Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
mnPAE TIA TIN-KOLOTUMRA. ΤΟΥ 2015: ED A KAR
MYANO
16ης lovo pi uu της 1ης lover 2018, ade e na onΑΝΟΥΣΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ THE ΟΑΝΡΝΑΣ
Η Etapcia Motoncer Σηουδών εησημαίνει ότι to
«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ" (16-17 Νοεμβρίου)
and a or
τυ n a
ο και on
nom o ΑΝΕΕΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΣ | my roptm, polopohon0ς topoueo μενα ano το Μονο.
rev. Γραμματέος ΣΗΛΕ. gt θέμα «Η
ΠΑΜΕ 27,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 9. I
το ian to.nopupoonos np0ς Kopmod 10pcxoo στρατου
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 5, ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΛΚΟΝ 4. | | υθερωση της nnoxne και.ewon0ς wg anocuecoot
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΊΝΗΜΑ ΕΚΛΚΟΝ 3, ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΗΝ Ι τη ntp m ο οημερ ού db neon w με DK 90
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 1.01 1Sedic piou 1912.