών εισφο!ών «ώστε να έχουμε
μια αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος
για τους χαμηλόμισθους ε!γαζόμενους,
χωρίς να υπονομευθεί η εύθραυστη κατά
σταση της οικονομίας» προτ
αύξηση που δεν συνδέεται με την μεταβο
λή της παραγωγικότητας και δεδομένου
του ήδη υιηλού μη μισθολογικού χ στους
της εργασ
πο την επισημη αγορα εργασιας αρκετους
εργαζόμενους, που θα έρθουν αντιμετω
που ειτε με την ανεργια, ειτε με την απω
λεια της προστασίας που προσφ
σημη απασχόληση». Σύμφωνα με την ανά
λυση του ΣΕΒ η επίπτωση στην αγορά ερ
γασίας από την όποια αύξηση τ
ς φορου στι
παράδειγμα, 500 ευρώ για κάθε παιδί α
ντί 50 ευρώ που ισχύει σήμερα, καθώς και
μια αύξηση της επιστροφής φόρου, για πα
έρει η επ
πρόεδρο της Βουλής και τους αοχηγούς
ι ο ΣΕΒ
βδομαδιαίο δελτίο οικονομικών
ετων. Ετσι
ξελίξεων που αναφέρέται στον κατώτατο
EVQ0)παϊκό χοινοβούλιο, απέστ
μερώνοντάς τους προξε νΕλλάδα ενη
Ενδιάμεσες εκπτωσεις. Ενα αμφιλενόμενο μετρο
o 85% των επιχειρήσεων συμμετείχε
ξημένο σε σύγχρση με το Νοεμβρίο του
Οι περισσότερες επιχειρήσεις (47%)
σύγκριση με την αντίστοιχη περσυνή περίΠρωτανωνιστριαη
Ελλάδα στην
ΣουηΟια με τα
ράς κατά την περίοδο των ενδιάμεσων
πτώσεων του Νοεμβρίου σε δείγμα 150 ε
πιχειρήσεων και τα αποτελέσμ
στις ενδιάμεσες εκπτώσεις, ποσοστό αυ
εμβρίου 2018, σε σύγκριση με την αντί
ίοδο του 2017, καταγράφηκε
2017 (80%)
ρευνας συνοψίζονται στα ε
πτώση του τζίρου χατά μέσο όρο 7%
Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την
περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγο
10) το ποσοστό έκπτωση
ς ΣΕΝΑ
του Ελληνικού
σύγκριση με την αντίστοιχη ε%πτωτική πε
2017). Βέβαια τα τελευταία δύο έτη, αν
χαι όχι η πλειοψηφία, σημαντικό μέρος
Πράσινο φως από το EWG νια τη μη
περικοπη συνταςεων
Ελλάδα σε πρώτο ρόλο και με τερά
την ενίσχυση της του!ιστικής της ταυφαίου χαι αγαπημένου τουΟιστικού προοποιει τις πωλησεις του την
πτωτική περίοδο του Νοεμβρίου
πως είχε γQάψει η Εφημερίς Δημοπρασιών, μετά την έξοδο από τα μνημόνια στις
20 Αυγούστου οτι δεν θα πεQ1χοπούν οι συντάξεις, έρχεται τώ!α το π!άσινο φως και α
Όπως προχυ πτει από έρευνα του Ινστι
τούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Ελληνικης Συνομοσπονδίας Εμποριου χαι
Ευρέως θετικοί" ήταν οι επιτελείς των υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης στο
σημερινό σ σ Πέμπτη Euroworking Group για τον ελληνι °προϋπολογισμό χαι την ε
σήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η Ελλάδα θα πετύχει το πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% το 2019, χωρίς την περι%οπή των συντάξεων σύμφωνα με όσα δήλοσε στο ΑΠΕ
ΜΠΕ καλά πληροφορημένη πηγή, Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, τα θετικά μέ
τρα που περιλαμβάνονται στον ελληνικό προϋπολογισμό είναι σε αναπτυξια-Ε
Q1σμού από τους ιδιους τους Σκανδινα
Στο μεταξύ, με βάση τις εχτιμήσεις των
εμπορικών συλλόγων σε 59 περιοχές της
χώρας, σχετι%ά με την κίνηση των πωλή-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα